Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund  

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele kaitseminister Urmas Reinsalu (peaministri ülesannetes), keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ning haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad Eesti Euroopa Liidu poliitikat, pagulaspoliitikat, hariduspoliitikat, uut jahiseadust, Eesti keele tasemeeksamit ja riigigümnaasiume.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on ühe eelnõu teine ja kahe eelnõu esimene lugemine.

1. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (353 & 386 SE), millega täiendatakse kaubandusliku meresõidu seadust mere-reisijaveolepingu kindlustuse regulatsiooniga, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr 392/2009 (reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral). Selle kohaselt hakkab Veeteede Amet laevale välja andma tõendeid kindlustuse olemasolu kohta. Eeltoodust tulenevalt täiendatakse vastavalt ka meresõiduohutuse seadust ja riigilõivuseadust. Ühendeelnõu teine eesmärk on (EL-i määrusest 1177/2010 tulenevalt) anda merereisijate kaebuste läbivaatamise õigus ja kohustus tarbijakaitseametile. Sellega luuakse seaduslik alus merereisijate kaebuste menetlemiseks nimetatud EL-i määruse võimaliku rikkumise puhul ning antakse reisijatele õigus kaitsta senisest tõhusamalt oma õigusi, võimaldades neil pöörduda tarbijakaitseameti kui pädeva asutuse poole. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele 15. mail.

 2. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni asutamise konventsiooni ja selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (411 SE). Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni (EUMETSAT) konventsiooni ja selle muutmise protokolli ratifitseerimine on vajalik, et jätkuks Eestile satelliidiinformatsiooni edastamine, mis annab pideva operatiivse ülevaate atmosfääris toimuvast. Paljud satelliitidelt mõõdetavad meteoroloogiaelemendid on olulised ilmaennustusmudelite arendamiseks ja nende täpsuse suurendamiseks. EUMETSATi liikmesriigi staatusega kaasneb täielik hääleõigus EUMETSATi nõukogus ning töötajate värbamisprotsessis. Lisaks ligipääsule kõigile EUMETSATi andmetele ja teenustele avaneb Eestil võimalus osaleda ja kaasa rääkida meteoroloogiavaldkonna metoodika, sellealaste otsuste ja poliitika kujundamisel Euroopas. Organisatsiooni täisliikmeks astumist näeb ette EUMETSATiga 19. detsembril 2006 sõlmitud koostöökokkuleppe.

3. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (412 SE), millega ratifitseeritava protokolli eesmärk on anda EUMETSATile eesõigused ja puutumatus, mis on vajalikud ülesannete sõltumatuks täitmiseks. Eesõiguste ja puutumatuse tagamine on oluline nii suhetes peakontori asukohariigi ehk Saksamaa Liitvabariigiga kui muude osalisriikidega, sest EUMETSAT ja tema personal võivad sattuda mõne osalisriigi jurisdiktsiooni alla. Erinevalt tavalistest diplomaatilistest eesõigustest ja puutumatusest ei ole riikide huviks mitte vastastikkuse põhimõtte järgimine, vaid EUMETSATi iseseisev, tõhus ning vahelesekkumise kartuseta toimimine.

***

Kell 9.30 väliskomisjoni avalik kuulamine-seminar “Kagu-Aasia regiooni areng: Eesti valikud” (Riigikogu konverentsisaalis).

Ettekannetega esinevad Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonna Rahvusvaheliste suhete instituudi lektor Vlad Vernygora, Tallinna Ülikooli Euroopa uuringute õppetooli kultuuride uuringute doktorant Triinu Püvi ning Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi vanemteadur Karin Dean. Seminari on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu veebis. NB! Seminari töökeel on inglise keel.

Eestis on visiidil Saksamaa Schleswig-Holsteini Liidumaa delegatsioon

Kell 10.15 – kohtub delegatsiooniga eesotsas liidumaa peaministri Torsten Albig’iga  Riigikogu esimees Ene Ergma.

Kell 11 – delegatsiooniga kohtub Riigikogu kultuurikomisjoni ja Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Urmas Klaas (ruum L 240).

NB! Mõlema kohtumise järel toimub ka PRESSIBRIIFING, kus külalised on valmis vastama ajakirjanike küsimustele.

Päeva jooksul on delegatsioonil veel kohtumised peaminister Andrus Ansipi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi ja kultuuriminister Rein Langiga.

Muud üritused ja kohtumised

Kell 11 – Ene Ergma kohtub Gruusia suursaadiku Ruslan Abašidzega.

Kell 12 – Ene Ergma avab Riigikogu hoone II korrusel Arvo Iho fotonäituse “Aastaring rannatalus”.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esineb kõnega Teise maailmasõja ohvrite ja langenute mälestuspäeva tähistamisel Maarjamäe mälestusväljakul.

* Riigikogu õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants, aseesimees Kalle Laanet ning liikmed Igor Gräzin, Siim Kabrits ja Neeme Suur on (7.05-8.05) õiguskomisjoni töövisiidil Vilniuses. Visiidi käigus kohtutakse Leedu parlamendi õiguskomisjoniga, samuti justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajatega.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside