Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jürgen Ligi, välisminister Urmas Paet ja rahvastikuminister minister Paul-Eerik Rummo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Kaitseminister vastab küsimustele sõdurite palkadest, kutsealuste ettevalmistusest ja kaitseväe probleemidest; välisminister annab aru energiapoliitikast, Eesti kultuuri esindamisest välismaal ja Euroopa Liidu piiridest; rahvastikuminister selgitab viljatusravi kättesaadavusega seotud probleeme.

Kell 14- täiskogu istung

Päevakorras on 11 eelnõud, millest 2 tuleb kolmandale, 2 teisele ja 7 esimesele lugemisele.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (832 SE), millega määratletakse Vabariigi Valitsuse pädevuse kõrval ka kultuuriministri pädevus spordistipendiumide määramisel.

Kolmandal lugemisel on ka Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud keskkonnatasude seaduse § 56 täiendamise seaduse eelnõu (819 SE), mis näeb ette, et keskkonnatasude kasutamiseks moodustatavasse sihtasutusse määratakse neli liiget Riigikogu poolt.

Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi rakendamist käsitlevate vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise seaduse eelnõu (844SE). Ratifitseeritava memorandumi eesmärk on võimaldada Eestil saada toetusi Euroopa majanduspiirkonna ja Norra finants­mehhanismide raames.

Teisel lugemisel on ka valitsuse algatatud punase risti nimetuse ja embleemi seaduse eelnõu (795 SE), mis sätestab siseriiklikud tingimused punase risti nimetuse ja embleemi kasutamiseks, samuti vastutuse punase risti nimetuse ja embleemi ning punase poolkuu nimetuse ja embleemi ning punase lõvi ja päikese nimetuse ja embleemi väärkasutuse eest.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud eluruumide erastamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (856 SE), mille vastuvõtmise järel oleks reaalselt võimalik viia korteriomandi seadmine võimalikult lühikese tähtaja jooksul ja anda regulatsioon mõtteliste osade (pööninguruumide) väljaehitamisel kaasomanike nõusoleku saamiseks.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud konkurentsiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (854 SE), mille eesmärk on lihtsustada ettevõtjate olukorda koondumisest teatamisel. Eelnõu põhiosa puudutab koondumise kontrollimise peatükki, mille muudatused ja täiendused annavad ettevõtjatele teate esitamisel selgema ülevaate tähtaegadest, nõutavast teabest, lisatavatest dokumentidest ja menetluskorrast.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud riigihangete seaduse eelnõu (816 SE), mille eesmärk on viia riigihangete regulatsioon kooskõlla Euroopa Liidu direktiividega ning muuta hankemenetluse korraldamise reeglid selgemaks, paindlikumaks ja läbipaistvamaks. Ühe uue aspektina toob eelnõu riigihanke seadusse sisse võlaõiguslikud mõisted ja suhted, mida reguleerib võlaõigusseadus.

Täieliku päevakorra leiab aadressilt http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused:

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri 10. aastapäeva kontserdil Estonia Kontsertsaalis.

* Riigikogu liikmed Mati Kepp ja Jarno Laur osalevad (kuni 22.03) Vabariigi Presidendi Arnold Rüütli ametlikul visiidil Moldova Vabariiki.

* Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 23.03) Strasbourgis ECRI (Euroopa Komisjoni rassismi ja antitolerantsuse vastane komitee) 39. plenaaristungil, kus muu hulgas tuleb arutusele koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside