Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esimesele lugemisele jõuab Eesti-Vene piirilepe.

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, keskkonnaminister Villu Reiljan ja sotsiaalminister Jaak Aab. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 11 Riigikogu liiget. Justiitsministrit tahetakse küsitleda korruptsiooniga võitlemise, Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise, riigilõivude jt teemadel; sotsiaalministrilt päritakse aru HIV-viiruse, ohvriabi ja kasuperede küsimuses, Villu Reiljan peab selgitama eurohääletuse ja personalipoliitikaga seotud valdkondi.

 

 

Kell 14 algavaval täiskogu istungil on esimese päevakorrapunktina arutusel Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Riigikogu töökorra seaduse muutmise seadus, mida põhiseaduskomisjon soovitab vastu võtta muutmata kujul. Seadus kaotab piirangud Riigikogu liikmele kuuluda samaaegselt ka kohaliku omavalitsuse volikokku.

 

Järgnevalt on Riigikogul kavas menetleda 17 eelnõud, millest kolmandal lugemisel on 2, teisel lugemisel 9 ja esimesel lugemisel 6 eelnõud.

 

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (615SE), mis reguleerib kinnistute veega varustamise ning

reovee ärajuhtimist, ja

 

v alitsuse algatatud struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (630 SE), mille eesmärgiks on seaduse rakendamiseks vajalike mõistete defineerimine ja toetuse andmisega seotud protseduuride täpsustamine.

 

Seitsmenda päevakorrapunktina jõuab esimesele lugemisele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE). Eelnõule on lisatud preambul ja seletuskiri, mis täpsustavad Tartu rahulepingu kehtivuse ja Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevusega seonduvat.

 

Teisel lugemisel on Riigikogu liikmete Jarno Lauri, Koit Prantsu, Mart Nuti, Jaanus Marrandi ja Ela Tomsoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE), mis seab piirangud valimisreklaamile.

 

Teisel lugemisel on samuti valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE), mis korrastab tsiviilkohtumenetlus- ja täitemenetlussüsteemi ning muudab sealhulgas individuaalse töövaidluse lahendamise senist regulatsiooni.

 

Ka on teisel lugemisel Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (650 SE), mis pikendab vanemahüvitise maksmist 15 kuuni.

 

Esimesel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE), mis seab tulumaksumäära langetamisele uue ajakava ja kehtestab täiendava tulumaksuvabastuse alates pere teisest lapsest.

 

Keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (668 SE) näeb muuhulgas ette probleemtooteregistri loomise ja täpsustab elektri- ja elektroonikaromude käitlemise ja kulude katmise nõudeid.

 

 

Täieliku päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

 

 

Üritused:

 

Kell 10 kohtub väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa Poola Vabariigi suursaatkonna nõuniku Krzysztof Olendzki´ga (L 253).

 

Kell 11 – Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen kohtub Ameerika Ühendriikide Suursaadiku Aldona Sophia Wos’iga.

Tagasiside