Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on ühe eelnõu kolmas ja ühe eelnõu esimene lugemine.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse teistkordne menetlemine (89 UA), millesse on viidud mitmeid muudatusi, mis puudutavad üliõpilastele kehtestatavat piirangut täita õppekava akadeemilisel puhkusel viibimise ajal, õppekulude hüvitamise regulatsiooni ja ülikoolidele tegevustoetuste eraldamist. Akadeemilise puhkuse tingimuste osas viiakse seadusesse muudatused, mille kohaselt rakendub õppekava täitmise piirang akadeemilisel puhkusel viibimisel alates 2013/2014. õppeaastast õppeasutusse immatrikuleeritud üliõpilastele ja varasemalt immatrikuleeritud üliõpilastele alates 2016/2017. õppeaastast. Õppekulusid hüvitamise osas tuuakse selgelt välja juhud, millal tekib õppeasutusel õigus üliõpilaselt õppekulusid nõuda. Täiskoormusega eesti õppekeelega õppekaval õppivalt üliõpilaselt on õigus nõuda õppekulude hüvitamist üksnes siis, kui üliõpilane ei ole täitnud algavaks semestriks kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahtu. Ka muudetakse kõrgharidusõppe läbiviimise rahastamise regulatsiooni, jättes välja vaidlusaluse volitusnormi osa, mis andis Vabariigi Valitsusele pädevuse kehtestada tegevustoetuse mahu määramise täpsemad tingimused ja korra. Muudatusettepaneku kohaselt antakse Vabariigi Valitsusele volitus üksnes täpsustatakse seaduses nimetatud näitajate definitsioone ja korralduslikke küsimusi. 

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu (226 OE), millega nimetatakse Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse Eesti esindajaks 2012. aasta 1. juunist kuni 2014. aasta 31. maini Sven Sester. Eesti senise esindaja Taavi Rõivase volitused sel kohal lõpevad 31. mail 2012.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 11.15) – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE); Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (223 SE).

Majanduskomisjonis (kell 14) kuulamine teemal Eesti võimalused tuumaenergia rakendamisel, kutsutud TTÜ Soojustehnika Instituudi direktor Aadu Paist ja Keskkonnaameti nõunik Enn Realo.

Põhiseaduskomisjonis (15 min pärast täiskogu) – kodakondsuse seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (164 SE); arvamus riigilõivuseaduse lisa 1 põhiseaduspärasuse kohta osas ning riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 viimane lause koostoimes osas, põhiseaduspärasuse kohta.

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE). kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 12.30) – töötuskindlustuse seaduse muutmise arutelu lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust, õiguskantsleri, Töötukassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad; ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE)

Väliskomisjonis (kell 13) Eesti seisukohad 14. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; Euroopa Liidu liikmesriikide ning Horvaatia Vabariigi vahelise lepingu Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise seaduse eelnõu (221 SE).

Õiguskomisjonis (kell 13) politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 15) – kohtumine president Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 9) Riigikontrolli auditiaruanne „Maakondlike omavalitsusliitude tegevus ja sisekontrollisüsteemi toimimine“ tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Üritused, kohtumised, seminarid

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saku linna Jaapani – Eesti Assotsiatsiooni delegatsiooniga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Tallinna Pae lasteaeda 50. aastapäeva puhul.

* Riigikogu esimees Ene Ergma, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must ning liikmed Andre Sepp ja Vladimir Velman osalevad (10.05-12.05) Leedus Palangas Balti Assamblee parlamentaarsel seminaril „Balti riikide hääl Euroopa Liidus: kas piisavalt tugev?“ Ene Ergma võtab osa ka Eesti, Läti ja Leedu parlamentide esimeeste kohtumisest.

* Riigikogu liige Juku-Kalle Raid osaleb (7.05-10.05) Gruusias Euroopa Päeva tähistamisega seotud üritustel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside