Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10täiskogu istung

Päevakorras on kolme erikomisjoni moodustamise eelnõude teine lugemine ja lõpphääletus.

1. Riigikogu otsus “Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” eelnõu (13 OE) näeb ette korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise järgmises koosseisus: Kaia Iva, Aleksei Lotman, Jaanus Marrandi, Tatjana Muravjova, Kadri Must ja Heljo Pikhof. Nende asenduskliikmeteks oleksid eelnõu kohaselt Ken-Marti Vaher, Maret Merisaar, Mai TreialTaavi Rõivas, Aivar Riisalu ja Mark Soosaar. Komisjoni ülesanne on ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide kogumine, hoidmine ja nende tegelikkusele vastavuse kontrollimine; järelevalve Riigikogu liikmete töökoha- ja tegevuspiirangute üle jm.

2. Riigikogu otsus “Riigikogu julgeolekuasutuste järelvalve komisjoni moodustamine” eelnõu (14 OE) näeb ette Riigikogu erikomisjonina Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise järgmises koosseisus: Jaanus Rahumägi, Villu Reiljan, Ain SeppikMarek Strandberg, Kalvi Kõva ja Mart Laar. Nende asenduskliikmeteks oleksid eelnõu kohaselt Rain Rosimannus, Karel Rüütli, Kalle Laanet, Valdur Lahtvee, Eiki Nestor ja Peeter Tulviste. Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjon teostab järelevalvet täidesaatva riigivõimu asutuste üle julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusega, sealhulgas põhiõiguste tagamisega ja julgeolekuasutuste ning jälitusametkondade töö tõhususega, samuti nende üle teostatava järelevalvega seonduvates küsimustes.

3. Riigikogu otsus “Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine” eelnõu (15 OE) näeb ette Riigikogu erikomisjonina riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamise järgmises koosseisus: Tõnis Kõiv, Hannes Rumm, Tarmo Mänd, Toomas Trapido, Ken-Marti Vaher ja Toomas Varek. Nende asenduskliikmeteks oleksid eelnõu kohaselt Hannes Astok, Indrek Saar, Ester Tuiksoo, Mart Jüssi, Toomas Tõniste ja Tiit Kuusmik. Komisjoni ülesanne on vaadata läbi riigi majandusaasta koondaruanne ja selle kontrolliaruanne; vaadata läbi avaliku sektori auditeerimise küsimusi jm

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Majanduskomisjonis – Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta” eelnõu arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega, eelnõu arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le.

Väliskomisjonis – Riigikogu välissuhtlusest. Osaleb Riigikogu esimees Ene Ergma.

Kohtumine

Kell 15Ene Ergma kohtub Slovakkia suursaadiku Ivan Śpildaga.

* Põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde ja liige Mart Nutt vaatlevad (kuni 15.05) OSCE PA delegatsiooni koosseisus Armeenia parlamendivalimisi.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside