Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Villu Reiljan, rahandusminister Aivar Sõerd ja sotsiaalminister Jaak Aab. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 12 Riigikogu liiget. Rahandusministrit soovitakse küsitleda eurole ülemineku, hariduspoliitika ja Riigi Kinnisvara ASiga seonduvatel teemadel; keskkonnaministril tuleb aru anda loomsete rasvade kasutamisest küttetoorainena, erametsandusest ja maksukoormusest; sotsiaalminister vastab sotsiaaltoetuste, laste hoolekande, tööseaduse muudatuste ning tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustusega seotud küsimustele.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 15 eelnõud, millest 2 tuleb kolmandale, 9 teisele ja 4 esimesele lugemisele.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud maagaasiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE), mille eesmärk on lahutada maagaasiettevõtjate võrguteenuse osutamisega seotud tegevus ja müügitegevus; nimetatud tegevuste eristamise eesmärk on tagada võrkudele tõhus ja mittediskrimineeriv juurdepääs ning tekitada võimalikku konkurentsi gaasimüüjate vahel.

Kolmandal lugemisel on samuti valitsuse algatatud kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE), mille vastuvõtmisel kaotavad kaitseliidu malevad avalik-õigusliku juriidilise isiku staatuse ja kaitseliit jääb üheks avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks; seeläbi peaks korrastuma kaitseliidu organisatsiooniline ülesehitus ja majandustegevus ning tekkima paremad võimalused riigieelarveliste vahendite kasutamise kontrollimiseks.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud 2006. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (741 SE), millele esitati teiseks lugemiseks 105 muudatusettepanekut. Rahanduskomisjon toetas vaid ühte rahanduskomisjoni enda poolt tehtud ettepanekut, mis teeb täpsustusi ministeeriumite valitsemisalas. Sealhulgas suurendatakse toetusi teatritele 9 miljoni krooni ja kontsertasutustele 4 miljoni krooni võrra.

Teisel lugemisel on samuti valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE), millega tõstetakse sünnitoetust ning lapsendamistoetust 5000 kroonini iga sündinud või lapsendatud lapse kohta. Alates 2000. aastast on sünnitoetuse suuruseks esimesele lapsele olnud 3750 krooni, järgmistele lastele 3000 krooni. Mitmike sünni korral on sünnitoetust makstud 3750 krooni iga sündinud lapse kohta. Lapsendamistoetust on makstud alates 2002. aastast 3000 krooni.

Esimesel lugemisel valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (760 SE), mis muuhulgas suurendab tubaka ja alkoholi aktsiisi. Rahandusministeeriumi arvutuste kohaselt kallineb seetõttu näiteks 18-kroonine sigaretipakk pärast 2006. aasta juuli uut aktsiisitõusu 2,22 krooni võrra ehk 12,3 %. Kehtivas seaduses sätestatuga võrreldes suurendab eelnõu ka alkoholiaktsiisi: plaanitud 5%lise tõusu asemel tõuseb aktsiis 10% võrra. See lisab näiteks 40%lise etanoolisisaldusega pooleliitrisele viinale aktsiisi koos käibemaksuga 3 krooni ja 78 senti. Lisaks võetakse kasutusele alkoholi maksumärgid, mille kasutamine suurendab riigieelarve tulusid salaviina arvelt hinnanguliselt 50-80 miljonit krooni võrra sätte jõustumisele järgneva aasta jooksul.

Valitsuse algatatud rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (758SE) eesmärk on viia seni riigireservi seaduses sätestatud mobilisatsioonivaru käsitlevad põhimõtted rahuaja riigikaitse seadusesse, samuti täpsustada ja kaasajastada mobilisatsioonivaru käsitlevaid sätteid.

Täieliku päevakorra leiab aadressilt http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused Eestis ja mujal:

Kell 12 – Riigikogus on külas Kihnu ja Manija saarte rahvakunstiloojad. Lähemalt uurida ja osta saab Härma Roosi, Neeme Salme ja paljude teiste käsitöömeistrite loomingut. Saare leib tuleb Manija naise Tooma Vilma ahjust. Vanu ja uusi omatehtud laule annab kuulda Järsumäe Virve ehk Virve Köster.

* Eestisse saabub viiepäevasele visiidile Gruusia parlamendi eurointegratsiooni komisjoni neljaliikmeline delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe David Bakradze ja parlamendi õiguskomisjoni esimehe Levan Beijashviliga. Neljapäeval ja reedel toimuvad kohtumised Riigikogu esimehe Ene Ergma, aseesimehe Taavi Veskimägi, väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa, õiguskomisjoni aseesimehe Olev Laanjärve, Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmete, eesotsas komisjoni esimehe Kristiina Ojulandiga, samuti kohtutakse välisministeeriumi, presidendi kantselei ja riigikohtu esindajatega.

* Põhiseaduskomisjoni liige Koit Prants osaleb Dublinis kuni 19. novembrini toimuval Iiri Parlamendi poolt korraldataval foorumil “Migratsioon, immigratsioon ja integratsioon”.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb kuni 17. novembrini Haagis konverentsil “Võimu jagamine Euroopas”.

* Jätkub Riigikogu ja valitsuse ühisdelegatsiooni visiit USAsse, mille eesmärk on tutvuda terrorismivastase võitluse meetoditega ja otsida võimalusi vastastikuseks informatsiooni vahetuseks. Kõne all on ka küberkuritegevusega seotud teemad ja meetodid, kuidas analüüsida andmeid, mis seotud rahade liikumisega. Delegatsiooni, mida juhib Riigikogu õiguskomisjoni liige Jaanus Rahumägi, kuuluvad väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson, justiitsminister Rein Lang, siseminister Kalle Laanet, kaitsepolitsei peadirektor Aldis Alus, politseipeadirektor Raivo Aeg, justiitsministeeriumi kantsler Jüri Pihl jt.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside