Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Laine Jänes ning välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Peaministrilt päritakse aru küsimustes, mis puudutavad aktsiisipoliitikat, aprillirahutustega kaasnenud kulude hüvitamist, eelarvestrateegiat, alkoholipoliitikat, integratsiooni ja sissesõidukeeldu Eesti Vabariiki; kultuuriminister vastab küsimustele venekeelsete teleprogrammide tootmise ning kultuuriväärtuste ja ehitusmälestiste kaitse kohta. Välisministrile küsimusi registreeritud ei ole.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on kaks eelnõu, millest üks on kolmandal ja teine esimesel lugemisel.

Kolmandal lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud  riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (1 SE), mis suurendab pensioni baasosa 1. juulist 250 krooni ja rahvapensioni määra 150 krooni võrra. Eelnõu algatajad on seisukohal, et pensionide indekseerimisest tulenev riiklike pensionide kasv ei ole piisav, kuna see jääb pea kahekordselt maha palgakasvust. Täiendava pensionitõusu järel kasvavad pensionid algatajate kinnitusel keskmise palgaga võrreldavas tempos. Pensionitõusu teeb võimalikuks sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kasv, mis on tekitanud erakorraliseks pensionitõusuks piisava ülejäägi.

Esimesel lugemisel on kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE), mis muudab üheselt mõistetavaks kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kohustused enam kui 10 hektari suuruse kinnisasja omandamise nõuetele vastavuse ja vajalike dokumentide kontrollimisel enampakkumise korral. Eelnõuga muudetakse seaduse § 2 lõike 6 preambulat, sätestades, et seaduses toodud nõuetele vastavust ja vajalike dokumentide olemasolu kontrollib notar või vara müümisel täitemenetluse seadustikus sätestatud enampakkumise korral kohtutäitur või pankrotihaldur. Praegu kehtiva seaduse kohaselt on selline kohustus vaid notaril. Seaduse § 2 sätestab nende isikute ringi, kes võivad omandada piiranguteta maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja, mille kõlvikulises koosseisus on põllumajandusmaad või metsamaad 10 hektarit või rohkem. Need on Eesti kodanikud või Eesti alalised elanikud, kes vastavalt tegelevad kas põllumajandussaaduste tootmisega või metsa majandamisega.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Kohtumised, seminarid, konverentsid

Kell 12 Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub „Estonia” kaevanduse juhtkonnaga.

Kell 16 Ene Ergma osaleb rahvusvahelisel julgeolekualasel seminaril Kaitseuuringute Keskuses.

* Sotsiaalkomisjoni liige Mai Treial osaleb (kuni 02.06) Budapestis konverentsil „Tervishoiu reformid Euroopas”. Tutvutakse Ungari tervishoiu reformiga, käsitletakse viimase kümnendi tervishoiureforme Euroopa Liidus, puudutatakse ka patsiendi probleeme, vaimse tervise ja diabeediga seonduvat.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (kuni 30.05) Permis Vene Riigiduuma korraldataval Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ning Vene Riigiduuma ja Föderatsiooninõukogu Euroopa Liidu – Venemaa partnerlus- ja koostööleppe ümarlaual. Räägitakse strateegilisest partnerlusest sise- ja välisjulgeoleku, aga ka majanduse ühises ruumis.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside