Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tunnistajakaitse seadus jõuab teisele lugemisele.

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kultuuriminister Raivo Palmaru, siseminister Kalle Laanet ja minister Paul-Eerik Rummo.

 

Küsimuste esitamiseks on registreerunud kümme Riigikogu liiget; neist kuus soovib küsitleda kultuuriministrit Raivo Palmarut, kaks siseministrit Kalle Laanetit ja kaks ministrit Paul-Eerik Rummot. Kultuuriministril tuleb aru anda kultuuritöötajate palkade, Eesti-Vene kultuurisuhete, tsensuuri, rahvusringhäälingu, kultuuri ja kinnisvara ning kodumaise arhitektuuri arenguvõimaluste teemal. Siseministrilt päritakse aru Eesti politsei ja arestikambrite olukorra kohta, ning rahvastikuministrilt rahvusvähemuste ja lähiajaloo tutvustamise teemal.

Kell 14 algaval täiskogu istungil on kavas menetleda 9 eelnõud.

Kolmandale lugemisele tuleb kaks eelnõud:

 

valitsuse algatatud Riigi Teataja seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (539 SE) eesmärk on täpsemalt reguleerida elektroonse Riigi Teataja kasutamist ja ühes sellega vähendada Riigi Teataja tiražeerimist paberkandjal;

 

valitsuse algatatud hasartmänguseaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja loteriiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE) kohaselt läheb hasartmängude ja loteriide korraldamise järelvalve rahandusministeeriumilt üle maksu- ja tolliametile, mis hakkab välja andma ka hasartmängude ja loteriide korralduslube.

 

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (628 SE) ning Vabariigi Valitsuse seaduse § 60 muutmise seaduse eelnõu (627 SE), mis näevad ette Kaitseressursside Ameti moodustamise, korraldades vastavalt ümber kaitseministeeriumi valitsemisalas asuvad riigiasutused ja riigikaitseosakonnad. 628 SE näeb lisaks ette ka muudatusi kutsealuste aja- ja asendusteenistusse kutsumisel ning sellega seotud kaitseväeteenistus- kohuslaste arvelevõtmise korraldamisel.

 

Teisel lugemisel on samuti valitsuse algatatud tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE), mille eesmärk on kehtestada tunnistajakaitse regulatsioon ja struktuurid Eesti Vabariigis, et kaitsta kriminaalmenetluses kuritegude toimepanemise kohta tõendeid andvaid isikuid, nende pereliikmeid või lähedasi õigusvastaste mõjutuste eest.

 

Lisaks on neli eelnõud esimesel lugemisel.

 

Täpse päevakorra leiab aadressilt:

http://web.parlament.ee/ems/plsql/session_plan.form

Infotundi ja istungit võib vaadata ja kuulata aadressil:

https://www.riigikogu.ee/?id=9053

 

 

Üritused:

 

 

Kell 10 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Hiina saatkonna nõuniku Chen Shanmin’iga.

 

Kell 13.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen ja liige Tiit Matsulevitš kohtuvad ELi eriesindajaga Afganistanis Francesc Vendrell´iga.

 

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub kohalike omavalitsuste volikogude juhtidega.

Tagasiside