Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jaak Aaviksoo, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja minister Urve Palo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Küsimuste esitajate järjekord ja valdkonnad on siin. 

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 8 valitsuse algatatud eelnõu, millest 2 on teisel ja 6 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (291 SE), millega ratifitseeritakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vaheline tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping ja selle juurde kuuluv protokoll. Lepingu tekst parafeeriti 13. septembril 2002 Bakuus. Lepingule kirjutasid alla Eesti välisminister Urmas Paet ja Aserbaidžaani maksuminister Fazil Mammadov 30. oktoobril 2007 Bakuus.

 2. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (290 SE), millega kiidetakse heaks Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni (IDA) põhikiri. Pärast IDAga ühinemist on Eestil võimalik täieõigusliku partnerina osaleda IDA liikmes-riikide koostöös ja otsuste tegemisel ning toetada IDA kaudu vähemarenenud riikide arengut. IDA aitab toetada globaalselt vaeseima regiooni Aafrika ning teiste vaeste riikide arengut, kuhu Eesti kahepoolne arenguabi ei jõua.

3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (313 SE), mille eesmärk on kõrvaldada kohustusliku kogumispensioni süsteemi kogumisfaasis ilmnenud II samba arengut takistavad kitsaskohad ja täiustada kohustusliku kogumispensioni süsteemi väljamaksete faasi regulatsiooni. Kogumisfaasi puhul on eelnõu konkreetsemateks eesmärk muuta pensionifondiga seotud tasude struktuur läbipaistvamaks ning osakute vahetamise reeglid ja pensionifondide investeerimispiirangud paindlikumaks. See loob osakuomanikule võimalused operatiivsemalt reageerida muutustele pensionifondi tingimustes või investeerimistulemustes.

5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud piirivalveteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE), mis on suunatud piirivalve personaliprobleemide võimalikult kiirele lahendamisele. Kontsentreerutud on põhiliselt piirivalveametnike haridusnõuete paindlikumaks muutmisele. Eelnõu võimaldab piirivalvuri ametikohale nimetada keskharidusega isikuid, kellel puudub piirivalve kutsekeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Ka loob eelnõu aluse ilma piirivalvealase väljaõppeta isiku sõjaväelise auastme arvamiseks piirivalveauastmeks pärast piirivalvealase väljaõppe läbimist, võimaldamaks sõjaväelise auastmega isikute piirivalvesse asumist.

6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse, ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE), mis täiendab asendusteenistuse regulatsiooni vajalike sätetega, kaas-ajastab olemasolevaid ja kaotab ilmnenud probleemid. Muudatuste tulemusel tekib juurde võimalikke teenistuskohti ning võrdsustub asendusteenistuslastele makstava toetuse suurus ja kord. Asendusteenistusse kutsumise ja asendusteenistuses viibimisega seotud otsuste tegemine on selgemini määratletud ning koondatud Kaitseressursside Ameti pädevusse. Asendusteenistuslepingu lisamisega on tagatud Kaitseressursside Ameti, asendusteenistuslase ning teenistuskoha asutuse õigused ja kohustused.

Täielik päevakord asub siin

Kohtumised

Kell 12 – Riigikogu aseesimehele Kristiina Ojulandile antakse Austria suursaadiku residentsis üle Austria presidendi Heinz Fischeri otsusega määratud kõrge autasu Suur Kuldne Aumärk koos Tähega (Großes Goldenes Ehrenzeichen mit dem Stern). Autasu annab üle Austria suursaadik Eestis Angelika Saupe-Berchtold. Ojulandi autasustatakse Austria Vabariigile osutatud teenete eest. Üleandmisel osaleb kaRiigikogu aseesimees Jüri Ratas.

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb(23.09-24.09) Helsingi linnapea Jussi Pajuneni kutsel Soomes Helsingis Helsingi-Tallinn Euroregio foorumil 2008 „Helsingi-Tallinn kaksiklinn – unistus või reaalsus“. Arutusele tulevad infrastruktuuriküsimused, innovaatilise hariduse ja intensiivse äritegevuse koostoime, samuti ülikoolide vastastikune mõju teaduse arengus. Helsingi-Tallinn Euroregio on Tallinna linna, Harju maavalitsuse, Harju Omavalitsuste Liidu, Helsingi linna ja Uusimaa Volikogu poolt asutatud mittetulundusühing, mis korraldab foorumeid igal teisel aastal.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (23.09-25.09) Rootsis Uppsalas HERA (Humanities in the European Research Area) seminaril „Mõistmine ja mittemõistmine: tunnetus, mõistus ja kultuur“.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

22. september 2008

 

Tagasiside