Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esimesele lugemisele jõuavad reklaamiseaduse, põhiseaduslikkuse järlevalve kohtumenetlust puudutavad ja peretoetusi suurendavad sadusemuudatused.
Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kultuuriminister Raivo Palmaru, siseminister Kalle Laanet ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 10 Riigikogu liiget. Kultuuriministrilt soovitakse aru pärida avalik-õigusliku ringhäälingu ja kultuuri rahastamise teemal; siseministril tuleb vastata küsimustele politsei uurimisvõimekuse, siseministeeriumi haldusala palkade ja korrakaitse kohta; haridus- ja teadusminister peab selgitama ministeeriumi struktuuriga ning integratsiooni sihtasutuse ja muukeelse haridusega seotud küsimusi.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras 11 eelnõud, millest 1 tuleb kolmandale, 3 teisele ja 7 esimesele lugemisele.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud hädaolukorraks valmisoleku seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (712 SE), mille eesmärk on leida lahendus riigireserviga seonduvatele probleemidele. Käesoleva eelnõuga viiakse hädaolukorraks valmisoleku seadusse sisse tegevusvaru planeerimist, moodustamist, kasutamist, finantseerimist, seiret ja aruandlust käsitlevad peatükid.

Teisel lugemisel on kolm eelnõud :

valitsuse algatatud kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (666SE) vastuvõtmisel kaotavad kaitseliidu malevad avalik-õigusliku juriidilise isiku staatuse ja kaitseliit jääb üheks avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks; seeläbi peaks korrastuma kaitseliidu organisatsiooniline ülesehitus, majandustegevus ja raamatupidamine ning paranema võimalused riigieelarveliste vahendite kasutamise kontrolliks ja järelevalveks;

valitsuse algatatud Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE) seob kaitseväe juhataja palga Eesti keskmise palgaga, nii nagu on seaduses sätestatud ka teiste riigiametnike ametipalkade puhul; praegu on kaitseväe juhataja palk seotud riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamääraga; eelnõu kohaselt moodustaks kaitseväe juhataja ametipalk viis Eesti keskmise palka;

valitsuse algatatud maagaasiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) eelnõu eesmärk on lahutada maagaasiettevõtjate võrguteenuse osutamisega seotud tegevus ja müügitegevus; nimetatud tegevuste eristamise eesmärk on tagada võrkudele tõhus ja mittediskrimineeriv juurdepääs ning tekitada võimalikku konkurentsi gaasimüüjate vahel.

Esimesel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud põhiseaduslikkuse järelvalve kohtumenetluse seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE), mille eesmärk on luua menetlus, saamaks riigikohtult tõlgendusi põhiseaduse ja Euroopa Liidu õiguse koosmõju kohta. Eelnõu kohaselt on Riigikogul koosseisu häälteenamusega õigus esitada Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile põhistatud taotlus EL liikme kohustuste täitmiseks vajaliku seaduse eelnõu põhiseaduspärasuse kontrollimiseks.

Esimesel lugemisel on ka valitsuse algatatud reklaamiseaduse eelnõu (717SE), mis muuhulgas piirab alkoholireklaami; võrreldes kehtiva seadusega lubab uus regulatsioon välireklaamina reklaamida vaid vähese alkoholisaladusega ehk kuni 6 mahuprotsendiga alkoholi senise 22 mahuprotsendi asemel.

Esimesel lugemisel on samuti valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE), millega tõstetakse sünnitoetust ning lapsendamistoetust 5000 kroonini iga sündinud või lapsendatud lapse kohta. Alates 2000. aastast on sünnitoetuse suuruseks esimesele lapsele olnud 3750 krooni, järgmistele lastele 3000 krooni. Mitmike sünni korral on sünnitoetust makstud 3750 krooni iga sündinud lapse kohta. Lapsendamistoetust on makstud alates 2002. aastast 3000 krooni.

Täieliku päevakorra leiab aadressilt

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Riigikaitsekomisjonis – operatiivraadiosidesüsteemi Tetra demonstratsioon.

Üritused:

Kell 10.00 Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Läti suursaadiku Rihards Mucinš‘iga.

Kell 11.40 Ergma esineb kõnega Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia I üldkogul Teaduste Akadeemia saalis.

Kell 12. 30 – Riigikokku tulevad külla Mardid ja Kadrid.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside