Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ja siseminister Jüri Pihl. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 10 Riigikogu liiget. Küsimuste esitajate järjekorra ja valdkonnad leiad siit

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 5 eelnõu, millest 1 tuleb kolmandale, 3 teisele ja 1 esimesele lugemisele.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse täiendamise seaduse eelnõu (160 SE), mille eesmärk on takistada ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja kantud laevade tegevust, keelates ebaseadusliku kalapüügiga tegelevate kalalaevade sadamasse sisenemise, prahtimise, oma lipu alla võtmise ja nende abistamise. Eelnõuga kehtestatavad muudatused tulenevad Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 41/2007 lisas XVII kehtestatud nõudeist, mis lähtuvad NAFO (Northwest Atlantic Fisheries) ja NEAFCi (North-East Atlantic Fisheries Commission) rahvusvahelistest kokkulepetest.  

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE), mille peamine eesmärk on lahendada alkoholi käitlemise üle teostatava järelevalvega seonduvad kiireloomulised küsimused. Teiseks lugemiseks hääletati Eestimaa Roheliste fraktsiooni ettepanekul majanduskomisjonis eelnõusse säte, mis seab alkoholimüügile üleriigilise piirangu, lubades kauplustes alkoholi müüa 10st-22ni. Teise muudatusena on sisse viidud ka regulatsioon, mis võimaldab eksponeerida puskariaparaati riigi- ja munitsipaalmuuseumis ning politsei loal ka eramuuseumis. Lisaks  muudeti eelnõu varasemat sätestust, mis lubas alaealisel omada alkoholi, kui see on suletud pakendis – uue redaktsiooni kohaselt on alaealisel alkoholi omamine keelatud. Kui alkohoolne jook on alaealise omandisse läinud pärandavara koosseisus, tagab tema seaduslik esindaja või hooldaja, et alkohoolne jook ei satuks alaealise otsesesse valdusesse. Eelnõu lubab alaealist rakendada töödel, mis on seotud suletud pakendis alkoholi käitlemisega: pakendatud alkoholi ladustamise või edasitoimetamisega kaubanduslikul eesmärgil. Eelnõu muudab ka käitlemiseks mittelubatud alkoholi konfiskeerimise korda. Kehtiva seaduse kohaselt on käitlemiseks mittelubatud alkoholi konfiskeerimine kohustuslik. Eelnõu kohaselt loobutakse kohustusliku konfiskeerimise nõudest ning konkreetse otsuse tegemine jääb edaspidi järelevalveasutuse pädevusse. Käitlemiseks mittelubatud alkoholi avastamise korral on edaspidi võimalus piirduda ka ettekirjutuse tegemisega, et kutsuda toode turult tagasi ning viia see nõuetega kooskõlla. Eeelnõu viimane tekst asub siin.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud reklaamiseaduse eelnõu (135 SE), mis võrreldes kehtiva reklaamiseadusega karmistab eelnõu mõnevõrra alkoholireklaamile esitatavaid nõudeid. Nii näiteks peab alkoholi reklaam sisaldama peale kõnealuse eelnõu jõustumist hoiatavat teksti: „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist.” Tegemist on algataja kinnitusel suures osas eelnõuga, mida menetles ka eelmine Riigikogu ja mis langes menetlusest välja koosseisu volituste lõppemise tõttu. Teiseks lugemiseks on eelnõusse lisandunud säte, mis täpsustab nõudeid kiirlaenu reklaamile. Nii ütleb eelnõu, et reklaamis, mis puudutab laenu alla 10 000 krooni või mille tagasimaksmise tähtaeg on kuni kuus kuud, tuleb teada anda ka krediidi kulukuse määr.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE), mille eesmärk on täpsustada erinevate kaitsealade maamaksuga maksustamist ja paremini rakendada ühetaoline maksustamise põhimõtet. Tehtavad muudatused puudutavad looduskaitseseadusest tulenevates erinevates kaitsevööndites majandustegevuse piiramisega seotud maamaksu vähendatud määrasid, mis seni on olnud 25, 50 või 75 protsenti maamaksu määrast. Eelnõuga on jäetud alles vaid üks vähendatud määr – 50 protsenti maamaksu määrast, seda eesmärgiga vältida olukorda, kus samaväärsete looduskaitsealade suhtes kehtivad erinevad soodusmäärad. Nendel looduskaitsealadel, millelt seni tasuti maamaksu 25% maamaksumäärast edaspidi enam maamaksu ei võeta.

5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE), mille eesmärk on tõhustada pakendimaterjalide taaskasutust. Eelnõu poolt kehtestatavad materjali taaskasutuse sihtarvud loovad võimaluse taaskasutuseesmärkide täitmisel keskenduda nendele materjalidele, mille kogumine ja taaskasutamine on majanduslikult otstarbekam. Eelnõu algataja hinnangul võimaldab see pakendiettevõtjatel täita pakendiseadusega kehtestatud pakendi ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutuskohustused optimaalsete kuludega. Samuti võimaldab eelnõus sätestatud taaskasutuse sihtarvude järkjärguline tõstmine ettevõtetel pikemaajaliselt kavandada vajalikke kulutusi ja investeeringuid pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi väljaarendamiseks. 

Päevakord asub siin.

Üritused, konverentsid, seminarid

Kell 11 – väliskomisjoni kohtumine Eesti Diplomaatide Kooli õppuritega. 

Kell 16.30 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel Fred Jüssi Islandi aineliste fotode näituse. Üritus saab teoks Riigikogu Eesti-Islandi parlamendirühma eestvõttel. 

* Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (26.02-28.02) Brüsselis Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamisega seotud üritustel. 

* Väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb (26.02-28.02)  Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamise raames toimuval Eesti e-valimiste tutvustamisel Euroopa Parlamendis. 

* Riigikaitsekomisjoni aseesimees Kadri Must osaleb (27.02-28.02)  Brüsselis Euroopa Poliitikaõpingute Keskuse aastakonverentsil, kus käsitletakse Euroopa arengusuundi järgmise 25 aasta jooksul. 

* Riigikogu liige Valdur Lahtvee osaleb (25.02-27.02) Riias Läänemere regiooni säästva energiapoliitika teemalisel rahvusvahelisel seminaril. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside