Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 11 – Riigikogu erakorraline istungjärk

1. Teisele lugemisele ja lõpphääletusele tuleb valitsuse algatatud Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (237 SE). Seadusega ratifitseeritakse Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatus, millega muudetakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 136 ja lisatakse sinna uus lõige, mille kohaselt võivad liikmesriigid, mille rahaühik on euro, luua stabiilsusmehhanismi (ESM).

2. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse eelnõu (254 SE). Ratifitseeritava lepinguga luuakse Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM), mille eesmärk on anda tõsistesse rahalistesse raskustesse sattunud ESMi liikmetele rangetel majanduspoliitilistel tingimustel stabiilsustoetust ja finantsabi, kui see on hädavajalik kogu euroala ja selle liikmesriikide finantsstabiilsuse tagamiseks.

ESMi kapitali suurus on 700 miljardit eurot ja Eesti osalus ESMis 1,302 miljardit eurot. Lepingu jõustumisest alates kohustub Eesti viie osamaksena paigutama ESMi 148,8 miljonit eurot (sissemakstav kapital). Eesti ülejäänud osalus ESMis on 1,1532 miljardit eurot (sissenõutav kapital).

Eelnõu sätestab ka ESMiga seotud siseriikliku regulatsiooni. Eelnõu kohaselt langetaks kõik olulisemad otsused Riigikogu täiskogu ning tehnilist laadi ja kiireloomulised otsused jääksid EL asjade komisjoni kanda. Riigikogu täiskogu pädevusse kuuluksid eelnõu kohaselt otsused, mis puudutavad ESMi lubatud aktsiakapitali ja maksimaalse laenumahu muutmist, samuti uute memorandumite ja neisse tehtavate oluliste muudatuste heakskiitmist ning hädaabi reservfondi lõpetamist. Eelnõu reguleerib ka seda, kuidas toimub Riigikogu teavitamine ESMi tegevusest.

Istungist teeb otseülekande Eesti Rahvusringhääling ja seda on võimalik jälgida ka Riigikogu veebis aadressil http://live.riigikogu.ee/live.

Kell 9 – majanduskomisjoni erakorraline istung

Arutusel on Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele, mis käsitleb e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalikke usaldusteenuseid siseturul. Arvamuse andmine Riigikogu EL asjade komisjonile. Kutsutud on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Mait Heidelberg ning riigi infosüsteemide osakonna peaspetsialist Peeter Pikka.

Kavandatava määruse eesmärk on ettevõtjate, kodanike ja avaliku sektori asutuste vahelise turvalise ja tõrgeteta elektroonilise suhtluse võimaldamine, millega suurendatakse avaliku ja erasektori internetipõhiste teenuste, e-äri ja e-kaubanduse tõhusust ELis.

Määrusega lisatakse kohustus aktsepteerida teiste liikmesriikide riiklikult tunnustatud elektroonilisi identiteete, täiustatakse e-allkirja kasutamisega seonduvaid nõudeid ja lisatakse digitaalsete tehingute usaldust tõstvate teenuste regulatsioon.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside