Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund
 
Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, rahandusminister Aivar Sõerd ja sotsiaalminister Jaak Aab. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikogu liiget. Rahandusministrit küsitletakse riigieelarve, avaliku sektori rahastamise, inflatsiooni ja eelarvestrateegia kohta; sotsiaalministrilt päritakse aru toimetulekutoetuste ja rehabilitatsiooniteenuse rahastamise teemal ning justiitsminister peab selgitama oma valitsemisalas toimuvat.
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Riigikogu jätkab teisipäevase päevakorra menetlemist. Pooleli jäi eelnõu 830 SE; arutelule tulevad 868 SE, 861 SE ja 827 SE (vt eelinfot aadressil https://www.riigikogu.ee/?id=39908 )
 
Kolmapäevases päevakorras on 8 eelnõu, millest kolm tuleb kolmandale, kolm teisele ja kaks esimesele lugemisele.
 
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse eelnõu (864 SE). Selle seadusega inkorporeeritakse Eesti õiguskorda Euroopa Liidus kehtivad põhimõtted, millega tagatakse Euroopa Liidu kodanikele ja nende perekonnaliikmetele liikumisvabadus. See tähendab, et igal Euroopa Liidu kodanikul ja tema perekonnaliikmel on esmane ja individuaalne õigus vabalt liikuda ja elada Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil, arvestades kehtestatud piiranguid ja tingimusi.
 
2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE), mille eesmärk on piirata solvavate ja vaenu õhutavate internetikommentaaride levikut. Eelnõu annab laiemad volitused üksikpäringute tegemiseks nii kaitsepolitseile kui ka tsiviilkohtule. Eelnõu kaotab võimaluse menetleda vaenu õhutavaid tegusid väärteo korras, muutes selle kriminaalkuriteoks.
 
3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (874 SE), mis lihtsustab ja muudab üheselt mõistetavamaks seaduse rakendamise notaritele, kohaliku omavalitsuse volikogudele ja maavanematele, samuti isikutele, kelle suhtes seadus kohaldub.
 
4. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Sloveenia Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (873 SE). Eelnõuga ratifitseeritava lepingu eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamist, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena.
 
5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (863 SE), mille seadusena vastuvõtmisel laienevad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikide elanikele mitmesugused tulumaksuseaduses sätestatud maksusoodustused, mille kasutamine on kehtivas seaduses piiratud Eestiga: näiteks täiendava kogumispensioni sissemaksete ja õppelaenu intresside tulust mahaarvamise õigus, pensionidele rakendatav täiendav maksuvaba tulu, soodusmäär täiendava kogumispensioni väljamaksete maksustamisel. Eelnõu muudab ka dividendide maksustamisega seotud regulatsiooni.
 
6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (866 SE), millega täpsustatakse teose vaba kasutuse õigusi, mis võimaldab üldsusel ja eri huvirühmadel selgematel alustel kasutada teoseid ilma autorilt luba küsimata ja tasu maksmata. Avalike raamatukogude, arhiivide ja muuseumite vaba kasutuse õigusi laiendatakse, mis võimaldab neil luba küsimata ja tasu maksmata kogusse kuuluvaid autoriõigusega kaitstavaid teoseid digiteerida ja näituse ja kogude tutvustamise eesmärkidel kasutada. Eelnõu võimaldab maksta hüvitist autoritele ja kirjastajatele reprograafilise reprodutseerimise eest, mis omakorda loob võimaluse korrastada vaba kasutuse kohaldamise praktikat koolides ja teadusasutustes.
 
7. Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (887 OE), mis annab õiguse kasutada Eesti kaitseväe üksust suurusega kuni 15 kaitseväelast 2006. aasta 1. juulist kuni 2007. aasta 31. jaanuarini NATO kiirreageerimisjõudude (NATO Response Force) koosseisus.
 
8. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE), millega laiendatakse perearstide poolt pakutavate teenuste ringi ja antakse neile õigus osutada ka töötervishoiu ja koduõenduse teenuseid. Tehtavad muudatused võimaldaksid operatiivsemalt parandada kohalike tööandjate ettevõtete töötingimuste vastavuse kontrolli ja ettevõtte töötajate tervisekontrolli maapiirkondades. Eelnõuga kõrvaldatakse ka need probleemid, mis takistavad perearstil osutada õendusabiteenuseid. Samuti kehtestatakse eelnõuga uued põhimõtted kiirabiteenuse ostmise osas. Kiirabi teenuse tellimiseks ei viida enam läbi avalikku konkurssi, kuna sotsiaalministeeriumi hinnangul ei ole kiirabiteenuse ostmise senine regulatsioon ennast praktikas õigustanud.
 
 
Üritused
 
Kell 8 – keskkonnakomisjoni väljasõiduistung Paldiskisse tutvuma AS A.L.A.R.A. tegevusega.
 
Kell 12.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Kristina Kaasiku maalide näituse (RK II korruse näitusesaal).
 
Kell 15. 25 –  Riigikogu aseesimees Maret Maripuu ning Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed Mart Nutt ja Urmas Reinsalu kohtuvad Eestis ühepäevasel töövisiidil oleva Montenegro välisministri Miodrag Vlahović’iga.
 
Kell 16 – Montenegro välisministri Miodrag Vlahović’iga kohtub väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa.
 
* Riigikogu esimees Toomas Varek ning liikmed Margus Leivo ja Peeter Tulviste, samuti Riigikogu kantselei direktor Heiki Sibul sõidavad töövisiidile Rootsi ja on seal kuni 19. maini. Delegatsioon kohtub Rootsi parlamendi esimehe Björn von Sydowi ning Riksdagi Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni liikmetega, samuti kohtutakse kohaliku omavalitsuse esindajatega. Visiidi jooksul külastatakse ka Rootsi Eesti kogukonda.
 
* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb (kuni 21.05) Brüsselis NATO PA kaitse- ja julgeoleku ning poliitika komiteede töös.
 
* Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Katrin Saks osaleb (kuni 18.05) Pariisis ENPA kultuuri-, haridus- ja teaduskomitee töös.
 
* Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Olav Aarna ja Marika Tuus osalevad (kuni 19.05) Berliinis 3. rahvusvahelise parlamendiliikmete päeva raames toimuval rahvusvahelisel õhuruumi konverentsil ja näitusel.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside