Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Raivo Palmaru ja rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Peaministrit tahetakse küsitleda raudtee, riigivara tehingute, liiklusohutuse ja teedeehituse ning soojusenergia käibemaksu teemal; kultuuriminister peab vastama küsimustele, mis puudutavad kultuuripärandi kaitset, kultuuriobjektidega seotud parteistamist ja Muinsuskaitse Nõukogu. Rahvastikuministrile küsimusi registreeritud ei ole.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 18 eelnõu, millest teisel lugemisel on 9 ja esimesel lugemisel 9 eelnõu. Lisaks teeb riigikontrolör Mihkel Oviir ülevaate riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2005. aastal.

Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (979 SE), millega ratifitseeritava lepingu ja protokolli eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamist, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulu- ja varamakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks.

Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006–2015 heakskiitmine” eelnõu (948 OE), millega heaks kiidetav strateegia määratleb Eesti kõrghariduse arengusuunad järgmiseks kümneks aastaks, seades oma eesmärgiks tagada Eesti kõrghariduse konkurentsivõime Euroopas. Strateegiat käsitles ka 13. oktoobril toimunud Valge saali foorum, kus osutati nii kõrghariduse vähesele rahastamisele kui ka kvaliteediprobleemidele. Foorumi materjalid asuvad aadressil https://www.riigikogu.ee/index.php?c_tpl=1037&id=40991.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja riigisaladuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (996 SE), mis annab kaitseväele õiguse kasutada vajadusel relvi tsiviilõhusõiduki vastu, mida kasutatakse Eesti Vabariigi vastu suunatud relvastatud ründe läbiviimiseks. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 9. novembril.

Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Lätis” eelnõu (1006 OE), mis võimaldab kasutada kuni 40 liikmelist Eesti kaitseväe üksust Riias toimuva NATO tippkohtumise julgeoleku tagamiseks ajavahemikul 20. novembrist kuni 4. detsembrini 2006. aastal. Läti Vabariik soovib kasutada Eesti kaitseväe soomusmasinaid, mille ülesanne on võimalike massirahutuste korral blokeerida koostöös Läti politseiga ja viimase juhtimisel tänavaid ning transportida tippkohtumise turvamisel osalevate jõustruktuuride isikkoosseisu. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele 15. novembril.

Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2007-2013 kinnitamine” eelnõu (976 OE), mille eesmärk on esitada turismi kui majandusharu tasakaalustatud arengu strateegia aastateks 2007–2013. Käesolev arengukava võtab arvesse eelmisel perioodil seatud eesmärkide täitmist ning keskendub Eesti tugevustele ja kitsaskohtade lahendamisele. Nagu osutab eelnõu seletuskiri, suudeti eelmise arengukava perioodi 2002–2005 eesmärgid täita vaid osaliselt. Peamine eesmärk, turismiteenuste keskmine ekspordi kasv 7% aastas, jäi mõnevõrra prognoositule alla, märkimisväärselt ei ole pikenenud välisturistide keskmise viibimise kestus ühes majutusettevõttes ja reisikulutused Eestis ühe väliskülastaja kohta ei ole sel perioodil eriti suurenenud.

Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (988 OE). Ettekande peab rahandusminister Aivar Sõerd. Rahandusministri ettekandele eelneb riigikontrolöri Mihkel Oviiri ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2005. aastal. Nimetatud punktid on päevakorras 16. ja 17.

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Kohtumised ja muud üritused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma kohtub Hollandi suursaadiku Henk van der Zwaniga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Maret Maripuu esineb ettekandega „Riigi suhe heategevusse” heategevusfondi SA Dharma korraldataval heategevuskonverentsil „Eesti heategevuse tänane päev”.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside