Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on ühe eelnõu kolmas ja ühe eelnõu esimene lugemine.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (349 SE), mille eesmärk on tõsta kindlustusandjate omavahendite miinimummäära ning võtta arvesse Euroopa Kohtu otsus, mille järgi ei või samadel tingimustel sõlmitud mehe ja naise elukindlustuse, haiguskindlustuse ja õnnetusjuhtumite kindlustuse lepingute kindlustusmaksed ja hüvitised erineda. Lisaks volitatakse finantsinspektsiooni teostama järelevalvet lühikeseks müügi tehingute ja börsiväliste tuletisinstrumentide arveldamise üle ning määratakse karistused Euroopa Liidu otsekohalduvatest määrustest tulenevate nõuete rikkumiste eest. 

2. Esimesele lugemisele tuleb 21 Keskerakonna fraktsiooni liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks eelnõu (378 SE), mis näeb ette presidendi otsevalimise ja vastava põhiseadusliku regulatsiooni muutmise. Eelnõus välja pakutud põhiseaduse muudatuste kohaselt valitakse president vabadel valimistel, kus presidendi kandidaadi ülesseadmise õigus on erakonnal või vähemalt kümnel tuhandel hääleõiguslikul Eesti Vabariigi kodanikul. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt on antud üle poole hääletamisest osavõtnute häältest. Põhiseaduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 14) – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE), kutsutud Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees Toomas Kruusimägi, õpilaste esindaja, rektorite nõukogu esindaja, Tartu Ülikooli õppeprorektor Martin Hallik, haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L 333); erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (343 SE).

Riigikaitsekomisjonis (kell 13) väljasõiduistung Valgas, kus külastatakse Sihtasutust Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon ja Kaitseliidu Valgamaa Malevat.

Üritused, kohtumised

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb ettekandega personalijuhtimise konverentsil “Dünaamiline ühiskond” (Tartu Dorpati konverentsikeskus).

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni ja Eesti-Afganistani parlamendirühma esimees Mati Raidma  kohtub Afganistani diplomaatidega.

Kell 12 – Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt kohtub Eestis visiidil viibiva Namiibia valitsusametnike ja parlamendiliikmete delegatsiooniga. 

Kell 13 – Riigikogu aseesimehed Laine Randjärv ja Jüri Ratas osalevad Artur Kapi Ühingu ja Suure-Jaani vallavalitsuse initsiatiivil korraldataval raamatu „Helisevad hetked“ (pühendatud Suure-Jaani muusikafestivali tegevusele 15 aasta jooksul) esitlusel Riigikogu Konverentsisaalis.

Kell 13 – majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas kohtub Kanada parlamendi Kanada-Põhjamaade-Balti riikide parlamendirühma delegatsiooniga eesotsas delegatsiooni esimehe Garry Breitkreuz’iga.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja komisjoni liikmed Jevgeni Ossinovski, Valdimir Velman ning Imre Sooäär osalevad (9.04-12.04) parlamentide vahelise dialoogi raames väliskomisjoni töövisiidil Moskvas. Neljapäeval toimuvad kohtumised Venemaa asevälisministri Vladimir Titovoga, Riigiduuma väliskomisjoni esimehe Aleksei Puškoviga ja Föderatsiooninõukogu I aseesimehe Aleksandr Toršiniga.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (11.04-13.04) Venemaal Peterburis ENPA korraldataval konverentsil „Parlamentaarsete organisatsioonide roll eraldusjoonteta Euroopa ülesehitamisel“. Arutusele tuleb parlamentide tegevus inimõiguste kaitsmisel ja edendamisel ning usaldusväärsuse suurendamisel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside