Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 12 Riigikogu liiget. Küsimuste esitajate järjekord ja valdkonnad on siin

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 13 eelnõu, millest 2 on teisel ja 11 esimesel lugemisel.

1. Jätkub teisipäeval pooleli jäänud Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse eelnõu (342 SE) esimene lugemine. Eelnõu reguleerib Riigikogu liikmele palga maksmist 2009. aasta jaanuarist kuni 2010. aasta 28. veebruarini. Eelnõu algatamise ajendiks oli soov eraldada Riigikogu liikmete palga temaatika eraldi eelnõusse, et kanaliseerida tekkinud põhiseaduslik dispuut põhiseaduse § 75 tõlgenduse üle ühe konkreetse eelnõu piiridesse.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud hasartmänguseaduse eelnõu (216 SE), mille peamine eesmärk on korrastada Eesti hasartmänguturgu ja kaasajastada hasartmängude korraldamisele esitatavaid nõudeid. Kehtiva regulatsiooni üheks probleemiks on selliste hasartmängu või loteriiga sarnaste mängude levik, mis ei ole seadusest tulenevalt käsitatavad hasartmängude konkreetse liigina, mistõttu on nende korraldamise lubatavus küsitav. Konkreetsem regulatsioon on ette nähtud ka hasartmängude korraldamisele sidevahendi (Interneti, digi-TV, telefoni ja mobiiltelefoni) vahendusel. Ka tõstetakse uue seadusega hasartmängukorraldaja aktsiakapitali nõue seniselt kahelt miljonilt kroonilt ühele miljonile eurole.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE), mille eesmärk on viia meresõiduohutuse seadus vastavusse Euroopa Liidu direktiiviga 2005/45/EÜ, mis käsitleb liikmesriikide poolt välja antud meremeeste tunnistuste vastastikust tunnustamist ja millega muudetakse direktiivi 2001/25/EÜ. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg oli 2007. aasta 20. oktoober. Euroopa Komisjon on direktiivi ülevõtmise kohta algatanud rikkumismenetluse. Lisaks direktiivi ülevõtmist puudutavale tehakse meremeeste erialase ettevalmistamise regulatsioonis ka praktikast lähtuvaid muudatusi ja täpsustusi.Meresõiduohutuse seadusemuudatused, mis käsitlevad tuletorni- ja navigatsioonitasusid, on tingitud vajadusest kehtestada tuletorni- ja navigatsioonitasu sissenõudmise mehhanism juhuks, kui reeder või laevaagent jätab tuletorni- või navigatsioonitasu tähtaegselt tasumata.

4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (309 SE), millega reguleeritakse punase kristalli embleemi kasutamist Eestis ja välisriigis. Samuti muudetakse kehtivat punase risti nimetuse ja embleemi regulatsiooni eesmärgiga lihtsustada ja täpsustada tunnusmärgi kaitsval ning viitaval eesmärgil kasutamise korda.

5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE). Kuna kehtiva postiseaduse järgi lõpeb 2008. aasta lõpul universaalse postiteenuse osutaja ainuõigus kuni 50 grammi kaaluva kirja riigisiseseks edastamiseks, näeb eelnõu ette mitmeid olulisi muudatusi. Universaalse postiteenuse rahastamise tagamiseks näeb eelnõu muuhulgas ette ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamine ja universaalse postiteenuse makse kohustuse kehtestamise. Eelnõu kohaselt on universaalse postiteenuse makse määr kuni 5% rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja eelmise majandusaasta postiteenuste käibest. Ka näeb eelnõu postiteenuse osutajaile ette teiste postiteenuste osutajate postivõrguteenuse kasutamise. Postiteenuse osutaja võib taotleda juurdepääsu muuhulgas näiteks postiindeksi süsteemile, nimekastidele, saadetiste ümbersuunamise teenusele, jaotusvõrgule ja saatjale tagastamise teenusele. Juurdepääs teise postiteenuse osutaja postivõrgule peab olema kõigile postiteenuse osutajaile kättesaadav võrdsetel tingimustel ja kvaliteediga.

6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE), mille eesmärk on lahendada väetiseseaduse rakendamisel ilmnenud probleemid, ühtlustada seaduse teksti ning nõudeid “EÜ VÄETIS” märkega ja märketa väetiste kohta. “EÜ VÄETIS” märgistusega väetise käitleja jaoks olukord lihtsustub, kuna tasuline registreerimine asendub ühekordse tasuta teavitamiskohustusega ning seetõttu väheneb ettevõtja halduskoormus. Väetise koostise nõuetekohasust tõendavaks dokumendiks võib lisaks akrediteeritud laboratooriumi katseprotokollile olla nüüd tootja poolt väljastatud vastav dokument (väetise kvaliteedisertifikaat) väetise koostise kohta.

7. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE), mille eesmärk on viia loomakaitseseadus kooskõlla Euroopa Nõukogu põllumajandusloomade kaitse konventsiooniga, mille Vabariigi Valitsus kiitis heaks oma korraldusega nr 521 29. novembril 2007. aastal, ning katsetes ja muul teaduslikul eesmärgil kasutatavate selgroogsete loomade kaitse konventsiooniga, mille Vabariigi Valitsus kiitis heaks oma korraldusega nr 9 10. jaanuaril 2008. aastal. Lisaks täiendatakse mõiste „põllumajandusloom” sõnastust ning vastutuse peatükki seaduse rakendamise käigus ilmnenud probleemide lahendamiseks.

10. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE), mille eesmärk on anda valijatele võimalus kasutada elektroonilist hääletamist valimistel ja rahvahääletusel senisest pikema perioodi vältel. Lisaks luuakse võimalus kasutada elektroonilisel hääletamisel peale ID-kaardi ka mobiiltelefoni (mobiil-ID-d).

NB! Täielik päevakord asub siin

Kohtumised, üritused

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb konverentsil „Õpilasest Ettevõtjaks 2008” ettekandega “Ettevõtlus Euroopas” (Sokos Hotellis Viru).

Kell 16 – Riigikogu väliskomisjoni ja Eesti-India parlamendirühma esindajad kohtuvad Eestit külastava India delegatsiooniga.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liikmed Sven Mikser ja Kadri Simson osalevad (7.10 -11.10) Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis NATO PA Vahemere ja Lähis-Ida töörühma julgeoleku alasel seminaril. Kõne alla on olukord Iraagis ning arengud Iraanis.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (5.10-7.10) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee poliitika- ja kaitsekomitee istungitel ning ümarlaual „Alalise struktureeritud koostöö eelised. Mõistest reaalsuseni“.

* Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (6.10-9.10) Albaanias Tiranas Euroopa Nõukogu regionaalsel seminaril „Uue tehnoloogia kasutamine avaliku sektori moderniseerimisel“.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside