Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras teisel lugemisel on valitsuse algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja sõjaaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE), mille eesmärk on täpsustada seaduste sõnastust, ajakohastada riigikaitselisi termineid ning nimetada senine sõjalise kaitse arengukava ümber riigikaitse arengukavaks. Sellega viiakse uuendatav arengukava kooskõlla riigikaitse alusdokumentide loogikaga ning võimaldatakse rakendada julgeolekupoliitika alustes ja riigikaitse strateegias sätestatud põhimõtteid.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 12)
– ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (92 SE);

Majanduskomisjonis (kell 14) – Eesti Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (102 SE); Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE); majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised.
 
Rahanduskomisjonis (kell 12) – väljasõiduistung Finantsinspektsioonis ja Eesti Pangas.
 
Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni avalik ühisistung (kell 13, Riigikogu konverentsisaalis) – kõne all on arengud Afganistanis. Ettekande antud teemal teeb välisminister Urmas Paet. Eesti eriesindaja Afganistanis Väino Reinart räägib Eesti Afganistani kontseptsioonist, kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran kõneleb ISAFi tulevikust kuni 2014. aastani, Afganistani julgeolekujõudude väljaõppest, sõjalise panuse vähendamisest ja tsiviilpanuse suurendamisest ning julgeolekuvastutuse üleandmisest, ning kaitseväe juhataja kindral Ants Laaneots annab ülevaate Afganistani julgeolekuolukorrast. Istungit saab jälgida aadressil:
http://live.riigikogu.ee/live
.
 
Ajakirjanikud on oodatud!
 
Riigikaitsekomisjonis (kell 14.30) – otsuse eelnõu “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” (119 OE), “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusvastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus” (122 OE) “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” (117 OE).

Sotsiaalkomisjonis (10 minutit peale täiskogu istungi lõppu)
– tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE).
 
Kohtumised, üritused
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Konrad Adenaueri Fondi Eesti Esinduse juhataja Thomas Schneideriga.
 
Kell 13.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja fraktsioonide esindajad tervitavad Riigikogu hoone vestibüülis Vanalinna Hariduskolleegiumi ligi 200 mardisanti, kes traditsiooniliselt tulevad mardipäeval Riigikogu liikmetele õnne tooma.
 
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Laine Randjärv osaleb Riias Balti Assamblee medalite üleandmise tseremoonial, mis toimub Läti parlamendis.
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb (8.11-11.11) ENPA delegatsiooni koosseisus Venemaal Moskvas Venemaa parlamendi valimiste eelvaatlemise missioonil. Toimuvad kohtumised Riigiduuma fraktsioonide poliitiliste liidrite, valimiskomisjoni esindajate, parlamendis mitte esindatud erakondade liikmete ja valitsusväliste organisatsioonide esindajatega.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb (9.11-12.11) ENPA delegatsiooni koosseisus Marokos Rabatis Maroko parlamendi valimiste eelvaatlemise missioonil.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (9.11-10.11) Helsingis Euroopa Liberaalide ja Demokraatide Ühenduse seminaril „Demokraatia ja õigusriik Venemaal“.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 

 

Tagasiside