Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 - infotund
Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele justiitsminister Rein Lang, regionaalminister Siim-Valmar Kiisler ning välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad töötuse jaotust regiooniti, kohalike omavalitsuste toimetulekuvõimet, karistusseadustiku muutmist seoses koduvägivallaga, haldusreformi, Jõhvi-Kukruse teelõiku, vaenu õhutamist ning Eesti ja Venemaa suhted.
 
Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 eelnõu, millest 1 on kolmandal ja 3 teisel lugemisel.
 
1. Jätkub teisipäeval pooleli jäänud arutelu valitsuse algatatud riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE) üle, mille eesmärk on tõsta riigieelarve tulusid ja vähendada kulusid. Selleks tõstetakse sigarettide aktsiisimäära 5% võrra ja mootorikütuse aktsiisimäära 10% võrra ning rakendatakse meetmeid, mis aitaksid kaasa aktsiisilaekumiste paranemisele. Teiseks lugemiseks algatas rahanduskomisjon ka muudatusettepaneku, mis tõstab keskkonnatasusid. Samuti ei kompenseerita eelnõu kohaselt tulevikus enam õppelaenu. Õppelaenu kompensatsioon jääb kehtima neile, kes esitasid avalduse 1. juuli 2009 seisuga. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 18. juunil.
 
2.  Teisel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (522 SE), mis vähendab keskmise palgaga seotud kõrgete riigi ametiisikute palku 8% võrra. Teiseks lugemiseks täiendatud loetelu hõlmab kõiki keskmise palgaga seotud kõrgeid ametiisikuid alates Vabariigi Presidendist ja peaministrist. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 18. juunil.
 
3. Kolmandal lugemisel on kultuurikomisjoni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE), mis sätestab, et riigi- ja munitsipaalkoolides võib õpe toimuda ka Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni (IBO) väljatöötatud õppekava (International Baccalaureate Organization Programs) alusel ja reeglistiku kohaselt. IBO õppekava alusel võib õpetada kool, mis on saanud IBO tunnustuse õppekava rakendamiseks. Algataja selgituse kohaselt on tegemist hariduspoliitilise otsustusega, millega võimaldatakse õpilastel, kes vanemate ametikoha tõttu liiguvad ühest riigist teise, läbida üldhariduskool vastavalt IBO õppekavale.
 
4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE), mille eesmärk on parandada 17. detsembril 2008 vastu võetud seaduse sätete õigusselgust ja vähendada mitmeti tõlgendamise võimalusi. Samuti täpsustatakse öötööga seonduvat. Eelnõu kohaselt on võimalik kehtestada erisusi öötöö piirangutes vaid kokkuleppel töötajaga või kollektiivlepinguga. Lisaks lükkab eelnõu kuni 1. jaanuarini 2013 edasi riigieelarvevahenditest lapsepuhkuse hüvitamise töötasu alammäära alusel ja isapuhkuse hüvitamise keskmise töötasu alusel. Eelnõuga lükatakse edasi ka omal soovil või poolte kokkuleppel töölt lahkunutele töötuskindlustushüvitise maksmine kuni aastani 2013. Töötuskindlustushüvitis väheneb esimesel sajal päeval võrreldes 17. detsembril 2008 vastu võetud seadusega 70%-lt 50%-le ning alates 101. päevast kuni 360. päevani 50%-lt 40-le%. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 18. juunil.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside