Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad maksupoliitikat, põhikooli- ja gümnaasiumiseadust, inimkapitali 2010. aasta riigieelarves ja seagrippi.
 
Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 21 eelnõu, milles 1 on kolmandal, 15 teisel ja 5 esimesel lugemisel.
 
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE), mis võimaldab alustada teadus- ja arendustegevuse uut evalveerimistsüklit ja lähtuda evalveerimisel sellest, kuidas on evalveerimise tulemusi võimalik kasutada. Senine evalveerimine on algataja hinnangul olnud ebaproportsionaalselt aega ja ressursse nõudev ning selle tulemuste kasutamine ei ole olnud kulutatud vahenditega proportsionaalne.
 
2. ja 3. Teisel lugemisel lähevad lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Mani saare vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (590 SE) ja Eesti Vabariigi ja Iisraeli Riigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (602 SE), millega ratifitseeritavad lepingud reguleerivad maksustamisõiguse jagamist lepingupoolte vahel, sätestavad diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamise kohustuse. Lepingutega luuakse soodsad tingimused riikidevahelisteks investeeringuteks ning inimeste, kaupade ja teenuste vabaks liikumiseks. Eesmärgi saavutamiseks piiravad lepingud tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti kõrvaldavad lepingud rahvusvahelise topeltmaksustamise, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena.
 
4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE), mille eesmärk on viia seadustesse sisse sisulised ja tehnilised muudatused, mis tulenevad politsei ja piirivalve seadusest.  Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 26. novembril.
 
5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE), mis muuhulgas näeb ette põhikoolide ja gümnaasiumide lahutamise ning sisustab riikliku õppekava ja kooli õppekava mõisted. Eelnõule on esitatud teiseks lugemiseks 196 muudatusettepanekut ja eelnõu teksti on kultuurikomisjoni poolt põhjalikult muudetud.
 
7. Teisel lugemisel on Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse teistkordne menetlemine (535 UA), millest riigikaitsekomisjoni ettepanekul jääb välja presidenti poolt vaidlustatud  § 1 punkt 7. Presidendi hinnangul on see vastuolus põhiseadusega, kuna ajateenija põhiõiguste piiramine delegeeritakse kaitseväele ja jäetakse sellega väljaspoolse seaduse reguleerimisala.
 
10. Teisel lugemisel valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (585 SE) mis tõstab alkoholi, tubaka, kütuse ja elektri aktsiisi määrasid. Eelnõu tõstab alkoholiaktsiisi 10 % alates 2010. aasta 1. jaanuarist ja tubakaaktsiisi 20 % alates 2011. aasta 1. jaanuarist.  Teisel lugemisel hääletas rahanduskomisjon eelnõusse muudatuse, millega tõstetakse mootorikütuse aktsiisi orienteeruvalt 6,2 protsenti, vähendatakse aktsiisierisust erimärgistatud diislikütusele ja tõstetakse elektriaktsiisi 2 sendi võrra ühelt kilovatilt. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 26. novembril.
 
13. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (589 SE), mille eesmärk on viia seaduse regulatsioonid vastavusse rahvusvaheliste standarditega ning tagada rahapesu andmebüroo ja finantsinspektsiooni tegevuse suurem õiguskindlus. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 26. novembril.
NB! Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka Riigikogu päevakorra ja päevakorras olevate eelnõudega.

Üritused, kohtumised

Kell 10
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb konverentsil „Eesti pärast eurot” Tallinna Tehnikaülikooli aulas (Ehitajate tee 5).

Kell 12
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Riigikogu hoone vestibüülis Kihnu Kadripäeva.
Kauniks traditsiooniks kujunenud Kihnu Kultuuripäev Riigikogus langeb sel aastal kokku Kadripäevaga. Muusikalist külakosti pakub Kihnu Virve pereansambel. Kihnu Kultuuri Instituudil on müügiks kaasas uudisraamatuid kihnlaste elust-olust, kihnu käsitööesemeid ning Manija saare ahjudes küpsetatud ehtsat rukkileiba.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb (23.11-26.11) Ukrainas Kiievis ENPA delegatsiooni koosseisus Ukraina presidendivalimiste eelmissioonil.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside