Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning kultuuriminister Laine Jänes. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad arstiabi kättesaadavust, maakonnamuuseumide tulevikku, Eesti ja UNESCO suhteid, rahvusooper “Estonia” tulevikku, spordi rahastamist; tulude jaotumist elanikkonna eri gruppide vahel ning     äsja ilmunud statistikat vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kohta.
Kell 14 – täiskogu istung
Päevakorras on 2 eelnõu.
 
1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (670 SE), millega heaks kiidetavate Helsingi konventsiooni III lisa muudatuste eesmärk on rakendada konventsiooni osalisriikides senisest rangemaid meetmeid, et vähendada lämmastiku- ja fosforiühendite sattumist Läänemerre, vältimaks selle  eutrofeerumist (toitainetega rikastumist) ja tagamaks mere isetaastumisvõimet.
 
2. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud turismiseaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE), mille eesmärk on õigusselguse huvides täpsustada ja kaasajastada turismiseaduses sätestatud reisiettevõtja tegevusega seonduvat regulatsiooni. Seaduse jõustumisel täpsustub pakettreisi mõiste, reisiettevõtja kohustused tagatisega seonduvalt, sealhulgas reisiettevõtja tegevusalade liigitus, millest tulenev õigusselgus aitab kaasa reisiettevõtja poolt seadusega sätestatud nõuete paremale täitmisele ja hõlbustab järelevalve teostamist. Samuti võimaldab eelnõu muuta reisiettevõtja tegevuse tarbijale läbipaistvamaks, et tarbijal oleks võimalik reisipaketi ostmisel teha teadlik otsus, sealhulgas hinnata reisiettevõtja õiguspärast tegutsemist, tema usaldusväärsust ja reisipaketi ostuotsusega seonduvaid võimalikke riske.

Üritused, assambleed

Kell 8
ja kell 9 annab Riigikogu aseesimees Jüri Ratas Paide Ühisgümnaasiumi 12. klassidele külalistunni.
 
Kell 16 osaleb Riigikogu esimees Ene Ergma kodakondsustunnistuste pidulikul kätteandmisel (Riigikogus).
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (16.03-18.03) Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringu- ja poliitikakomitee istungitel. Arutusel on Moldova, Montenegro, Bulgaaria, Armeenia, Aserbaidžaani, Bosnia ja Hertsegoviina, Albaania ja Ukraina liikmesriigi kohustuste täitmisega seotud küsimused, samuti Venemaa-Gruusia suhted.

*
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (15.03-17.03) Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil. Arutusel on merepiraatlusega seotud probleemid ning seksuaalset orientatsiooni või soolist identiteeti puudutav diskrimineerimine.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb (16.03-17.03) Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringukomitee istungil. Arutusel on Moldova, Montenegro, Bulgaaria, Armeenia, Aserbaidžaani, Bosnia ja Hertsegoviina, Albaania ja Ukraina liikmesriigi kohustuste täitmisega seotud küsimused, samuti Venemaa-Gruusia suhted.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside