Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis
vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 5 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad Ida-Viru maakonna planeeringut,  alusharidust, elamislube, õppekeelt ja elektri hindu.
 
Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 8 eelnõu, millest 2 on kolmandal, 4 teisel ja 2 esimesel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), millega viiakse siseriiklik õigus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/20/EÜ, 23. aprill 2009, laevaomanike kindlustuse kohta merinõuete korral. Direktiiv on osa nn kolmandast meresõiduohutuse paketist ja selle peamine eesmärk on paremini tagada õnnetusega põhjustatud kahjude katmist, tugevdades selleks kahjutasude maksmisega seotud nõudeid.
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele majanduskomisjoni algatatud Eesti Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (102 SE), mille eesmärk on allutada riskikapitali valitsemisega seotud Arengufondi tegevus investeerimisfondide seaduse nõuetele ja võimaldada riigil omandada Arengufondi poolt asutatud riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid. Lisaks sellele muudetakse Arengufondi tegevuskulude, sealhulgas arenguseire finantseerimise põhimõtteid ja täpsustatakse seoses arenguseirega läbiviidavate toimingute sisu.
3. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissionil Kosovos” eelnõu (118 OE), millega pikendatakse kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega NATO juhitud Kosovo rahutagamisjõudude (KFOR – Kosovo Force) koosseisus kuni 2012. aasta 31. detsembrini.
4. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (121 OE), millega pikendatakse kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega ÜRO juhitaval rahutagamismissioonil (UNTSO – United Nations Truce Supervision Organization) Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias kuni 2012. aasta 31. detsembrini.
5. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas” eelnõu (125 OE), millega suurendatakse Eesti Vabariigi osalust Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas 247 aktsia ulatuses. Viimasest tulenevalt tehakse alates 2012. aastast nelja aasta jooksul sissemaksed nimetatud panga aktsiakapitali 1 787 810,70 USD ulatuses. Panga kapitali suurendamise eesmärk on reageerida klientide suurenenud laenuvajadustele majandus- ning finantskriisi järgselt, mil erakapitalivood on mitmekordselt kahanenud, tagades samaaegselt panga finantstugevuse püsimise. Eesti toetab panga kapitali suurendamise otsust, kuna see on kooskõlas Eesti huvidega.
6. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele kultuurikomisjoni esitatud  Riigikogu otsuse “Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (142 OE), millega nimetatakse Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmeks Riigikogu liige Mart Meri, kes vahetab seal välja Riigikogu liikme Jaak Alliku, kuna viimane esitas avalduse omal soovil nõukogust tagasiastumise kohta.
7. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (143 OE), millega nimetatakse Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks Jaak Allik, kes vahetab seal välja Riigikogu liikme Peeter Kreitzbergi seoses tema volituste ennetähtaegse lõppemisega surma tõttu.
8. Teisele lugemisele tuleb Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks olekuga seotud õigusaktide muutmise seaduse eelnõu (132 SE), mille eesmärk on anda Eesti Vabariigi IMFi liikmeks olekuga võetud varalised kohustused üle Eesti Pangale. Samuti soovitakse eelnõuga täpsustada Eesti Panga õigusi ja kohustusi Eesti Vabariigi esindamisel IMFis.

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjon
Kõne all on ülemkogu tulemused. Ülevaate ülemkogus kokkulepitust annab Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Juhan Lepassaar.

Kohtumised, üritused, ENPA

Kell 10
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Austria suursaadiku Renate Kobleriga.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Afganistani sõpruskoolide õpilaste manifesti üleandmisel Eesti-Afganistani parlamendirühmale ja Riigikogu aseesimehele (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11
– Riigikogu aseesimehe Jüri Ratase jõulueelne kohtumine Mustamäe Sotsiaalmajas.

Kell 12
– Riigikogu esimehe Ene Ergma juhatusel toimub Toompea lossi II korruse kunstisaalis August Rei parlamendiuuringu stipendiaadi Mihkel Solvaku doktoritöö ning XI Riigikogu ja Vabariigi Valimiskomisjoni statistikakogumike esitlus.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (13.12-16.12) ning liikmed Mailis Reps (12.12.-16.12 ) ja Indrek Saar (14.12-15.12) osalevad Pariisis ENPA erinevate komiteede istungitel. Herkel osaleb poliitikakomitee ja monitooringukomitee istungitel, Reps õigusasjade ja inimõigustekomitee ning monitooringukomitee istungitel ning Saar monitooringukomitee istungil. Käsitletakse olukorda Serbias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Ukrainas, Venemaal, Aserbaidžaanis ja Gruusias, samuti mitmeid muid küsimusi.
Riigikogu pressitalitus
 
 

 

Tagasiside