Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmandal lugemisel on söödaseaduse eelnõu (1038 SE), mis sätestab nõuded sööda, sööda käitlemise ja kasutamise kohta ning nõuded sööda ohutuse ja muudele nõuetele vastavuse üle riikliku järelevalve korraldamise kohta, et tagada sööda ohutus inimese ja looma tervisele ning keskkonnale ja soodne mõju loomale ja loomakasvatussaadusele.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – toimub arutelu teemal “Avastusõpe põhikoolis” (Dr Sarmant Prantsusmaa haridusministeeriumist ja prof T. Tenno Tartu Ülikoolist); Riigikogu otsuse „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia „Teadmistepõhine Eesti 2007” heakskiitmine”.

Maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (1087 SE); toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1086 SE) ning kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1082 SE).

Majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (1051 SE); reklaamiseaduse eelnõu (717 SE).

Põhiseaduskomisjonis – riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus (1054 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus (974 SE); erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus erakondade rahastamise kontrolli põhimõtete muutmiseks (1060 SE).

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside