Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kolme eelnõu kolmas lugemine ja olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.
 
1. Sotsiaalkomisjoni algatatud kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (787 SE) eesmärk on laiendada kunstliku viljastamise tervishoiuteenuse saamiseks õigustatud isikute ringi. Eelnõuga kaotatakse sotsiaalministri määrusega kehtestatud loetelu meditsiinilistest vastunäidustustest, mille esinemisel on naise kunstlik viljastamine keelatud, ning sellest lähtuvalt hakkab kunstliku viljastamise vajalikkuse ja lubatavuse üle otsustama vaid arst.

2. Sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE) üks eesmärke on soodustada lühiajaliste tööde vastuvõtmist, muutes korduva töötuskindlustushüvitise taotlemise inimesele paindlikumaks. Nii on eelnõuga muudetud töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitise maksmisel ooteaja rakendamise korda. Korduval töötuks jäämisel ei eelne enam toetuse maksmisele 7- ja 60-päevast ooteaega, st nii töötutoetust kui ka töötuskindlustushüvitist hakatakse pärast lühiajalist töötamist uuesti töötuks jäämise korral arvutama avalduse esitamise päevast. Ka avardab eelnõu võimalusi asendada töötukassasse vastuvõtule tulemine sidevahendi teel pöördumisega, muutes töötukassaga suhtlemise paindlikumaks.
 

3. Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (904 SE) eesmärk on psüühiliste erivajadustega inimestele riigieelarvest rahastatavate erihoolekandeteenuste sisu ja korraldust puudutavate kitsaskohtade kõrvaldamine, et muuta erihoolekandeteenuste osutamist puudutav regulatsioon selgemaks. Eelnõu annab erihoolekandeteenust vajavale isikule õiguse saada töötamist toetavat teenust puude raskusastmest või töövõimekaotuseprotsendist sõltumata. Kehtiva seaduse järgi peab olema riigieelarvest rahastatavale toetava iseloomuga teenusele saamiseks määratud kindel puude raskusaste või kindlasse vahemikku mahtuv töövõimekaotuseprotsent. Ka täpsustatakse eelnõuga isiku eraldamist ning lubatakse seda ka juhul, kui isik ei ole ohtlik mitte ainult endale või teistele teenust saavatele isikutele, vaid ka näiteks töötajatele. Samuti annab eelnõu asenduskoduteenusel viibivatele noortele õiguse jätkata oma õpinguid magistriõppes sarnaselt teistele noortele, kes kasvavad oma vanemate juures ja on nende ülalpidamisel. 
 
4. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatusel toimub olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu teemal „Eesti vastus Euroopa väljakutsetele“. Ettelande peavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Riigikogu liige Mart Nutt ja Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Ando Kiviberg.
 
Komisjonides
 
Keskkonnakomisjonis (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE).

Maaelukomisjonis
(kell 14) – valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (924 SE); valitsuse algatatud loomatauditõrje seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (922 SE); valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE).
 
Majanduskomisjonis (kell 13) –  valitsuse algatatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE) arutelu jätkamine 2. lugemise jätkamiseks; valitsuse algatatud jäätmeseaduse, liiklusseaduse, meresõiduohutuse seaduse, raskeveokimaksu seaduse, riigilõivuseaduse ja teeseaduse muutmise seadus eelnõu tulenevalt maanteeameti ja tema kohalike asutuste ümberkorraldamisest (892 SE) arutelu 2. lugemisele saatmiseks; valitsuse algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (882 SE) arutelu 2. lugemisele saatmiseks; Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni poolt algatatud konkurentsiseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (925 SE) arutelu 1. lugemisele saatmiseks; Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni poolt algatatud kliima- ja energiaagentuuri seaduse eelnõu (926 SE) arutelu 1. lugemisele saatmiseks.

Põhiseaduskomisjonis
(15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – põhiseaduskomisjoni algatatud õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (915 SE); 12 Riigikogu liikme algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (914 SE).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) – Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku toimimise teatise kohta.
 
Õiguskomisjonis (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (763 SE).
 
Kohtumised, üritused

Kell 11 – riigikaitsekomisjon ja väliskomisjon kohtuvad USA abivälisministri Rose Gottemoelleriga (ruum L252).
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Heljo Männi 85. juubelisünnipäeva tähistamise üritusel Nõmme raamatukogus.
 
Kell 13Ene Ergma osaleb naissuursaadikute kohtumisel (Norra suursaadiku residentsis).
* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (10.02-11.02) Ungaris Budapestis COSACi esimeeste kohtumisel. Arutusel on prioriteedid Ungari Euroopa Liidu eesistumisperioodil.
Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside