Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele keskkonnaminister Keit Pentus (peaministri ülesannetes), justiitsminister Kristen Michal ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad hariduspoliitikat, elektri hinda, Kreeka teist abipaketti, Eesti Raudtee kaubavedusid, piiranguid ja võimalusi uues korruptsioonivastases seaduses, Euroopa Liidu fiskaallepet, ettevõtluse toetamist ja valimisea piiri.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 3 teisel ja 2 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE), mis võimaldab ka tööandjal luua oma pensionifonde. Tööandja pensionifond on vabatahtlik pensionifond, kuhu võib oma töötajate, avalike teenistujate ning juhtimis- ja kontrollorgani liikmete eest sissemakseid teha üksnes selle pensionifondi tingimustes nimetatud tööandja. Lisaks võimaldab eelnõu valitseda Euroopa Liidus ühtsetele standarditele vastavaid investeerimisfonde (eurofonde) piiriüleselt ( s.t olukorras, kus fondivalitseja asub ühes ja investeerimisfond teises liikmesriigis); loob õiguslikud alused eurofondi ühinemiseks teise fondivalitseja eurofondiga ja eurofondide ühinemiseks piiriüleselt, ning võimaldada luua uusi fondistruktuure ehk nn master-feeder struktuure, mille kohaselt saab ühe eurofondi (feeder-fund) vara investeerida tervikuna või suures osas teise eurofondi (master-fund).

2. Jätkub valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) teine lugemine. Eelnõuga nähakse kulla käibega seotud maksupettuste vältimiseks ette pöördmaksustamise erikord, nii nagu see on metallijäätmete ja kinnisasjade käibe puhul, mida puudutav regulatsioon jõustus 2011. aastal. Rahandusministeeriumi kinnitusel on kullaga tehtavate tehingutega seotud käibemaksutagastuste suurus alates 2010. aasta II poolaastast hüppeliselt kasvanud. Pettuste mahu kasvu on põhjustanud pöördmaksustamise regulatsiooni rakendumine metallijäätmetele ja lisanõuete kehtestamine kütusekäitlejatele, mistõttu on petturid liikunud kullaturule. Pöördkäibemaksu rakendamisel kaob võimalus käibemaksukohustuslaste vaheliste tehingute puhul käibemaksu mahaarvamiseks ehk riigilt tagasi küsimiseks. Käibemaksu tasumise kohustus tekib üksnes tarneahela nn viimases lülis – müügil lõpptarbijale. Pöördmaksustamise rakendamisel väheneb rahandusministeeriumi hinnangul kullaga tehtavate pettuste maht ligikaudu 6,8 miljoni euro võrra aastas.

3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE), millega nähakse ette riigikontrolöri, Riigikontrolli peakontrolöri, õiguskantsleri ja õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipensioni kaotamine üleminekuperioodi jooksul. Õigused eripensionile säilivad neil, kellel on seaduse jõustumise ajaks täidetud selle saamiseks vajalik staažinõue, ning pensioniõigust andvatel ametikohtadel töötavatel isikutel, kellel on selleks ajaks täidetud vähemalt 50% selle pensioni saamiseks vajalikust staažinõudest. Eelnõuga nähakse ette ka nimetatud eripensionide indekseerimine pensioniindeksiga senise ametipalgast ümberarvutamise asemel.

4. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE), millega muudetakse karistusseadustiku orjastamist käsitleva koosseisu sõnastust ning täiendatakse karistusseadust uute koosseisudega, mis puudutavad inimkaubanduse, prostitutsiooni ja ebaseaduslikku doonorlusega seotud kuritegevust. Ka täpsustatakse ja karmistatakse nimetatud kuritegudega seotud karistusmäärasid.

5. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud psühhiaatrilise abi seaduse, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (170 SE), millega täiendatakse regulatsioone sõltuvusprobleemidega isikute raviks. Eelnõu pearõhk on suunatud alla 18-aastastele isikute abistamisele ja neile haiglavälise, tahtest olenematu, vältimatu psühhiaatrilise abi kohaldamisele. Selleks ühtlustab ja seob eelnõu kehtivas õiguses mitmetes eriseadustes sätestatud sõltuvuse puhul isikutele antava abi komponente, koondades abi andmise aluseks oleva keskse regulatsiooni ja mõistesüsteemi psühhiaatrilise abi seadusesse. Eelnõuga kehtestatakse ka sõltuvusvastase abi andmise üldpõhimõtted ja ühtne terminoloogia kõigi inimeste suhtes, olenemata vanusest .

6. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud ehitusseaduse, korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE), mille eesmärk on harmoneerida Eesti õigusaktid Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2010/31/EÜ hoonete energiatõhususe kohta ja  aidata kaasa energiakasutuse tõhususe paranemisele hoonetes, võimaldades olemasolevate hoonete kasutajatele lihtsamat ligipääsu informatsioonile hoone energiatarbimisest ja võimalikest energiasäästumeetmetest ning rakendades uute hoonete kavandamisel Eesti oludes sobivaid põhimõtteid hoonete energiatarbimist määravate osade kujundamisel.

Üritused, kohtumised

Kell 12 – Riigikogu naisteühenduse koosolek (ruum L 240).

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Lilli-Krõõt Repnau Tallinna ainelise graafikanäituse.

* Riigikogu Eesti-USA parlamendirühma esimees Kadri Simson (27.02-9.02), aseesimees Imre Sooäär (26.02-11.03) ja liikmed Jüri Ratas, Annely Akkermann, Remo Holsmer, Kalvi Kõva, Indrek Saar ja Sven Sester (27.02-9.02) on Ameerika Ühendriikides Washingtonis, Seattle’is, kus tutvutakse USA presidendi valimiste süsteemi praktilise poolega.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (2.03-9.03) Indias New Delhis ja Mumbais Eesti Arengufondi India visiidil. Toimuvad kohtumised India parlamendis, ministeeriumites, äriringkondades. Osaletakse ka hindikeelse „Kalevipoja“ esitlusel New Delhi raamatumessil.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Mati Raidma osaleb (4.03-8.03) Pariisis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil. Külastatakse I’lle Longue’i tuumaallveelaevabaasi ning Landivisiau’ mereväe-aeronautika baasi.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

 

Tagasiside