Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastamiseks avaldasid valmisolekut peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ja regionaalminister Jaan Õunapuu. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget, kes kõik soovivad küsitleda peaministrit. Küsijad tunnevad huvi Eesti ja Euroopa Liidu, Riigikogus menetletavate eelnõude, riigi raha kasutamise, valimiskomisjoni otsuse, riigivalitsemise, valimisseaduse, energiamajanduse ja riigi toimimise vastu.

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmapäevases päevakorras on 20 eelnõud, millest 5 tuleb kolmandale, 9 teisele ja 6 esimesele lugemisele. Jätkub ka eile pooleli jäänud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (728 SE) esimene lugemine.

Kolmandal lugemisel on järgmised eelnõud.

Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (706 ja 729 SE) võimaldab väljastada välismaalasele ühekordse lühiajalise viisa viibimisajaga kuni viis kalendripäeva turismiteenuse või meelelahutusteenuse kasutamise eesmärgil.

Valitsuse algatatud sundeksemplari seaduse muutmise seaduse eelnõu (711 SE) eesmärk on sätestada võrguväljaanded sundeksemplari objektina ning sellest tulenevalt reguleerida sundeksemplaride loovutamisega seotud küsimusi. Võrguväljaannete sundeksemplaride kogumine võimaldaks luua reaalselt toimiva elektroonilise kultuuripärandi arhiivi ja ühineda oluliste rahvusvaheliste koostööprojektidega (Renardus, Desire), mis on suunatud riikide piire ületava ühtse virtuaalse raamatukogu loomisele.

Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Ivari Padari, Jarno Lauri, Kadi Pärnitsa, Eiki Nestori, Katrin Saksa, Sven Mikseri, Jüri Tamme ja Mark Soosaare algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) kohaselt kaetakse riigieelarvest eraldava toetuse arvelt ka õpikute, töövihikute, tööraamatute ja muu õppekirjanduse ning kunstiõppetarvete soetamisega seotud kulud, ning seda ka erivajadustega õpilaste õppevahendite soetamiseks.

Valitsuse algatatud Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE) seob kaitseväe juhataja palga Eesti keskmise palgaga, nii nagu on seaduses sätestatud teiste riigiametnike ametipalkade puhul; praegu on kaitseväe juhataja palk seotud riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamääraga, mida korrutatakse koefitsendiga 1,6. Eelnõu kohaselt moodustaks kaitseväe juhataja ametipalk viis Eesti keskmise palka.

Valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõuga (755 SE) tõstetakse sünnitoetust ning lapsendamistoetust 5000 kroonini iga sündinud või lapsendatud lapse kohta. Alates 2000. aastast on sünnitoetuse suuruseks esimesele lapsele olnud 3750 krooni, järgmistele lastele 3000 krooni. Mitmike sünni korral on sünnitoetust makstud 3750 krooni iga sündinud lapse kohta. Lapsendamistoetust on makstud alates 2002. aastast 3000 krooni.

Teisel lugemisel jõuab lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Bosnias ja Hertsegoviinas" eelnõu (765 OE), mis pikendab Eesti missiooni Bosnias ja Hertsegoviinas kuni kahe aasta võrra.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse eelnõu (730 SE), mis koondab üheks tervikuks keskkonnatasude rakendamise alused ja määrab kindlaks keskkonnakasutuse tasulisuse ulatuse ja saastetasumäärad kuni aastani 2009. Eelnõu algataja hinnangul võib riigieelarvesse 2006. aastal laekuda keskkonnatasusid kokku kuni 885 miljonit krooni ja 2008. aastal kuni 1, 212 miljardit krooni.

Teisel lugemisel on ka käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (740 SE), mis nihutab imporditud kaubalt tasutava käibemaksu sisendkäibemaksuna mahaarvamise aega teatud tingimustel ühe kuu võrra varasemaks. Teine oluline muudatus puudutab meditsiiniseadmete 5% soodusmäära rakendusala piiramist, lubades seda rakendada üksnes meditsiiniseadmetele, mida kasutatakse puudega isiku isiklikuks tarbeks. Arvutuste kohaselt suureneb eelarve laekumine maksumäära osalise tõstmise tulemusena orienteeruvalt 78 miljonit krooni. Muudatus jõustub 2007. aastal.

Teisel lugemisel on ka politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus (500 SE), mis täpsustab politseiprefektuuri, keskkriminaalpolitsei ja julgestuspolitsei tegevuse korraldust ning politseiametnike ametinimetustega seotud sätteid. Ka kehtestab eelnõu politseiametnikele 5%-20%lise lisatasu vastavalt teenitud aastatele.

Esimesel lugemisel on eelnõud, mis pikendavad Eesti missioone Kosovos (774 SE), Afganistanis (775 SE) ja Iraagis (776 SE).

Täieliku päevakorra leiab aadressilt

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub lahkuva Ukraina suursaadiku Mykola Makarevych`iga

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside