Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 algab infotund, kus riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, sotsiaalminister Maret Maripuu ning välisminister Urmas Paet.

Kell 14 algaval istungil on päevakorras 7 eelnõu arutelu.

Vt päevakorda siit:

Kolmandale lugemisele tuleb maaparandusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (189 SE). Eelnõu on koostatud eesmärgiga täpsustada maaparandusseaduse regulatsiooni, et kõrvaldada seaduse senisel rakendamisel praktikas ilmnenud tõrked. Eelnõus on täpsustatud maaparandussüsteemide määramise aluseid ning maaparandussüsteemide registrisse kantavaid andmeid.

Teisel lugemisel on 5 valitsuse algatatud eelnõu.

Kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE). Seaduseelnõu eesmärgiks on eelkõige tõhustada vangla- ja kriminaalhooldussüsteemi toimimist ühesuguste funktsioonide ja eesmärkidega organisatsioonide ühendamise teel. Lisaks sellele soovitakse vangistusseaduse muudatustega tagada, et vanglasüsteemis toimuv üldine areng ning nii vangistuse täideviimises kui ka vanglateenistuses aset leidnud muudatused kajastuksid seaduses.

Äriseadustiku ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 „Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta“ rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE). Seaduseelnõu eesmärgiks on Eesti õigusesse üle võtta kapitalinõuete direktiivi muutmise direktiiv. Selle direktiiviga lihtsustatakse ja ajakohastatakse kapitalinõuete direktiivi, et aidata kaasa äritegevuse tõhususe ja konkurentsivõime suurendamisele, ilma et väheneks aktsionäride ja võlausaldajate kaitse.

Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE). Käesoleva seaduseelnõu eesmärgiks on täiendada nende eritoitude loetelu, mille puhul tuleb nende turuleviimisest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit.

Välismaalaste seaduse § 1028 muutmise seaduse eelnõu (173 SE). Eelnõu eesmärk on võimaldada Euroopa Liidus elavatel kolmanda riigi kodanikest kooliõpilastel osaleda kooliekskursioonidel viisavabalt.

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE). Tulumaksuseaduse muutmise eesmärk on viia Eesti äriühingute tulumaksuga maksustamise kord täielikult kooskõlla Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute direktiiviga, säilitades seejuures Eestis alates 2000. aastast kasutusel olnud tulumaksusüsteemi iseloomulikema joone – maksustamise edasilükkamise äriühingu kasumi ettevõtluses kasutamise korral. Nimetatud direktiivi eesmärk on luua Euroopa Ühenduse piires siseturu tingimustega analoogilised tingimused ja vältida topeltmaksustamise tekkimist ühes liikmesriigis asuva tütarühingu kasumi jaotamisel teises liikmesriigis asuvale emaühingule.

Esimesele lugemisele tuleb ÜRO eriorganisatsioonide eesõiguste ja puutumatuse konventsiooni Eesti Vabariigi suhtes kohaldatavate lisade määramise ja parandatud lisade heakskiitmise seaduse eelnõu (187 SE). Seaduseelnõu eesmärgiks on seadusega sätestada, milliseid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) eriorganisatsioonide eesõiguste ja puutumatuse konventsiooni lisasid Eesti Vabariik kohaldab.

Komisjonis:

Kell 12Euroopa Liidu asjade komisjoni ja põhiseaduskomisjoni ühisistung – arutusel on Euroopa Liidu Lissaboni leping (193 SE), kutsutud välisminister Urmas Paet.

Üritused ja kohtumised:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis graafik Virge Jõekalda näituse „Hingeaed“. Väljapanek sisaldab kuivnõela tehnikas graafilisi lehti seeriatest Minu aed, Metsik aed ja Paradiisiaed (Õitseaeg, Lõõm). Eesti Vabariigi 90. juubeli puhul on sel näitusel valdavaks leegitsev Paradiisiaed.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma võtab vastu ajalehe Postimees ja Postimees.ee poolt Riigikogu liikmete palgasüsteemi muutmiseks kogutud allkirjad.

*      *      *

Välislähetused:

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (16.03 – 19.03) Sloveenias Ljubljanas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Käsitletakse välispoliitika prioriteete Sloveenia eesistumise ajal, aga ka olukorda Lääne-Balkanil. Ettekandega esineb ka EL ühtse välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Javier Solana.

* Riigikogu liige Mark Soosaar on (18.03 – 19.03) Soomes Mongoolia kunstinäituse avamisel.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside