Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kaitseminister Jürgen Ligi ning majandus ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar. Küsimiste esitamiseks on registreerunud 10 Riigikogu liiget. Haridus- ja teadusministril tuleb vastata küsimustele, mis puudutavad koolide rahastamist, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ning Õisu Toiduainetööstuse Kooli ümberkorraldamist, hariduspoliitikat, õpetajate palku, hariduse rahastamist ja riiklikku õppekava; kaitseminister peab jagama selgitusi riigikaitsepoliitikast ja Pärnu pataljoni tulevikust, majandus ja kommunikatsiooniministrilt päritakse aru ettevõtluse arengukava kohta.

Kell 14 täiskogu istung

Päevakorras on 11 eelnõu, millest 2 on kolmandal, üks teisel ja 8 esimesel lugemisel.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (932 SE), mille eesmärk on täpsustada kaitseväe kasutamise regulatsiooni rahvusvahelises sõjalises koostöös, võimaldades kaitseväe üksusel vajadusel operatiivselt reageerida. Eelnõu kohaselt otsustab Riigikogu kaitseväe kasutamise juba enne kaitseväe üksuse kiirreageerimisvalmidusse asumist ega tee seda igal üksikjuhul eraldi. Samuti loob eelnõu volitusnormi, mis lubab Eestil kui vastuvõtval riigil koguda vajalikke isikuandmeid tsiviilressursside kasutamise lepingute sõlmimiseks

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud strateegilise kauba seaduse § 1 muutmise seaduse eelnõu (949 SE), mille eesmärk on anda kaitseministrile volitusnorm korra kehtestamiseks, mille alusel toimub lahingutehnika ja muu kaitseotstarbelise erivarustuse sisse- ja väljavedu, kavatsusega need muutmata kujul tagasi tuua.

Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni plahvatusohtlikke sõjajäänuseid käsitleva protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (960 SE), millega heaks kiidetava protokolli eesmärk on vähendada miinimumini konfliktijärgseid humanitaar­probleeme, mida põhjustavad plahvatusohtlikud sõjajäänused.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja riigisaladuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (996 SE), mis annab kaitseväele õiguse kasutada vajadusel relvi tsiviilõhusõiduki vastu, mida kasutatakse Eesti Vabariigi vastu suunatud relvastatud ründe läbiviimiseks.

Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ” Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015 heakskiitmine” eelnõu (948 OE), millega heaks kiidetav strateegia määratleb Eesti kõrghariduse arengusuunad järgmiseks kümneks aastaks, seades oma eesmärgiks tagada Eesti kõrghariduse konkurentsivõime Euroopas. Strateegiat käsitles ka 13. oktoobril toimunud Valge saali foorum, kus osutati nii kõrghariduse vähesele rahastamisele kui ka kvaliteediprobleemidele. Foorumi materjalid asuvad aadressil https://www.riigikogu.ee/index.php?c_tpl=1037&id=40991.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE). Eelnõu välja töötanud sotsiaalministeerium on seisukohal, et käesoleval ajal puudub Eesti õigusruumis töötajate informeerimise ja nendega konsulteerimise üldisemad õiguslikud alused, sellekohased üldtingimused ning protseduurireeglid, samuti jäävad ebaselgeks õiguslikud tagajärjed nimetatud kohustuse mittetäitmise korral. Samas on ametiühingu esindajad arvamusel, et antud eelnõu vähendab ametiühingu õigusi töötajate esindamisel.

Esimesel lugemisel on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE), mille peamine eesmärk on ühendata ETV ja Eesti Raadio ühtseks rahvusringhäälinguks. Eelnõu sätestab senisest erinevad ringhäälingunõukogu moodustamise põhimõtteid, nähes ette selle moodustamise vaid Riigikogu liikmetest.

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused, kohtumised, istungid

Kell 11 – Riigikogu esimees Toomas Varek ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtuvad Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee esimehe Arja Alhoga, et arutada Läänemere parlamentaarset koostööd ja selle arengukavasid.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Ly Lestbergi fotode näituse „Eesti”. Näituse selgroo moodustavad sellesuvised ülesvõtted Kaaruka küla jõumeestest ja naistest. Aktsentidena on kasutatud ka mõnda varasemat kaadrit kunstniku arhiivist.

Kell 12. 30 – sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial kohtub Eesti Pensionäride Ühenduse esindajatega (ruum L 353).

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 25.10) Ukrainas Kiievis ENPA poliitikakomitee raporti ettevalmistamisega seotud kohtumistel, mille teemaks on energia kasutamine poliitilise survevahendina.

* Euroopa Nõukogus Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Toomas Alatalu osaleb (kuni 30.10) Kanadas Montrealis ENPA keskkonnakaitse, põllumajanduse ja kohaliku omavalitsuse komitee istungil. Arutusel on Kyoto protokolliga seonduv: kliimamuutuste vastane võitlus; tuumajäätmete ladustamine; e-jäätmed (elektroonikatoodete jäätmed) ja selle tagajärjed keskkonnale jmt.

* Riigikogu aseesimees Maret Maripuu  osaleb (kuni 25.10) Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee presidentide komitee laiendatud istungil Bukarestis.

Riigikogu pressitalitus

 

[email protected]
 

Tagasiside