Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, kultuuriminister Laine Jänes ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 1 eelnõu.

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE). Seaduseelnõu eesmärk on viia Eesti äriühingute tulumaksuga maksustamise kord täielikult kooskõlla Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute direktiiviga (edaspidi ema-tütre direktiiv), säilitades seejuures Eestis alates 2000. aastast kasutusel olnud tulumaksusüsteemi iseloomulikema joone – maksustamise edasilükkamise äriühingu kasumi ettevõtluses kasutamise korral. Ema-tütre direktiivi eesmärk on luua Euroopa Ühenduse piires siseturu tingimustega analoogilised tingimused ja vältida topeltmaksustamise tekkimist ühes liikmesriigis asuva tütarühingu kasumi jaotamisel teises liikmesriigis asuvale emaühingule.

Teisel lugemisel on 2 eelnõu.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni eriorganisatsioonide eesõiguste ja puutumatuse konventsiooni Eesti Vabariigi suhtes kohaldatavate lisade määramise ja parandatud lisade heakskiitmise seaduse eelnõu (187 SE). Seaduseelnõu eesmärgiks on seadusega sätestada, milliseid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) eriorganisatsioonide eesõiguste ja puutumatuse konventsiooni lisasid Eesti Vabariik kohaldab;

Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE). Eelnõuga täiendatakse autoriõiguse seaduse § 133 selliselt, et raamatukogudel oleks teatud perioodi möödudes õigus õiguste omajatelt luba küsimata koju laenutada helikandjaid. Samuti lisatakse seadusesse säte, mille kohaselt võivad igal ajal ning luba küsimata audiovisuaal- ja heliteoseid koju laenutada raamatukogud, mis teenindavad audiovisuaalse või helikunsti õppesuunal tegutsevat õppeasutust. Raamatukogudel, arhiividel ja muuseumidel võimaldatakse õiguste omajatelt luba küsimata ja tasu maksmata laenutada heli- ja audiovisuaalseid teoseid kohalkasutuseks. Eelnõuga tühistatakse Kultuuriministeeriumi juures tegutseva autoriõiguse komisjoni kohustus esitada kaks korda aastas Vabariigi Valitsusele ülevaade autoriõigusealasest olukorrast Eestis.

Esimesele lugemisele tuleb 2 eelnõu.

Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE). Eelnõus nähakse ette kinnisasjade vahetamist käsitleva looduskaitseseaduse paragrahvi kehtetuks tunnistamine ja vastavad üleminekusätted, mis võimaldavad kuni käesoleva seaduse jõustumiseni esitatud kinnisasja vahetamise avaldusi menetleda edasi kinnisasja omandamismenetluse raames. Lisaks sellele täpsustatakse senist omandamismenetluse regulatsiooni selliselt, et oleks võimalik selle käigus võimalikult täpselt määrata omandatava kaitsealuse kinnisasja väärtus.

Elundite ja kudede siirdamise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (214 SE). Eelnõu eesmärgiks on tagada rakkude, kudede ja elundite ohutu käitlemine vastavalt Euroopa Liidu direktiividega ette nähtud nõuetele.

Päevakorra leiad siit:

Üritused:

Eestis visiidil viibiva Läti Saeima põllumajandus- keskkonna- ja regionaalpoliitikakomisjoni kohtumised:

kell 9 – põllumajandusministeeriumi külastamine,

kell 10.30 – kohtumine keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonnaga,

kell 13 – Estonia OÜ farmi külastamine (Oisus).

*       *       *

Välislähetused:

*Riigikogu Liige Toomas Trapido on Šotimaal Findhornis (21. – 29.03) positiivse energia alasel konverentsil. Arutusel on nafta tarbimise jõudmine maksimaalsesse tippu, seosed kliimamuutusega ning sellega kaasnevad probleemid.

*Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof ja kultuurikomisjoni liige Maret Merisaar osalevad Iirimaal Dublinis (26. – 29.03) EPRI (European Parliamentarians Research Initiative) 10 konverentsil. Muuhulgas on arutusel ka võimalused avalikkuse huvi suurendamiseks poliitika vastu ning parlamendivalimistel hääletamisest osavõtu aktiviseerimiseks kasutades kaasaaegseid infotehnoloogilisi võimalusi.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside