Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja rahandusminister Ivari Padar. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 6 Riigikogu liiget. Küsimused puudutvad valitsuse tööd ning kaitse-, sotsiaal- ja laenupoliitikat. Küsimuste esitajate järjekorra ja teemad leiad siit

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on kolm valitsuse algatatud eelnõu, millest 1 on kolmandal, 1 teisel ja 1 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on rahva ja eluruumide loenduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE), mille eesmärk on tagada senisest suurem paindlikkus loenduse ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Eelnõu kohaselt määrab loenduse aja ja momendi Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepanekul.

2. Teisel lugemisel on investeerimisfondide seaduse, väärtpaberituru seaduse, äriseadustiku ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE), mille peamine eesmärk on harmoneerida Euroopa Komisjoni direktiiv 2007/16/EÜ avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamist käsitleva nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ rakendamise kohta seoses mõistete selgitamisega. Eelnõuga täpsustakse neid varaobjekte, kuhu investeerimisfondide vahendeid võidakse paigutada. Samuti muudetakse ja täiendatakse investeerimisfondide kohta avalikustatava teabe ja reklaami korda. Mõnevõrra tehnilisema muudatusena täpsustakse fondivalitsejate omakapitali arvutamise metoodikat. Väärtpaberituru seaduse muudatuste eesmärgiks on täpsustada investeerimisühingute omavahendite ja kapitalinõuete režiimi ning reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võetud äriühingute ülevõtmispakkumiste korda. Äriseadustikku ning Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muudatused tulenevad sellest, et võimaldada börsiettevõtetele paindlikumatel tingimustel korraldada uusi või täiendavaid aktsiaemissioone.

3. Esimesel lugemisel on raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu
(373 SE), mille peamine eesmärk on harmoneerida 14. juunil 2006. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/46/EÜ (ELT L 224 16.08.2006 lk 1-7) ja teha väiksemaid muudatusi raamatupidamise seaduses. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks tegevjuhtkonna deklaratsiooni puudutavad sätted, mille tulemusel väheneb raamatupidamiskohustuslaste halduskoormus. Eelnõuga ette nähtud ühingujuhtimise aruande koostamise kohustustuse rakendamise tulemusel suureneb nende äriühingute halduskoormus, kelle hääleõigust andvad väärtpaberid on võetud kauplemisele Eesti või muu lepinguriigi reguleeritud väärtpaberturule. Ühingujuhtimissüsteemide avalikustamine ühingujuhtimise aruandes tugevdab äriühingute usaldusväärsust, andes investoritele, finantseerimisasutustele ja avalikkusele võimaluse saada vajalikku informatsiooni ettevõtte juhtimissüsteemide kohta, mis on oluline investeeringute ja finantseerimisotsuste langetamiseks. Samuti aitab ühingujuhtimise süsteemide avalikustamine tõhustada äriühingute sisekontrolli tööd.

Kohtumised, konverentsid

Kell 16.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse saabuva Norra parlamendi spiikri Thorbjørn Jagland’iga.

 * Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (14.01-17.01) Pariisis ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) töörühma koosolekul.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning liikmed Raivo Järvi, Silver Meikar, Toomas Varek ja Vladimir Velman osalevad (13.01-14.01) Lätis Riias Eesti, Läti ja Leedu parlamentide väliskomisjonide kohtumisel. Arutusel on üleatlandiline koostöö Balti regiooni julgeoleku kindlustamisel ning Balti riikide perspektiivid täielikult integreeruda Põhja-Euroopa ühiskonda.

* Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni liige Maret Merisaar osaleb (12.01-15.01) Ungaris Budapestis G. Marshalli Keskuse korraldataval korruptsiooni vastu võitlemise teemalisel konverentsil.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg osaleb (12.01-17.01) Korea Vabariigis Söulis Rahvusvahelise Rahuföderatsiooni korraldatavalt tippkohtumisel “Kestva maailmarahu nimel”.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside