Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad  Riigikogu liikmete küsimustele kaitseminister Mart Laar (peaministri ülesannetes), keskkonnaminister Keit Pentus ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 6 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad riigikontrolli arvamust kohalike omavalitsuste rahastamise kohta, hindu ja majanduspoliitikat, kalapüüki, kütte hinda, pensione ja interneti sihtasutuse tegevust.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras
on Saksa parlamendi presidendi kõne ja kahe eelnõu esimene lugemine.
1. Saksa parlamendi (Bundestagi) president Norbert Lammerti kõne. Bundestagi president on Eestis visiidil seoses Konrad Adenaueri Fondi konverentsiga “Euroopas sildu rajades”, mille patrooniks ta on.
2 .Vabariigi Valitsuse algatatud Cotonou lepingu teistkordse muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõuga (12 SE) ratifitseeritava lepingumuudatuse eesmärk on teha Cotonou lepingus täpsustused, mis hõlmavad viimaste aastate jooksul ELi võetud kohustusi (sh ÜRO aastatuhande eesmärkidest lähtuvad kohustused, rahu ja julgeoleku tagamine, kliimamuutused) ning lihtsustavad Cotonou lepingu rakendamist, luues aluse süsteemsema ja formaalsema poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse dialoogi tekkeks. Muudetakse eelkõige kaubanduskoostöö, humanitaar- ja hädaabi ning hädaolukorrajärgse abi, hangete ning piirkondliku lõimumise regulatsiooni.  
3. Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmisega seonduvalt rahuaja riigikaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE)  eesmärk on viia seadused kooskõlla põhiseaduse muutmise seadusega riigikaitsekorralduses tehtud muudatustega. Suurimaks muudatuseks võrreldes senisega on Vabariigi Presidendi riigikaitselise pädevuse muutumine ja kaitseväe ülemjuhataja institutsiooni mõiste kaotamine riigikaitsealastes seadustes. Eelnõu täpsustab ka kaitseväe juhataja, Kaitseväe Peastaabi ülema, kaitseliidu ülema ning väeliigi ülema ametisse nimetamist ja ametist vabastamist. Eelnõu kohaselt nimetab Vabariigi Valitsus kaitseministri ettepanekul ametisse kaitseväe juhataja ja Kaitseväe Peastaabi ülema, kuulates ära Riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha. Kaitseliidu ülema nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi Valitsus kaitseministri ja kaitseväe juhataja ühisel ettepanekul. Väeliigi ülema nimetab ametisse ja vabastab ametist kaitseminister kaitseväe juhataja ettepanekul.

Kohtumised, üritused, foorumid

Kell 12.30
– Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis projekti graafikamapp “KULDAEG“ raames valminud tööde näituse. Graafikamapp “KULDAEG” sisaldab unikaalset valikut kahelt põlvkonnalt eesti graafikutelt, kelle sünnidaatumeid lahutab umbkaudu pool sajandit. Tänaseks on graafika mõiste märkimisväärselt teisenenud ja avardunud, viimased kümnendid on kaasa toonud drastilisi muutusi.

Kell 14.15
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saksa Bundestagi president Norbert Lammertiga. Kohtumisest võtavad osa kultuurikomisjoni ja Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Urmas Klaas ning kultuurikomisjoni aseesimees ja Eesti-Saksamaa parlamendirühma liige Aadu Must.

Kell 18 – Ene Ergma
esineb tervituskõnega näituse „gateways. Kunst ja võrgustunud kultuur“ avamisel (KUMU).

Kell 18
– Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Võimlemisliidu üldkogul (WTO keskus).
* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Andrei Korobeinik osaleb (18.05-20.05) Genfis ÜRO, Parlamentidevahelise Liidu (IPU) ja Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu korraldataval parlamentaarsel foorumil „Infoühiskonna kujundamisest. Küberjulgeoleku kolmekordne väljakutse: informatsioon, kodanikud ja infrastruktuur“. Muuhulgas käsitletakse ka seadusandjate rolli inimeste põhiõiguste ja julgeoleku tasakaalustamisel ning kodanike privaatsuse kaitset sotsiaalmeedia valdkonnas.

*
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb (18.05-27.05) Hiinas Chongqingis ja MaAnShanis Hiina kaubandusministeeriumi ja Asia-Pacific CEO Association, Worldwide (APCEO) korraldataval rahvusvahelisel investeerimise ja hangete alasel kohtumisel.
* Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Deniss Boroditš osaleb (17.05-20.05) Varssavis OSCE korraldataval seminaril „Poliitiliste parteide roll poliitilises protsessis“.

*
Riigikogu liige Jaak Allik osaleb (16.05-18.05) Venemaal Peterburis XII rahvusvahelise teatrifestivali „Raduga“ raames toimuval konverentsil „Kaasaja Eesti dramaturgia“.
* Riigikogu Eesti-Georgia parlamendirühma liige Annely Akkermann osaleb (17.05-21.05) Gruusias Tbilisis kõrgetasemelisel kohtumisel „Demokratiseerimine Euroopas ja Euroopa naaberriikides“.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside