Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmandal lugemisel on kaks eelnõu.

1. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsioon algatatud huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE) eesmärk on muuta huvikooli, kutseõppeasutuse, põhikooli ja gümnaasiumi direktori ning koolieelse lasteasutuse juhatajaga sõlmitavad töölepingud  määramata ajaks sõlmitud töölepinguteks. Eelnõuga muudetavates seadustes tunnistatakse kehtetuks sätted, mis lubasid sõlmida direktori või juhatajaga töölepingu tähtajaga kuni viis aastast.

2. Valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE) reguleerib keeleõpet koolieelses lasteasutuses ja lasteasutuse õppekava koostamist. Eelnõu sätestab, et lasteasutuses või selle rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, tagatakse eesti keele õpe koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel, milleks eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksusele toetust riigieelarvest. Lisaks asendab eelnõu senise õppekava nimetuse „alushariduse raamõppekava” nimetusega „koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava” ning täpsustab selle õppekava poolt määratavaid eesmärke ja põhimõtteid. Eelnõu kohaselt kehtestab koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava Vabariigi Valitsus oma määrusega, mis muuhulgas näeb ette 6-7 aastase lapse eeldatavad üldoskused. Algataja hinnangul võimaldab see lasteaiaõpetajal enam arvestada laste arengupotentsiaalide erinevusi ja pakkuda tuge nii kiirema kui ka aeglasema arenguga lastele.   

Komisjonides

Majanduskomisjonis – kell 14 väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse.

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (210 SE).

Rahanduskomisjonis – väljasõiduistung rahandusministeeriumisse, arutelu teemad: 2008. aasta kevadprognoos, riigi eelarvestrateegia, riigi finantsjuhtimise arendamise kontseptsioon, ülevaade seaduseelnõude ettevalmistamisest.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta.

Väliskomisjonis – kell 13 kohtumine valitsuse kommunikatsioonibüroo direktori Inga Jagomäega; ülevaate välisministeeriumi tegevusest Aafrika suunal annab välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna 4. büroo direktor Jüri Kahn.

Üritused

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma annab Rapla Gümnaasiumi õpilastele astrofüüsika tunni.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland annab igakuise intervjuu Raadio Virule ja kohtub valijatega Reformierakonna Rakvere kontoris Tallinna tn 15.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga on (6.04-10.04) ) visiidil Moldovas. Neljapäeval 10. aprill toimub kohtumine Moldova välis- ja eurointegratsiooniminister Andrei Stratani ja Moldova Välispoliitika Assotsiatsiooni tegevjuhi Andrei Popoviga. Kohtumisel osalevad ka EL asjade komisjoni liikmed Rein Ratas ja Taavi Rõivas.

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühm eesotsas rühma esimehe Ivi Eenmaaga osaleb (09.04-19.04) Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas IPU 118. assamblee istungil ja komiteede koosolekutel. Eesti delegatsiooni kuuluvad veel rühma aseesimehed Marika Tuus, Erki Nool ning Jüri Tamm. Assamblee peateemaks on „Võitlus vaesusega“. Ivi Eenmaa esineb assambleel ettekandega, milles käsitletakse arengukoostöö temaatikat Eesti kogemusele tuginedes – abi saajast on saanud abi andja. Jüri Tamm osaleb säästva arengu, rahandus- ja kaubanduskomitee töös. Komitee keskendub parlamentaarsele järelevalvele riigi välisabi poliitikate üle. Marika Tuus osaleb demokraatia ja inimõiguste komitee töös, mille peateemaks on „Võõrtöötajad, inimkaubandus, ksenofoobia ja inimõigused.” Erki Nool osaleb Rahu ja rahvusvahelise julgeoleku komitee töös, mis käsitleb parlamentide osa riigi julgeoleku, inimeste julgeoleku ja isiklike vabaduste vahelise tasakaalu saavutamisel ning demokraatiat ähvardava ohu ära hoidmisel. Lisaks osaleb Riigikogu delegatsioon veel 12+ regionaalse grupi kohtumistel. Plaanis on ka kohtumised Soome ja Ungari parlamentide delegatsioonide liikmetega

* Riigikogu liige Mart Laar osaleb (09.04-10.04) Pariisis Turgot Instituudi aastakoosolekul.

* Riigikogu liige Igor Gräzin osaleb (09.04-10.04) Brüsselis toimuval seminaril „Energia „saared“ Euroopa Liidu – 3. energeetika paketi rakendamine.“

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb (6.04-10.04) Suurbritannias Liverpoolis WEU Assamblee kollokviumil „Kaitsevarustuse tarned Euroopas“.

* Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (10. – 13.04) Sloveenias Ljubljanas Euroopa Rohelise Partei 8. üldkogul “Milline on roheliste parteide roll Euroopa Parlamendis”.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

9. aprill 2008

 

Tagasiside