Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja kultuuriminister Laine Jänes. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad Jõhvi-Kukruse teelõigu renoveerimist, kultuurivaldkonna rahastamist ja 2009. aasta lisaeelarve kärpeid kultuuriministeeriumi valitsemisalas, põhikooli- ja gümnaasiumiseadust, mineraalsete loodusvarade kaevandamise järelevalvet, gümnaasiumite õppetoole, õpilaskodusid ja Eesti kultuuri esitlemist välismaal.
 
Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 11 eelnõu, millest 5 on teisel ja 6 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Taimetoodangu Inspektsiooni, 13 piirkondliku maaparandusbüroo ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega seonduva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (470 SE), millega 1. jaanuarist 2010 moodustakse põllumajandusamet. Amet luuakse Taimetoodangu Inspektsiooni, 13 piirkondliku maaparandusbüroo ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo liitmise tulemusel. Algataja hinnangul vähendab see valdkonna killustatust ja suurendab selle efektiivsust.

4.Teisel lugemisel on valitsuse algatatud perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (489 SE), mille eesmärk on tõhustada struktuurivahendite kasutamist ja aidata seeläbi kaasa toetuse kasutamisega seotud sotsiaalsete eesmärkide saavutamisele ning Eesti majanduse elavdamisele. Nimetatud eesmärki täidavad eelkõige sätted, mis laiendavad lihtsustatud korras toetuse väljamakseid saavate isikute ringi.
 
8. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE), millega viiakse Riigikantselei avaliku teenistuse arendamise valdkond üle rahandusministeeriumi haldusalasse, kuna algataja hinnangul peaks avaliku teenistuse arendamine kuuluma just selle ministeeriumi valitsemisalasse. Eelnõu tuleneb uue avaliku teenistuse seaduse eelnõust ja valmistab ette selle rakendamist.
 
9. Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine“ eelnõu (499 OE), mis võimaldab kasutusele võtta 3, 5 miljardit krooni stabiliseerimisreservi vahendeid, et vähendada üldmajanduslikke riske ning katta 2009. aasta riigieelarve puudujääki.

10. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seaduse eelnõu (510 SE), mille maht kokku on 6,175 miljardit krooni. Lisaeelarve hõlmab algse koalitsiooni varasemat kokkulepet eelarvepositsiooni parandamiseks 2,6 miljardi krooni ulatuses ja sellele järgnenud kokkulepet 3,4 miljardi krooni ulatuses.

11. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE), mille eesmärk on tõsta riigieelarve tulusid sigarettide ja mootorikütuse aktsiisimäära 5%-lise tõstmisega ja rakendada meetmeid, mis aitaksid kaasa aktsiisilaekumiste paranemisele.

NB! Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka Riigikogu päevakorraga.
 
Kohtumised, assambleed, missioonid

Kell 12 – põhiseaduskomisjon kohtub Tšehhi parlamendi alamkoja valimiste komisjoniga ruumis L241.
Kell 12.30 – väliskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni liikmed kohtuvad ÜRO humanitaarasjade asepeasekretäri ja hädaolukordade koordinaatori Sir John Holmes’iga (ruum L240).
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb (3.06-6.06) Albaanias Tiranas ENPA delegatsiooni koosseisus parlamendivalimiste eelsel missioonil.
 
* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Kalev Kallo ning Imre Sooäär osalevad (1.06- 4.06) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee 56. täiskogu istungil. Muuhulgas on arutusel ka raport, mis käsitleb Euroopa Liidu rolli võitluses piraatidega ning mille üks raportöör on Tarmo Kõuts. Veel tulevad arutusele Euroopa Liidu sõjalised operatsioonid, Euroopa strateegia Afganistani sõjas, Lääne-Balkani tulevik, Lähis-Ida probleemid, Euroopa Liidu – USA välis- ja julgeolekupoliitika alane koostöö jpm.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 

 

Tagasiside