Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele on valmis vastama keskkonnaminister Villu Reiljan, siseminister Kalle Laanet ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 12 Riigikogu liiget. Keskkonnaministrit ja siseministrit soovitakse küsitleda keskkonnareostuse ja info liikumise kohta. Välisministrile küsimusi registreeritud ei ole.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on kuus eelnõud, millest üks tuleb kolmandale, üks teisele ja neli esimesele lugemisele.

Kolmandal lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (763 SE), millega tunnistatakse kehtetuks paragrahvid, mis võimaldavad lõpetada töötaja töölepingu tema 65 aastaseks saamisel. Eelnõu algatajad on veendunud, et tegemist on vanuselise diskrimineerimisega; samuti on sellekohane regulatsioon algatajate hinnangul vastuolus tööhõivepoliitika praeguste eesmärkidega.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE), mille rakendamine tagab vanglas kinni peetavatele isikutele võimaluse tõendada oma isikut vanglas kinni pidamise õiendiga. Eelnõu kohaselt ei pea vanglas viibival kinnipeetaval olema isikutunnistust ega reisidokumenti. Sellega kaob riigil kohustus väljastada pikemaajalist vanglakaristust kandvale isikule korduvalt isikutunnistus selle kehtivusaja lõppemise või andmete muutumise tõttu, mis on eelnõu algataja hinnangul otstarbetu ja kulukas. Eriti eesmärgipäratuks peab algataja vanglas viibivale isikule reisidokumendi väljastamist.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (645 SE). Põhiseaduse leping konsolideerib kõik varasemad aluslepingud üheks dokumendiks ja tunnistab kehtetuks kõik liidu ja ühenduse toimimist käsitlevad aluslepingud. Kehtima jäävad Eesti Euroopa Liiduga ühinemise tingimused. Valitsus esitas eelnõu Riigikogu menetlusse 5. mail 2005.

Esimesel lugemisel on samuti valitsuse algatatud punase risti nimetuse ja embleemi seaduse eelnõu (795 SE), mis sätestab siseriiklikud tingimused punase risti nimetuse ja embleemi kasutamiseks, samuti vastutuse punase risti nimetuse ja embleemi ning punase poolkuu nimetuse ja embleemi ning punase lõvi ja päikese nimetuse ja embleemi väärkasutuse eest.

Esimesel lugemisel on ka valitsuse algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (803 SE), millega okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isik saab arvata represseerimise aja sooduskorras Eestis omandatud pensioniõigusliku staaži hulka, kui isik võeti vahi alla, saadeti kinnipidamiskohta või asumisele Eestist.

Esimesel lugemisel on ka valitsuse algatatud Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE), mille eesmärk on täiendada seadust uue põhimõttega, mis annab võimaluse ühtset lahkmejoont omavate asulate elanikel algatada haldusüksuse piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega ühe valla või linna koosseisust teise linna või valla koosseisu.

Riigikogu istungi päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused:

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Mari Roosvalti maalinäituse Visioon.

* Jätkub väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa ja väliskomisjoni liikme Ela Tomsoni visiit (kuni 10.02) Horvaatia Vabariiki, kus nad saadavad riigivisiidil viibivat president Arnold Rüütlit.

* Jätkub ka Riigikogu Lääne Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juhi Maret Maripuu visiit (kuni 9.02) Brüsselisse, kus ta osaleb Lääne-Euroopa Liidu Assamblee laiendatud presidentide komitee, parlamentaarsete ja avalike suhete, poliitika-, tehnoloogia- ja õhuruumi ning kaitsekomitee istungil ja kohtumisel WEU Nõukoguga.

* Samuti jätkub rahanduskomisjoni esimehe Meelis Atoneni ja rahanduskomisjoni liikme Helir-Valdor Seeder ning riigikaitsekomisjoni aseesimehe Trivimi Velliste visiit Gruusiasse (kuni 10.02), kus nad osalevad Thbilisis Marshalli Keskuse poolt korraldataval konverentsil Lõuna-Kaukaasia ja Balti riikide parlamentide liikmetele.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside