Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13infotund

 

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jaak Aaviksoo, rahandusminister Ivari Padar ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 5 Riigikogu liiget. Välisminister vastab küsimustele, mis puudutavad Nord Streami gaasitrassi paigaldamiseks vajalike merepõhjauuringute läbiviimist ja selle välispoliitilisi mõjusid, samuti Eesti esindatusest Euroopa parlamendis; rahandusminister selgitab sotsiaaltoetustega seonduvat; kaitseminister annab aru sõdurite hügieeni teemal.

Kell 14 täiskogu istung

Jätkub teisipäeval pooleli jäänud päevakorra menetlemine. Päevakorras on 7 eelnõu, millest kolmandal lugemisel on 1, teisel lugemisel 2 ja esimesel lugemisel 4 eelnõu.

1. Jätkub Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (25 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on tõsta lapsehooldustasu kuni 3 aastase lapse eest seniselt 600-lt kroonilt 3000 kroonini.

2. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE), mille eesmärk  on tõsta sünnitoetust ning lapsendamistoetust seniselt 5000-lt kroonilt 10 000 kroonini iga sündinud või lapsendatud lapse kohta.

3. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 21 muutmise seaduse eelnõu (70 SE), mis täpsustab avalikus teenistuses töötavate isikute ringi, kellel streikimine on keelatud, andes seega streikimisõiguse neile, keda selles loetelus ei ole. Autori hinnangul on streigikeelu rakendusala praegu põhjendamatult lai, keelustades streigid kõigis valitsusasutustes ja muudes riigiorganites ning kohalikes omavalitsustes.

4. Kolmandal lugemisel on kaitseväeteenistuse seaduse § 167 muutmise seaduse eelnõu (60 SE), millega täpsustatakse ajateenijaile toetuse maksmise korraldust.   

5. Teisel lugemisel on liiklusseaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE), mis lähtub vajadusest viia seadus kooskõlla uute Euroopa Liidu õigusaktidega. Viimaste eesmärgiks on liiklusohutuse tõstmine, paremad sotsiaalsed tagatised autojuhtidele ja vedajatele võrdsete konkurentsitingimuste tagamine. Muuhulgas sätestavad tehtavad muudatused  ööpäevase sõidu- ja puhkeaja nõuete rikkumise eest trahvi kuni 12 000 krooni. 

6.Teisel lugemisel on valitsuse algatatud  liikluskindlustuse seaduse, kindlustustegevuse seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE), mis viib kehtivatesse seadustesse sisse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiividest tulenevad muudatused. Kõige kaalukamaks muudatuseks on algataja kinnitusel hüvitamise piirmäärade tõstmist varakahju puhul 1 miljoni euroni ja isikukahju puhul 5 miljoni euroni kindlustusjuhtumi kohta, sõltumata kannatanute arvust. Eelnõu toob kaasa ka muudatuse, millega loobutakse poliiside kaasaskandmise ja paberkandjal esitamise nõudest; kindlustuskatte kontrollimine toimub edaspidi liikluskindlustuse registri vahendusel. Edaspidi piisab, kui lepingud ja poliisid  on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

7. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Uus-Meremaa valitsuse töötamisõigusega turismi käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (73 SE), millega ratifitseeritava kokkuleppe alusel võivad Eesti ja Uus-Meremaa väljastada teineteise 18 kuni 30 aastastele kodanikele kuni 12 kuuks töötamisõigusega mitmekordsed viisad. Algataja kinnitusel tihendab see Eesti ja Uus-Meremaa suhteid, hõlbustab noorte turismi, võimaldab senisest pikemalt riigis viibida ja lisaks puhkusele ka soovi korral lühiajaliselt töötada.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Kohtumised, konverentsid, üritused

Kell 12 – Bulgaaria suursaadik Plamen Bonchev annab Riigikogu aseesimehele Kristiina Ojulandile ning Riigikogu liikmetele Toomas Varekile ja Harri Õunapuule pidulikult üle Bulgaaria Rahvusassamblee aumedalid (Riigikogu hoones Kalevipoja saalis). Ajakirjanikud on oodatud!

Riigikogu külalisena on Eestis visiidil Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) president René van der Linden:

Kell 8.30 – René van der Lindeni kohtumine inimõiguste ja rahvusvähemuste organisatsioonide esindajate Euroopa Nõukogu Infokeskuses.

Kell 10 – ENPA presidendi René van der Linden võtab vastu Riigikogu esimees Ene Ergma.

Kell 11 – ENPA presidendi René van der Linden võtab vastu Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves.

Kell 12 – kohtumine üliõpilastega Okupatsioonide muuseumis, kohtumisel osaleb ka Riigikogu liige Mart Laar.

Kell 13. 30 – pidulik lõuna Riigikogu ENPA Eesti delegatsiooniga.

Kell 15 – kohtumine välisminister Urmas Paetiga.

Kell 15.35 – René van der Lindeni pressikonverents välisministeeriumis. 

Kell 16.10 – kohtumine õiguskantsler Allar Jõksiga.

Kell 17.10 – kohtumine rahvastikuminister Urve Paloga (Rahukohtu 3).

Kell 19 – õhtusöök väliskomisjoni esimehe Sven Mikseri ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga.

***

* Riigikogu esimees Ene Ergma ning Riigikogu liikmed Aadu Must, Imre Sooäär, Ester Tuiksoo, Liina Tõnisson ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (19.09-22.09) Portugalis Lissabonis Riigikogu esimehe ametlikul visiidil.

* Väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning liikmed Silver Meikar ja Raivo Järvi osalevad (18.09-19.09) Tartus toimuval Balti riikide kaitseministeeriumide ja Balti Kaitsekolledži korraldataval Balti Kaitseküsimuste Konverentsil „NATO Afganistanis – kuidas ületada puudujääke ja hinnata kordaminekuid”.

* Riigikogu majanduskomisjoni liige Hannes Astok osaleb (18.09-21.09) Portugalis Lissabonis „Neljandal e-valitsemise konverentsil”, kus käsitletakse e-valitsemise kasutegurit. Arutatakse, kuidas laiendada informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (ITC) kasutusvõimalusi juurdepääsuks avalikele teenustele.

* Lääne-Euroopa Liidu Assamblee (WEU) Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ja liikmed Kalev Kallo (16.09-19.09) ning Imre Sooäär (16.09 -19.09) osalevad Portugalis Lissabonis WEU kaitsekomitee ning tehnoloogia- ja õhuruumikomitee istungitel ja ühisseminaril „Euroopa merepiirid”.

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma president Ivi Eenmaa osaleb (19.09-21.09) Soomes Mikkelis IPU soome-ugri rühmade nõupidamisel.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside