Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

RIIGIKOGU LAHTISTE USTE PÄEV. PARLAMENDI 89. SÜNNIPÄEV.

Kell   9.45 – politseiorkester alustab tervituskontserti lossi ees
Kell 10.05 – Riigikogu esimees Ene Ergma tervitab külalisi
Kell 10.10-10.20 – orkester jätkab sisehoovis
Kell 10-17 – ekskursioonid lossis, pääs Pika Hermanni torni
Kell 11-12 – valitsuse infotund Riigikogu istungisaalis. Riigikogu külaliste küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning siseminister Jüri Pihl
Kell 12-13 – õiguskomisjoni avalik istung „Avalikust korrast Eestis ja politsei tegevusest: viimase aja suundumused” (ruum L262) (vt lähemalt allpool)
Kell 13.00-15.00 – võimalus jälgida täiskogu istungit külalisterõdult
Kell 15.00-16.30 – keskkonnakomisjoni avalik istung Valges saalis teemal „Läänemere piirkonna strateegia” (vt lähemalt allpool)

Võimalus tutvuda ka teenetemärkide näituse ja Jõgevamaad tutvustava näitusega; kunstisaalis on avatud Sirje Eelmaa ja Rait Präätsa graafika- ja klaasinäitus; kohvikus saab vaadata filmi “Meie parlament – Riigikogu” ja parlamenditeemalist animafilmi sarjast „Lotte 90”; danskeris (Riigikogu kohvikus) jagatakse praktilisi näpunäiteid Riigikogu veebilehe kasutamiseks; avatud on e-saal, kus matkemängu abil saab ise seadusloomes kaasa lüüa; külalistele jagatakse Riigikogu tutvustavaid infomaterjale ja vestibüülis müüakse suveniire. 

***

RIIGIKOGU TÖÖ 

Kell 13 – Riigikogu infotund  

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kultuuriminister Laine Jänes, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 10 Riigikogu liiget.  

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 5 valitsuse poolt algatatud eelnõu.

1. Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõuga (217 SE) luuakse kaitsejõudude sõidukite register. Uute regulatsioonide kohaselt tuleb kõik riiklikud registrid asutada seadusega või seaduse alusel ning nad kuuluvad riigi infosüsteemi. Kuna andmekogude seaduse kehtetuks muutumisega kadus kaitsejõudude sõidukite registri loomise alus, siis nüüd sätestatakse see liiklusseaduses.

2. Surveseadme ohutuse seaduse, küttegaasi ohutuse seaduse, masina ohutuse seaduse, lifti ja köistee ohutuse seaduse ning elektriohutusseaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE) kõrvaldab mitmeid seadustes rakendamise käigus ilmnenud probleemid. Põhilised muudatused jaotuvad nelja valdkonda: välisriigis omandatud pädevuse tunnustamine Eestis; teisest Euroopa Liidu liikmesriigist pärit ettevõtjate õigus Eestis reguleeritud tegevusalal teenuseid osutada (nn ajutine teenuse osutamine); isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja tegevuse kooskõlla viimine vahepeal jõustunud uue personali sertifitseerimise standardiga ja riikliku järelevalve sätete korrigeerimine.

3. Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse eelnõuga (233 SE) ratifitseeritava lepingu eesmärk on luua selle osalistele võimalus senisest kiiremaks andmevahetuseks kuritegude ennetamisel, tõkestamisel ja uurimisel. Muuhulgas käsitleb leping DNA riiklike registrite loomist ja andmevahetust. Eestis on riiklik DNA-register asutatud Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006 määrusega. Registri volitatud töötleja on Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Eelnõu algataja kinnitusel on Eesti on põhimõtteliselt valmis riikidevahelise DNA andmevahetuse laiendamiseks. Automatiseeritud andmevahetus ei tähenda algataja väitel ilmtingimata sidusjuurdepääsu loomist riiklikule DNA-registrile, vaid võimalik on lahendus, et krüpteeritud andmed saadetakse kontaktpunktile, seal andmed dekrüpteeritakse ja tehakse otsingud.

4. Noorsootöö seaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE) eesmärk on laste ja noorte huvitegevuses osalemise võimaluste ja huvihariduse toetamine. Eelnõu kohaselt määratakse igal aastal riigieelarvest toetus valla- ja linnaeelarvetele huviharidust ja huvitegevust pakkuvate institutsioonide kulude osaliseks katmiseks. Eelnõu annab lapsevanemale õiguse esitada omavalitsusele taotlus oma lapse huvitegevuse hüvitamiseks. Eesti rahvastikuregistri andmetel on hetkel 6–19 aastaseid lapsi 212 000. Umbes 50% neist on hõivatud huvitegevuses. Nn ringiraha süsteemi eesmärk on saavutada vähemalt 75% laste ja noorte hõivatus.

5. Ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) eesmärk on täpsustada teatavaid aspekte ringhäälingulubade väljaandmisel ja luua soodsamad tingimused ringhäälingulubade omanikele oma programmide analoogedastuselt digitaaledastusele üleminekul.

Kell 17- täiskogu täiendav istung

1. Arutusel on 40 Riigikogu liikme poolt algatatud Riigikogu avalduse „Georgia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks eelnõu“ (252 AE). Avalduses väljendavad Riigikogu liikmed sügavat muret seoses Vene Föderatsiooni välisministeeriumi 2008. aasta 16. aprilli avaldusega Vene Föderatsiooni presidendi poolt alla kirjutatud määruse kohta, mille kohaselt Vene Föderatsioon asub tihendama suhteid Georgia Abhaasia ja Lõuna-Osseetia piirkondade de facto võimudega ilma Georgia valitsuse nõusolekuta. Avalduse eelnõus juhitakse tähelepanu asjaolule, et Vene Föderatsiooni taoline käitumine ohustab Georgia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Avalduse eelnõu mõistab sellise ühepoolse tegevuse hukka ning kutsub Vene Föderatsiooni üles peatama määruse täitmine. Eelnõu ettekande peavad Mart Laar ja Sven Mikser.

Riigikogu päevakord asub siin.

Komisjonides

Kell 12 -13 õiguskomisjoni avalik istung (ruum 262) – avalikust korrast Eestis ja politsei tegevusest: viimase aja suundumused. Kutsutud politseipeadirektori asetäitja Erki Nelis ja Põhja Politseiprefektuuri teenistusosakonna politseidirektor Toomas Malva

Kell 15-16.30 keskkonnakomisjoni avalik istung (Valges saalis) arutuse all on „Läänemere piirkonna strateegia” väljatöötamine ja Eesti seisukohad. Esinevad keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants, ELAKi esimees Marko Mihkelson, välisministeeriumi Euroopa Liidu osakonna büroo direktor Viljar Lubi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Anti Moppel, siseministeeriumi Euroopa territoriaalse koostöö büroo juhataja Krista Kampus, siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna nõunik Merje Meerits, Eesti Mereinstituudi asedirektor Georg Martin ja keskkonnaministeeriumi veeosakonna mereosakonna büroo juhataja kt Silver Vahtra.  

Üritused, kohtumised  

Kell 9.30-11.00  toimub Hiina-teemaline ümarlaud väliskomisjoni, Tiibeti toetusrühma ja Eesti-Hiina parlamendirühma liikmete osavõtul. Kutsutud Eesti suursaadik Hiina Rahvavabariigis Andres Unga ja välisministeeriumi esindajad. (L 262). 

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Saksamaa Liitvabariigi suursaadiku Julius Bobinger’iga. 

Kell 16 – väliskomisjoni ja ELAKi liikmed kohtuvad Soome välisminister Aleksander Stubb’iga. 

Kell 20 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Jüri Ratas osalevad Jüriöö pargis Jüriöö ülestõusu 665. aastapäeva tähistamisel. 

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (23.04-26.04)  ENPA valimisvaatluse eelmissioonil Gruusias. Delegatsioonil on kavas kohtuda Gruusia presidendi Mihhail Saakašvili, parlamendi esimehe Nino Burjanadze, ülemkohtu esimehe Konstantin Kublašvili ja keskvalimiskomisjoni esimehe Levan Tarkhnišvili, aga samuti parlamendi opositsiooni, kodanikeorganisatsioonide ja meedia esindajatega.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Hanno Pevkur, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liige Kalvi Kõva osalevad (22.04-23.04) siseministrit saatva delegatsiooni koosseisus visiidil Suurbritanniasse. Tutvutakse broneeringuinfo süsteemiga (PNR/Passenger Name Record). 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside