Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti-Vene piirilepe läheb lõpphääletusele.

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad rahandusminister Aivar Sõerd, välisminister Urmas Paet ja minister Jaan Õunapuu. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 5 Riigikogu liiget. Rahandusministrilt päritakse aru tervishoiu ja kultuurivaldkondade rahastamise ning aktsiiside teemal; välisministrilt soovitakse teada, millised tagajärjed on Eesti-Vene piirileppel, regionaalministrilt päritakse aru eesti keele õppe kohta Eesti Vabariigis.

 

Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 13 eelnõu, millest 7 tuleb kolmandale, 5 teisele ja 1 esimesele lugemisele.

 

Esimese päevakorrapunktina on teisel lugemisel valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE), mis on plaanis panna lõpphääletusele.

 

Kolmandal lugemisel on seitse eelnõud.

 

Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus reguleerib elektroonilist hääletamist. Eelnõusse on sisse viidud muudatuse kohaselt saab valija oma elektrooniliselt antud häält muuta vaid eelvalimiste käigus.

 

Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE) korrastab tsiviilkohtumenetlus- ja täitemenetlussüsteemi ning muudab sealhulgas individuaalse töövaidluse lahendamise senist regulatsiooni.

 

Valitsuse algatatud tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE) kehtestab tunnistajakaitse regulatsiooni ja struktuurid Eesti Vabariigis, et kaitsta kriminaalmenetluses kuritegude toimepanemise kohta tõendeid andvaid isikuid õigusvastaste mõjutuste eest.

 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seaduse eelnõu (651 SE) tõstab pensioni tuleva aasta 1. aprillist 3008 kroonini.

 

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (650 SE) pikendab vanemahüvitise maksmist 15 kuuni.

 

Valitsuse algatatud soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE) ühtlustab järk-järgult naiste ja meeste soodustingimustel vanaduspensioni või väljateenitud aastate pensioni saamiseks vajalikud staažinõuded.

 

Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (638 SE) annab võimaluse kehtestada õigusakte vähese tähtsusega põllumajandusliku abi andmise kohta, mille jaoks ei ole vaja Euroopa Komisjonilt eelnevalt küsida abi andmise luba.

 

Täieliku päevakorra leiab aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused

 

 

Kell 13.00 – Riigikogu Tiibeti toetusrühm kohtub New Dehlis asuva Tiibeti Maja direktori ning Universaalse Vastutuse Fondi esimehe laama Doboom Tulku’ga. Doboom Tulku on Tema Pühaduse XIV dalai-laama lähedane kaastööline ja sõber.

Tagasiside