Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Rein Lang ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 5 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad elektri hinda, nõuandeteenuseid, hasartmängumaksu ja ebaseaduslikke tasusid riigipiiril.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 3 on teisel ja 3 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Vabariigi valitsuse ja Türkmenistani valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (341 SE), millega ratifitseeritava lepingu eesmärk on soodustada investeeringuid lepinguosaliste riikide vahel. Rahvusvahelise õiguse instrumendina annab leping investoritele võrreldes riigisisese õigusaktiga suurema õiguskindluse nende maksusüsteemi elementide osas, mis on lepinguga reguleeritud, kuna kahepoolse rahvusvahelise lepingu muutmine nõuab üldjuhul rohkem aega kui riigisisese õigusakti muutmine. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide tulule võib kehtestada, tagab isikute võrdse kohtlemise ning kõrvaldab võimaliku topeltmaksustamise. Lepingus sätestatud vastastikkuse teabevahetuse kohustus loob täiendavaid võimalusi maksupettuste tõkestamiseks.

2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), mille eesmärk on lihtsustada ja ühtlustada meretranspordile kohaldatavat haldusmenetlust, luues õigusliku aluse ühtse riikliku elektroonilise mereinfosüsteemi kasutamiseks isikutele ja riigiasutustele. Teine eesmärk on viia meresõiduohutuse seadus ja sadamaseadus vastavusse Euroopa Liidu õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele 20. veebruaril.

3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE), millega sätestatakse keeld käidelda tervisele potentsiaalselt ohtlikke keemilisi ühendeid gammabutürolaktoon (GBL) ja 1,4-butaandiool (1,4-BD) isikule narkojoobe tekitamise eesmärgil. Need on ained, mis suukaudsel manustamisel muunduvad organismis psühhotroopseks aineks gammahüdroksübutüraadiks (GHB), mis on tuntud ka „korgijoogi“ nime all. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele 20. veebruaril.

4. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE), millega täiendatakse konkurentsiameti pädevust õigusega kiita heaks ettevõtjate poolt võetavaid kohustusi ja kehtestada ettevõtjatele vajadusel ajutisi meetmeid. See annab konkurentsiametile täiendavaid hoobasid konkurentsijärelevalve teostamiseks ning meetmete rakendamiseks, mis on iga kaasuse asjaolusid ja sellega kaasnevaid tagajärgi arvestades kõige sobivamad ja paindlikumad.  

5. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE), millega ühendatakse sotsiaalministeeriumi valitsemisalas olev varjupaigataotlejate esmane vastuvõtukeskus politsei- ja piirivalveameti väljasaatmiskeskusega, et tagada avalikku korda või riigi julgeolekut ohustavate varjupaigataotlejate kinnipidamine kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Lisaks kehtestatakse kaitse saaja (kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumisel tekkivate) kulude riigieelarvest katmise kord ja määrad ning täpsustatakse vastuvõtukeskuse sisekorraeeskirja kehtestamise aluseks oleva volitusnormi sisu ja antakse volitus eeskirja kehtestamiseks keskuse juhataja asemel sotsiaalministrile.

6. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE), mille eesmärk on suurendada kemikaaliohutust, tagades Euroopa Liidu kemikaalivaldkonna õigusaktide parem rakendamine. Sel eesmärgil viiakse seadus vastavusse eelnimetatud õigusaktidega ning täpsustatakse pädevate asutuste ülesandeid ja vastutust kemikaalidele ja nende käitlemisele esitatud nõuete rikkumise eest.

Kohtumised, üritused, visiidid

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb moderaatorina linnade ja valdade päevadel 2013, kus on arutusel keskkonna, säästva arengu ja jäätmemajandusega seotud küsimused (Hotell Viru konverentsikeskus).

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestis visiidil viibiva Leedu Seimi esimehe Vydas Gedvilas’e ja teda saatva delegatsiooniga, kuhu kuuluvad Leedu Seimi asesesimees, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Gediminas Kirkilas ja aseesimees, Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Petras Auštrevičius, samuti väliskomisjoni esimees Benediktas Juodka. Kohtumise järel teeb Leedu Seimi esimees sissekande Riigikogu külalisteraamatusse Toompea lossi Valges saalis, kus ajakirjanikel on võimalik ka parlamendijuhtidele küsimusi esitada.

Kell 12 – Leedu delegatsiooniga kohtub Riigikogu aseesimees Laine Randjärv.

* Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe osaleb (10.02-13.02) Küprosel Nikosias Euroopa Liidu riikide parlamentide peasekretäride kohtumisel.

* Riigikogu liige Kalle Laanet osaleb (10.02-16.02) välisminister Urmas Paeti delegatsiooni koosseisus visiidil Indias ja Sri Lankal.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, liikmed Margus Hanson, Juku-Kalle Raid ja Sven Mikser osalevad (11.02-14.02) USA saatkonna kutsel Belgias, Hollandis ja Saksamaal NATO Tour programmis. Visiidi käigus toimuvad kohtumised SHAPE Cyber Center Monsis, USA esinduses Euroopa Liidu juures, külastatakse NATO ühendväejuhatust Brunssumis ja Geilenkirchenis.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside