Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Kristen Michal ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad vaesust lastega peredes, Eesti Postiga toimuvat, riigi abi Eesti Energiale, avalikku teenistust, ühistranspordi korraldamist ja rahastamist, energiasäästu, inimarengu aruannet ja pensione.

Kell 14 – täiskogu istung
Päevakorras on 5 eelnõu, millest 1 on teisel ja 4 esimesel lugemisel.
1. Jätkub teisipäeval tööaja lõppemise tõttu pooleli jäänud Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine, millega kehtestatakse elektrienergia aktsiisimääraks 1 euro ühe megavatt-tunni elektrienergia kohta praegu kehtiva 4,47 eurot asemel. Viimane ületab algataja väitel Euroopa Liidu alammäära üle 4 korra. Eelnõu eesmärk on leevendada 2013. aasta üleminekut täielikult avatud elektrituru süsteemile. Rahanduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.
2. Esimesele lugemisele tuleb Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE), millega üle võetava direktiivide eesmärk on aidata kaasa ELi konkurentsivõime suurendamisele, vähendades selleks Euroopa äriühinguõiguse direktiividest tulenevat halduskoormust. Ühinemiste ja jagunemiste direktiivi muudatused hõlmavad ühingute aruandlusnõuete vähendamist, sh ka ema- ja tütarettevõtjate ühinemise korral, ning teavitamisnõuete kaasajastamist. Lisaks on samasugused muudatused tehtud osaliselt ka piiriüleste ühinemiste direktiivis. Kapitalinõuete direktiivi muudatused võimaldavad liikmesriikidel vähendada aruandluskohustust aktsiaseltsi asutamisel ja aktsiakapitali suurendamisel, kui need toimuvad ühinemise või jagunemise käigus. Õiguskomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada.
3.  Esimesele lugemisele tuleb Riigikogu liikmete Kalev Kotkase ja Eiki Nestori algatatud avaliku teenistuse seaduse § 108 täiendamise seaduse eelnõu (71 SE), millega laiendatakse teenistussuhte peatamisel ette nähtud sotsiaalsed garantiid ka ametnikele, kes on peatanud oma teenistussuhte töövaidluse ajaks. Avaliku teenistuse seadus kohaselt säilitatakse teenistussuhte peatumise ajaks ametnikule ametipalk koos lisatasudega või makstakse muud hüvitust vastavalt seaduses sätestatud juhtudele ja korrale.
4. Teisele lugemisele  tuleb valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (54 SE), millega muudetakse maatulundusmaa ja riigi julgeoleku kaalutlustest lähtuval maa-alal asuva kinnisasja omandamise tingimusi, tulenevalt avalikust huvist. Kui varem kehtinud regulatsiooni kohaselt olid loasüsteemile allutatud kõik Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikide ja OECD liikmesriikide residendid, kes soovisid omandada kinnisasja, mille kõlvikulises koosseisus on 10 hektarit või rohkem põllumajandus- või metsamaad, ja kes ei olnud Eestis elanud vähemalt kolm viimast aastat ning tegelenud Eestis füüsilisest isikust ettevõtjana põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega vähemalt kolm viimast majandusaastat, siis 1. maist 2011 kehtima hakanud regulatsiooni kohaselt saavad lepinguriikide ja OECE liikmesriikide residendid osta maad vabalt. Jätkuvalt peavad maavanema luba taotlema kolmandate riikide kodanikud ja juriidilised isikud. Eelnõu kohaselt väheneb olulisel määral ka lepinguriikide juriidiliste isikute ring, kes saavad põllumajandus- või metsamaad omandada üksnes maavanema loal: kinnisasja, mille kõlvikulises koosseisus on 10 ha või rohkem põllumajandus- või metsamaad, omandamiseks peab maavanema loa taotlema üksnes see lepinguriigi juriidiline isik, kes ei ole tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolmel aastal põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega tegelenud. Teiseks lugemiseks  tegi maaelukomisjon eelnõule mitmeid muudatusettepanekuid.
5.  Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Ukraina sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (64 SE), millega ratifitseeritava lepingu eesmärk on asendada kehtiv leping, mille sõlmimisest on möödas üle kümne aasta. Selle aja jooksul on sotsiaalkindlustuses toimunud suuri edasiminekuid. Muu hulgas on Eestist saanud Euroopa Liidu liige ja alates 1. maist 2004 kehtivad Eesti suhtes Euroopa Liidu Nõukogu sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise määrused nr 883/2004 ja nr 987/2009. Lisaks on nii Ukrainas kui ka Eestis on loodud uusi hüvitise liike, näiteks ei eksisteerinud kehtiva lepingu sõlmimise ajal Eestis ei töötuskindlustushüvise ega ka vanemahüvitise skeemi. Samuti on oma sotsiaalkindlustusskeeme muutnud Ukraina.

Kohtumised, foorumid, välismissioonid
 
Kell 11  Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Ukraina suursaadiku Viktor Kryzhanivsky’ga.
 
Kell 12.15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Soome Eduskunta kaitsekomisjoni delegatsiooniga. 

Kell 16 –
Riigikogu aseesimees Laine Randjärv ja Riigikogu Eesti Venemaa parlamendirühma juhatus kohtuvad ITAR-TASSi delegatsiooniga (ruum L 241).
 
Kell 16.35
– Riigikogu õiguskomisjon kohtub Soome parlamendi administratiivkomisjoniga (ruum L 333).  
Kell 19.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub NATO Sõjalise Nõukogu aseesimehe kindralleitnant Walter E. Gaskin´ga.


* Riigikaitsekomisjoni liige Tarmo Leinatamm osaleb (19.09-21.09) Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis George Marshalli Keskuse korraldataval kursusel „Ballistiline raketikaitse ja Euroopa julgeolek“.

*
Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed Deniss Boroditš ja Jevgeni Ossinovski osalevad (19.09-21.09) Saksamaal Essenis Robert Boschi Fondi korraldataval noorte poliitikute Euroopa Liidu integratsiooni alasel foorumil.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb (19.09-22.09) Serbias Belgradis ENPA Serbia raportöörina informatsiooni kogumise missioonil.

*
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (19.09-23.09) Ukrainas ENPA monitooringukomitee raportöörina infokogumise missioonil.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 

 

Tagasiside