Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arutusel on presidendi poolt välja kuulutamata jäetud elektroonilist valimist puudutav seadus, mille põhiseaduskomisjon soovitas vastu võtta muutmata kujul.

Kell 13 algab infotund , kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning kaitseminister Jaak Jõerüüt. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 14 Riigikogu liiget. Peaministrit tahetakse küsitleda eelarve-, maksu- ja personalipoliitika ning tervishoiu rahastamise ja raudteeohutuse teemal; haridus- ja teadusministrilt päritakse aru õpetajate ja lasteaiakasvatajate palkade ning pearahasüsteemi kohta; kaitseminister peab selgitama Iraagi missiooni, riigikaitsekulutuste ja kaitseministeeriumi kinnisvaraga seotud küsimusi.

 

Kell 14 algaval istungil jätkub arutelu vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (650SE) üle; Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud eelnõu pikendab vanemahüvitise maksmise perioodi kolme kalendrikuu võrra.

 

Seejärel tuleb arutusele presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus, mille peamine eesmärk on reguleerida elektroonilist hääletamist.

 

Kolmandal lugemisel on kaks eelnõud:

 

valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (628 SE) ning Vabariigi Valitsuse seaduse § 60 muutmise seaduse eelnõu (627 SE) näevad ette Kaitseressursside Ameti moodustamise, korraldades vastavalt ümber kaitseministeeriumi valitsemisalas asuvad riigiasutused ja riigikaitseosakonnad; 628 SE näeb lisaks ette ka muudatusi kutsealuste aja- ja asendusteenistusse kutsumisel ning sellega seotud kaitseväeteenistus- kohuslaste arvelevõtmise korraldamisel.

 

Teisel lugemisel on samuti kaks eelnõud:

 

valitsuse algatatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (615SE) reguleerib kinnistute veega varustamise ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi asjaomased õigused ja kohustused;

 

valitsuse algatatud struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (630SE) eesmärgiks on seaduse rakendamiseks vajalike mõistete defineerimine ja toetuse andmisega seotud protseduuride täpsustamine.

 

Esimesel lugemisel on neli eelnõud:

 

valitsuse algatatud kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, täitemenetluse seadustiku, teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (647SE) peamine taotlus on kiirendada sundvõõrandamise läbiviimist avalike teede või raudteede rajamise või laiendamise eesmärgil;

 

valitsuse algatatud raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (648SE) rakendab Euroopa Liidu direktiivide põhinõuded ja kriteeriumid Eesti raudteevõrgustikule ning kehtestab tegevusloa raudteeveeremi ehitamisele;

 

valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Eesti säästva arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21″ kinnitamine” eelnõu (619OE) kiidab heaks strateegia, mis loob üldise raamistiku riigi eri valdkondade kooskõlaliseks ja tasakaalustatud arenguks ning määratleb üldised pikaajalised arengueesmärgid ja tegutsemissuunad;

 

valitsuse algatatud Kirde – Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (649SE) eesmärk on kalanduskoostöö konventsiooni võimalikult kiire denonsseerimine, mida eeldab 2003. aastal Euroopa Liiduga sõlmitud ühinemisakt.

 

Pävakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

 

Üritused:

 

 

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma võtab vastu Austria Vabariigi parlamendi presidendi Andreas Kholi. Järgnevalt kohtub Khol president Arnold Rüütliga. Kavas on kohtumised ELAKi komisjoni esimehe Kristiina Ojulandi ja väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaaga. Kell 16.30 võtab Austria parlamendi presidendi vastu peaminister Andrus Ansip.

 

Kell 14 Ene Ergma tervitab Riigikogu ees pokurõõmu rongkäigust osavõtjaid, kes on kostümeeritud pokuks või mõneks muuks Edgar Valteri autoriraamatutest pärinevaks tegelaseks. Rongkäik siirdub Toompealt Vabaduse väljaku kaudu Raekoja platsile.

 

Kell 17 osaleb Ene Ergma Vihterpalu mõisa avamisel.

Tagasiside