Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on õiguskantsleri ettekanne ja kahe eelnõu lugemine.
 
1. Esimeses päevakorrapunktis peab õiguskantsler Indrek Teder ettekande järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle, õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena ning seadusega pandud muude ülesannete täitmisest.
 
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele sotsiaalkomisjoni algatatud  sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (505 SE), mille eesmärk on viia sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetulekutoetuse määramisel eluruumi kasutamise õiguslikke aluseid reguleeriv säte põhiseadusega kooskõlla, tagades kõigile puudust kannatavatele isikutele võrdse võimaluse toimetulekutoetust saada. Lepingute loetelu, mille alusel toimetulekutoetust taotleda, muudetakse avatuks. Muuhulgas tagatakse eelnõuga isiku õigus riigi abile puuduse korral ka juhul, kui puudust kannatab isik, kes kasutab eluruumi tasuta kasutamise lepingu alusel.
3. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele keskkonnakomisjoni algatatud Riigikogu otsus “Riigikogu otsuse “Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine” muutmine” eelnõu (580 OE), millega nimetatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmeks Riigikogu liige Valdur Lahtvee, kes vahetab seal välja Järva maavanemaks siirdunud Tiina Oraste.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis
(kell 13) – riigikontrolli aruande “Riigi tegevus projekti “Koolid korda” elluviimisel” arutelu; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Majanduskomisjonis
(kell 13)- Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele „Transpordi jätkusuutlik tulevik: kuidas kujundada integreeritud, tehnoloogiapõhist ja kasutajasõbralikku transpordisüsteemi“; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid, eelnõule; riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Väliskomisjonis
(kell 14) – ülevaade ÜRO 64. peaassamblee tööst; informatsioon Sergei Markovi sissesõidukeelu tühistamisest Schengeni viisaruumi riikidesse.

Õiguskomisjonis
– karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (530 SE).

Üritused
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Hea õpetaja kuu avaüritusel Tallinna Reaalkoolis.

Kell 14
Ene Ergma esineb sõnavõtuga Tartu Ülikooli korraldataval konverentsil „Talendid tuleviku teenistuses II” (Tallinna Ülikooli Tallinna saalis).

Kell 21
– Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali korraldatud rahvusvahelise muusikapäeva tähistamise ja muusikapreemiate üleandmise üritusel Niguliste muuseum-kontserdisaalis.
* Riigikogu Eesti-Aafrika parlamendirühma aseesimees Silver Meikar osaleb (1.10-510) Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas AWEPA 25. aastapäevale pühendatud konverentsil „Parlamentaarse demokraatia edendamine”.
* Jätkub (kuni 2.10) Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) 2009. aasta istungjärgu sügisistung, millest võtab osa ENPA Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Andres Herkeliga. Delegatsiooni koosseisus osalevad ENPA sügisistungil Mailis Reps ja Indrek Saar.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside