Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Mart Laar ja kultuuriminister Rein Lang. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad reservide konsolideerimist, riigihankeid, Vene Teatrit, olukorda päästeteenistuses, euroala kriisi, kohalike omavalitsuste kohustusi, haridust ja kultuuri 2012. aasta riigieelarves, vaesust lastega peredes ja inimarengu aruannet.

Kell 14
– täiskogu istung

Päevakorras on kaks eelnõu.
 
1. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Riigikontrolli seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE), mille eesmärk on pikendada vandeaudiitori kutse saanud isikute ümberatesteerimise eksami tegemise tähtaega, lükata edasi iseseisva siseaudiitori kutsetegevusega tegelemise ning avaliku sektori üksuses kindlustandvate vandeaudiitori kutsetegevusalaste ülesannete täitmise või kindlustandvate audiitorteenuste osutamise õigust puudutavate sätete jõustumine, et tagada piisav üleminekuaeg riigikontrolli seaduses ja audiitortegevuse seaduses sätestatu rakendamiseks. Muudatuste tegemise vajadus tuleneb sellest, et arvestusala eksperdi kutseeksami ettevalmistamine on võtnud tunduvalt rohkem aega, kui vastava regulatsiooni sätestamisel algselt eeldati. Eelnõus toodud regulatsioon on kooskõlastatud Audiitorkoguga. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusel neljapäeval, 15. septembril
2. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (72 SE), mille eesmärk on 1. jaanuaril 2010 jõustunud seadust täpsustada ja viia see kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Seadust täiendatakse sätetega, mille eesmärgiks on tagada Leader-meetme rakendamine vastavalt meetme eesmärkidele ning luua võimalused Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi toetusteks eraldatud vahendite paremaks ja eesmärgipärasemaks kasutamiseks. Samuti muudetakse seaduse sätetes sisalduvaid viiteid Euroopa Liidu õigusaktidele, kuna viidatavaid määrusi on muudetud või need on asendatud uutega. Üheks seaduse eesmärgiks on reguleerida ka enne kulutuste tegemist riigieelarvest tegevuse rahastamisega seonduvat.

Üritused, kohtumised, väljasõiduistungid

Kell 12.30
– Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea loss kunstisaalis Rao Heidmetsa kontseptuaalse kunsti näituse „Sa ise oled Jumal ja Kurat ka!“. Üsna tavatul näitusel näeb suurejoonelisi lavastatud stseene unenäolisest maailmast. Kümnete tegelastega ruumilised objektid on valminud Heidmetsa peagi linastuva nukufilmi dekoratsioonide baasil Eesti Nukufilmis. 
 
* Toompea lossi III korruse L tiiva näitusesaalis on avatud Stanislav Antipovi maalinäitus „Tegelikkus“. Kunstnik on pärit Udmurdimaalt. Ta on lõpetanud Udmurdi Riikliku Ülikooli ning Tallinna Ülikooli kunstiteaduse eriala. Eestis esineb ta näitustega alates 2002. aastast.

Kell 18
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb „Ettevõtluse auhind 2011 ja Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabel 2011“ pidulikul auhindade üleandmise galal Estonia kontserdisaalis.

Kell 18
– Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb 9. Matsalu rahvusvahelise loodusfilmide festivali avamisel Lihulas.
* Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liige Sven Mikser osalevad (11.09-16.09) Hiinas, NATO PA kaitse- ja julgeoleku ning poliitikakomitee ühisel väljasõiduistungil.
* Riigikogu liige Peeter Kreitzberg osaleb (12.09-18.09) Iisraelis, Eilatis Iisraeli üleriigilise spordiühingu Hapoeli korraldataval spordiüritusel SPORTIADA ning kohtumistel Iisraeli spordijuhtidega.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside