Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele haridus- ja teadusminister (peaministri ülesannetes) Tõnis Lukas, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 4 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad õppekava, tööpuuduse likvideerimist maal (põllumajanduses ja kalapüügis),     hindade tõusu ja kõrgharidust.

Kell 14  - täiskogu istung

Päevakorras on 2 eelnõu, millest üks on kolmandal ja teine teisel lugemisel.
 
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (777 SE), mis viib sööda turuleviimise ja kasutamise nõuded kooskõlla EL määrusega ja kehtestab selged nõuded erinevate söötade märgistamise kohta. Ka kehtestatakse regulatsioon imporditava ja kõrgendatud saastumisohuga mitteloomse sööda üle järelevalve teostamiseks. Selleks on eelnõus tehtud muudatus, mille kohaselt teostatakse tõhustatud impordikontrolli kõrgendatud saastumisohuga sööda üle kas piiripunktis või imporditava sööda üle järelevalve teostamise kohas. Lisaks täiendatakse toiduseaduse alusel moodustatud uuendtoidukomisjoni (UTK) koosseisu söödavaldkonna asjatundjatega, sest UTK liikmetel tuleb anda hinnang geneetiliselt muundatud organismidest (GMO) toodetud toodete ning GMOsid sisaldavate või nendest koosnevate toodete ohutuse kohta, mida soovitakse kasutada toiduks ja söödaks.
 
2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE), mille eesmärk on kohalike omavalitsuste eelarvekorralduse kaasajastamine, eelarvekorralduse ja finantsarvestuse põhimõtete ühtlustamine ja tekkepõhise eelarvestamise regulatsiooni kehtestamine. Muuhulgas piirab eelnõu omavalitsuste laenuvõtmist, sätestades, et netovõlakoormus võib ulatuda kuni 60%-ni vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Samuti kehtestab eelnõu kohaliku omavalitsuse põhitegevuse tulemi lubatava väärtuse, sätestades, et aruandeaasta lõpu seisuga peab see olema kas null või positiivne. Algataja hinnangul võib püsivalt negatiivne põhitegevusetulem viia kohaliku omavalitsuse finantsraskustesse, sest põhitegevuse kulude katteks kasutatakse näiteks varade müügist saadavat tulu või võetakse kasutusele likviidseid vahendeid.
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 10.30 – Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad Ämari Lennubaasi pidulikul avatseremoonial.
 
Kell 12.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Moskva Patriarhaadi välissuhete osakonna juhataja metropoliit Illarioniga.
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi kunstisaalis Eve Kase installatsiooni “ Mida inimesed tahavad II”. Eve Kask on ületanud võimu-vaimu vahelise barjääri projektiga, mis kaasab riigikogulaste meeskonna ning sunnib Riigikogu 101 liiget ennast paljastama. Kõik peavad täitma soovisedeli ja üles kirjutama oma salaunistusi. Iga konkreetne silmade portree ühildub tekstiga. Seda, kas riigikogulastes on ülekaalus poliitik või unistaja, saame teada näitust külastades.
 
* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma osaleb (14.09-17.09) Armeenias NATO PA tsiviilmõõtmete komitee liikmena Atlandiülese loodusõnnetuste ja katastroofide koordineerimiskeskuse õppusel.
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige, ENPA keskkonnakomitee esimees Aleksei Lotman osaleb (13.09-17.09) Prantsusmaal Strasbourgis Berni konventsiooni ekspertide nõupidamisel ning Pariisis ENPA keskkonnakomitee istungil.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (15.09-18.09)  Gruusias Thbilisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil. Arutusel on Gruusia õigusküsimused, surmanuhtlus kui räige inimõiguste rikkumine Euroopa Nõukogu liikmes- ja vaatlejariikides, inimõiguste teema ärisuhetes jpm.
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside