Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning minister Paul-Eerik Rummo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 5 Riigikogu liiget. Peaministrilt päritakse aru Ida-Virumaa probleemide, valitsuse töö, riigi haldussuutlikkuse ja maaelu kohta, haridusminister peab selgitama kutseharidusega seonduvat. Regionaalministrile küsimusi registreeritud ei ole.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõud, millest 4 tuleb teisele ja 2 esimesele lugemisele.

Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi muudetud põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (822 SE). Konverentsi põhikirja muudetakse peamiselt selleks, et võimaldada konverentsi liikmeks saada ka piirkondlikel majandusintegratsiooni organisatsioonidel. Organisatsioonile esitatavatele nõuetele vastab hetkel üksnes Euroopa Ühendus. Muudatuste peamiseks eesmärgiks ongi võimaldada EÜ saamist konverentsi liikmeks, kuna Euroopa Ühenduse asutamislepingu art. 65 kohaselt on ühenduse pädevuses mitmed konverentsi tegevusvaldkonda kuuluvad küsimused.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (804 SE), millega tehtavad muudatused on olulised selleks, et pikka aega ettevalmistatud seadus ka ootuspäraselt rakenduks. Muudatused aitavad täpsustada ja lihtsustada seaduse rakendamiseks vajalikke toiminguid.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud päästeseaduse, lõhkematerjaliseaduse ning töö-ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (722 SE), millega kaovad ära sõjaväestatud päästeüksused. Kehtiva päästeseaduse kohaselt korraldavad ja teevad demineerimistöid päästeamet ja sõjaväestatud päästeüksused. Kaitsejõudude struktuur ja arenguplaan kuni aastani 2010 ei näe kaitseväe operatiivstruktuuris ning väljaõppe- ja administratiivstruktuuris päästeameti poolt ettevalmistatavaid üksusi enam ette. Kaitsejõudude arengukavast lähtuvalt lõpetas valitsus alates 2005. aastast ka ajateenistuse sõjaväestatud päästeüksustes.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (803 SE), millega okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isik saab arvata represseerimise aja sooduskorras Eestis omandatud pensioniõigusliku staaži hulka, kui isik võeti vahi alla, saadeti kinnipidamiskohta või asumisele Eestist.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (829 SE), millega viiakse Eesti seadusandlus kooskõlla Euroopa Liidu direktiividega ning tagatakse pikaajalise elaniku ja liikmesriigi kodaniku võrdne kohtlemine. Eelnõu vastuvõtmisel võetakse kasutusele uus termin “pikaajalise elaniku elamisluba”. Pikaajaline elanik omab suuremat kaitset riigist väljasaatmise vastu, samuti on tal võimalik Eestis välja antud pikaajalise elaniku elamisloa alusel elada teises Euroopa Liidu liikmesriigis kuni kolm kuud enne teise liikmesriigi elamisloa taotlemist.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud metsaseaduse eelnõu (833 SE), mille põhieesmärk on tagada metsade kaitse ja nende säästev majandamine. Peamised sihtrühmad, keda seadus mõjutab, on metsaomanikud ja metsa majandajad ning neile teenust pakkuvad ettevõtjad (metsakorraldajad, nõustajad, puidu varumise ja veoga tegelevad ettevõtted. Muuhulgas sisaldab eelnõu ka sätteid metsavarguste ohjeldamiseks, nähes ette raieõiguse ja metsamaterjali veo seaduslikkuse tõendamise nõude. Eelnõu kohaselt peavad metsamaterjali müüjad ja ostjad deklareerima tehingud maksu- ja tolliametis. See annab võimaluse müügimahtude võrdlemiseks ja on maksuauditi eelvaliku aluseks.

Keskkonnakomisjonis – kell 16. Eesti seisukohad jäätmetekke vältimise ja jäätmete ringlussevõtu strateegia ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu jäätmete direktiivi eelnõu kohta.

Üritused Eestis ja mujal:

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Šoti parlamendi esindajate Bruce McFee ja Andrew Mylne`iga (RK esimehe külalistetoas).

Kell 11 – Ergma võtab vastu Brasiilia suursaadiku Luiz Sergio Gama Figuiera.

Kell 13.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Serbia ja Montenegro suursaadiku Igor Jovoviciga (L253).

* Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb (kuni 23.02) Prahas Euroopa Nõukogu ja Tšehhi Välisministeeriumi poolt korraldataval Valgevene teemalisel kohtumisel.

* Riigikogu kultuurikomisjoni liige Katrin Saks osaleb (kuni 23.02) Brüsselis kohtumisel Euroopa Komisjoni meedia- ja audiovisuaalse direktoraadi juhataja ja ametnikega.

* Riigikogu OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik, delegatsiooni liige Ela Tomson ja asendusliige Peeter Tulviste osalevad (kuni 26.02) Viinis OSCE PA talveistungi töös.

* Lõpeb Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juhi Maret Maripuu ja delegatsiooni liikme Olav Aarna visiit Viini, kus nad osalevad Lääne-Euroopa Liidu Assamblee kaitsekomitee istungitel ja kohtumistel Euroopa Liidu eesistujariigi valitsuse ja parlamendi esindajatega.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside