Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud nimeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (531 SE), millega täiendatakse kehtivat nimeseadust normidega, mis on vajalikud seoses perekonnaseisutoimingute seaduse vastuvõtmisega ja üleminekuga perekonnaseisutoimingu elektroonilisele süsteemile.
 
2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud lõhkematerjaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE), mille eesmärk on ajakohastada lõhkematerjaliseaduse regulatsiooni tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2007/23/EÜ pürotehniliste toodete turule laskmise kohta.
3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seaduse eelnõu (603 SE), mille eesmärk on lihtsustada EL asutamislepingu artiklitega 43 ja 49 tagatud põhivabadusi – asutamisvabadust ning vabadust osutada piiriüleseid teenuseid. Selle saavutamiseks lihtsustatakse haldustoiminguid, kõrvaldatakse takistused teenuste vabale liikumisele ning suurendatakse seeläbi teenuse osutajate ja kasutajate usaldust siseturu vastu tervikuna. Eelnõu kitsamaks eesmärgiks on teenuste osutamist reguleerivate nõuete arvu, nende keerukuse ja ulatuse vähendamine.
4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (608 SE), mille suurimaks muudatuseks on toidujärelevalve toimingute rahastamise uute põhimõtete sätestamine. Senise riigilõivu asemel kehtestatakse alates 2010. aasta 1. jaanuarist järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu. Toidujärelevalve tasu kohaldatakse veterinaarkorralduse seaduses nimetamata ehk mitteloomse toiduga seotud ning jaekaubandusettevõttes tehtavate järelevalvetoimingute suhtes.
5. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine” arutelu. Arutelu algatas Keskerakonna fraktsioon. Ettekande teevad Riigikogu Keskfraktsiooni liige, kultuurikomisjoni aseesimees Mailis Reps, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast ja Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees Toomas Kruusimägi.
6. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (620 OE), millega eelnõu algatajad teevad Vabariigi Valitsusele ettepaneku töötada välja tegevuskava uut tüüpi INF A/H1N1 gripiviirusest põhjustatud grippi pandeemia korral tegutsemiseks ja tervishoiuteenuse kättesaadavuse tagamiseks ning esitada see Riigikogule 1. detsembriks 2009.aastal heakskiitmiseks.
7. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (570 SE), mille eesmärk on muuta riiklikku järelevalvet reguleerivaid korrakaitselisi eriseadusi. Eelnõuga täiendatakse korrakaitseorgani poolt isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja sätestatakse üheselt, et korrakaitseorgan on kohustatud tagama riikliku järelevalve teostamise käigus saadud äri- ja tehnikateabe salajasuse. Algataja hinnangul pole nimetatud põhimõte seaduses sõnaselgelt väljendatud, samas kui seda näevad ette paljud riikliku järelevalve eriseadused.
 
Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 14) – põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad.

Majanduskomisjonis
– toimub komisjoni väljasõiduistung Tartu Teadusparki, Koidula piirijaama ning ASi Värska Vesi (10. ja 11. detsember).

Rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisistung
(kell 13, Riigikogu konverentsisaal) – arutusele tuleb ülevaade Euroopa Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite kasutamisest 2009. aastal.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13) – ravimiseaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE).

Väliskomisjonis
(kell 14) –ülevaade 7. – 18. detsembrini Kopenhaagenis toimuvast ÜRO kliimakonverentsist.
 

Õiguskomisjonis
 ja sotsiaalkomisjoniga ühisistung (kell 14, ruum 262) – arutusel on õiguskantsleri ettekanne “Rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus sõltuvushäiretega lastele”.

Üritused, kohtumised

Kell 16 –
võrkpallikohtumine Riigikogu ja Kalev 68 vahel (Audentese Spordihall, Tondi 84).Tegemist on üritusega Eesti võrkpalli 90. aastapäeva juubelipidustuste raames. Kohtumisel 1968 aastal NSV Liidu meistriks tulnud Tallinna Kalevi võistkonna vastu osalevad Riigikogu poolt Jüri Ratas, Villu Reiljan, Kalle Laanet, Hanno Pevkur, Marko Pomerants ja Indrek Saar.
* Balti Assamblee eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (10.12-12.12) Brüsselis Beneluxi Parlamendi plenaaristungil, Balti Assamblee presiidiumi istungil ning Beneluxi parlamendi, Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu presiidiumite kolmepoolsel kohtumisel.
* Riigikogu liige Toomas Trapido osaleb (10.12-18.12) Taanis Kopenhaagenis rahvusvahelisel kliimakonverentsil.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside