Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jürgen Ligi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ning regionaalminister Jaan Õunapuu. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 11 Riigikogu liiget. Regionaalministrit tahetakse küsitleda Eesti haldusjaotuse ja regionaalse juhtimise, maavanemate ametisse määramise, Saaremaa püsiühenduse, maakoolide olukorra, Tallinn-Tartu maantee, koolitoidu, Tallinna ja riigi üldplaneeringu ning kaugkütte kompensatsiooni teemal; kaitseminister peab vastama küsimusele riigikaitse õpetusest koolides; majandus- ja kommunikatsiooniministrile küsimusi registreeritud ei ole.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 8 eelnõud, millest neli tuleb teisele ja neli esimesele lugemisele.

Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu esitatud Riigikogu otsuse "Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 heakskiitmine" muutmine " eelnõu (790 OE), millega lükatakse Riigikogule tehtav iga-aastane ettekanne kriminaalpoliitika arengusuundade elluviimise kohta 1. novembrilt (hiljemalt) 1.märtsile, kuna selleks ajaks valmib ka iga-aastase aruanne eelmise aasta kuritegevuse kohta, mis loob parema aluse sisuliseks aruteluks.

Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele ka põhiseaduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikohtu seisukoha taotlemine põhiseaduse § 111 põhiseaduse täiendamise seaduse ja Euroopa Liidu õigusega koostoimes tõlgendamise asjus" eelnõu (813 OE), millega Riigikogu küsib Riigikohtult, kas Eesti Pank säilitab Majandus- ja Rahaliidu täieõiguslikuks liikmeks olemise tingimustes Eesti raha emiteerimise ainuõiguse. Samuti küsib Riigikogu, kas Eesti Pank säilitab Eesti krooni emiteerimise õiguse.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku, täitemenetluse seadustiku ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE), mis avab võimaluse erinevate kohtulike registrite ristkasutamiseks ja annab notaritele õiguse kinnitada dokumendi õigsust elektrooniliselt. Ka jätab eelnõu kohtutäiturite tegevuse üle riikliku järelevalve teostamise (sarnaselt notarite järelevalvega) ainult justiitsministeeriumi pädevusse. Õiguskomisjon soovib eelnõu neljapäeval seadusena vastu võtte.

Teisel lugemisel on ka Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse, tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE), mis näeb presidendi abikaasale ette esindustasu, mille suurus on 30% presidendi ametipalgast. Samuti oleks presidendi abikaasal eelnõu kohaselt õigus saada oma käsutusse sekretär ja kasutada riigi kulul ametiautot. Põhiseaduskomisjon soovib eelnõu seadusena vastu võtta neljapäevasel istungil.

Teisel lugemisel on samuti valitsuse algatatud erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (788 SE), millega pikendatakse erastamisväärtpaberite kasutamist maa ja eluruumide erastamise maksevahendina veel poole aasta võrra – kuni 2006. aasta 31. detsembrini. Kehtiva seadus saab erastamisväärtpabereid kasutada kuni 1. juulini 2006. Majanduskomisjon soovib eelnõu seadusena vastu võtta neljapäevasel istungil.

Teisel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (763 SE), millega tunnistatakse kehtetuks paragrahvid, mis võimaldavad lõpetada töötaja töölepingu tema 65 aastaseks saamisel. Eelnõu algatajad on veendunud, et tegemist on vanuselise diskrimineerimisega.

Täieliku päevakorra leiab aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused:

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb teadusevalvatsiooni teemalisel loengul Eesti Teaduste Akadeemias.

* Jätkub Riigikogu ENPA delegatsiooni visiit Strasbourgi. ENPA plenaaristungi töös osalevad delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liikmed Andres Herkel ning Sergei Ivanov (kuni 27.01), samuti asendusliige Katrin Saks (kuni 28.01).

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside