Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja rahvastikuminister Urve Palo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikoguliiget. Küsimuste esitajate järjekorra ja valdkonnad leiad siit.

Kell 14- täiskogu istung

Päevakorras on 9 eelnõu, millest 2 on kolmandal, 5 on teisel ja 2 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riigi 2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (121 SE). Kolmandaks lugemiseks laekus eelnõule 6 muudatusettepanekut. Rahanduskomisjon neid ettepanekuid ei toetanud.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE), mille eesmärk on täpsustada põllumajandusloomade tõu kriteeriumeid ja põllumajandusloomade ohustatud tõu säilitamise põhimõtteid ning viia seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega.

3. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Riigikogu otsuse “Riigi 2006. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (120 OE), millega valitsus annab Riigikogule aru 2006. aasta majandusaasta kohta. Koondaruande juurde kuulub Riigikontrolli kontrolliaruanne.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (106 SE) ja (74 SE). Ühendatud eelnõuga kehtestatakse karistusseadustikus vajalikud muudatused, mis võimaldab Eestil määrata karistusi laevade poolt põhjustatud merereostusega seotud rikkumiste eest. Eelnõu püüab samuti välistada olukorda, kus suveniireurosid võidakse toota ja kasutada ebaseaduslikult euro müntide asemel. Eelnõu kolmas lugemine on kavandatud neljapäevale, 6. detsembrile.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud  kindlustustegevuse seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE), millega viiakse kehtivatesse kindlustustegevuse seadusesse ja finantsinspektsiooni seadusesse sisse muudatused, mis on tingitud eelkõige edasikindlustuse direktiivist. Samuti muudetakse kindlustustegevuse seadust tulenevalt vajadusest võtta üle direktiivi, mis reguleerib meeste ja naiste võrdsest kohtlemist kaupade ja teenuste pakkumisel, kindlustust puudutav artikkel. Lisaks direktiividest tulenevatele muudatustele nähakse eelnõus ette ka kindlustustegevuse seaduse muudatused kliendi mõiste osas ja sätestatakse isikuandmete töötlemise teatud erisused. Eelnõu kolmas lugemine on kavandatud neljapäevale, 6. detsembrile.

7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE), mis annab isale võimalus kasutada 10 tööpäeva puhkust naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Algataja kinnitusel on eelnõu töötatud välja väärtustamaks isa rolli ühiskonnas.

9. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud reklaamiseaduse eelnõu (135 SE). Võrreldes kehtiva reklaamiseadusega karmistab eelnõu mõnevõrra alkoholireklaamile esitatavaid nõudeid. Nii näiteks peab alkoholi reklaam sisaldama peale kõnealuse eelnõu jõustumist hoiatavat teksti: „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist.” Tegemist on algataja kinnitusel suures osas eelnõuga, mida menetles ka eelmine Riigikogu ja mis langes menetlusest välja koosseisu volituste lõppemise tõttu.

Täielik päevakord asub siin.

Kohtumised, konverentsid

Kell 11 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad organisatsiooni „Rahvusvaheline kampaania Tiibeti eest” (International Campaign for Tibet, ICT) esindaja Stewart Watters’iga (väliskomisjonis).

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Võrumaa omavalitsusjuhtide ja volikogude esimeestega, kohtumisest võtab osa ka Riigikogu Kagu-Eesti saadikurühm.

 * Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (4.12-9.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis konverentsil „Euroopa poliitikad Venemaa suunal”, mille korraldab Ameerika Ühendriikide Atlandi Nõukogu (The Atlantic Council of the U.S.).

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (4.12.-10.12) ENPA delegatsiooni koosseisus Gruusias Thbilisis Gruusia presidendi valimise eelvalimiste missioonil. Gruusiast suundub Andres Herkel Aserbaidžaani Bakuusse 9. detsembril toimuvale konverentsile „Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu inimõiguste poliitika: Aserbaidžaani väljavaated”. Herkel esineb konverentsil ettekandega Aserbaidžaani liikmekohustustest Euroopa Nõukogus.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Evelyn Sepp osaleb (5. 12-6.12) Brüsselis ümarlauaseminaril „Globaliseerumine, risk ja ebavõrdsus: dünaamiline lähenemine jätkusuutlikule arengule”. Seminari toetab Alfred Herrhausen’i Ühing ja see on osa sarjast „Homse ühiskonna strateegiad”. Teemad käsitlevad globaalse majanduse juhtimist, sotsiaalse õigluse edendamist ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite turvamist.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside