Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13- infotund
 
Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jürgen Ligi ja sotsiaalminister Jaak Aab. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 11 Riigikogu liiget. Peaministrit küsitletakse ajateenistuse, välispoliitika, pronksmehe valvamise, valitsuse prioriteetide ja korruptsiooni teemal ning soovitakse talt hinnangut valitsuse liikmete tegevusele; sotsiaalminister vastab küsimustele, mis puudutavad tervishoiupoliitikat, tervishoiuteenuste hindu ja kättesaadavust ning sotsiaalfondide raha kasutamist. Kaitseministrile küsimusi registreeritud ei ole. 
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Päevakorras on neli eelnõu, millest kolm on teisel ja üks esimesel lugemisel.
 
1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud lõhkematerjaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (892 SE), millega karmistatakse ja täpsustatakse mitmeid pürotehnilise toote käitlemisega seonduvaid sätteid. See peaks algataja väitel kaasa aitama pürotehniliste toodete kasutamisega seonduvate õigusrikkumiste ja õnnetusjuhtumite vähenemisele. Algataja hinnangul põhjustab enamasti probleeme pürotehniliste toodete väärkasutamine alaealiste poolt. Sageli rikutakse ka vanusepiiranguid, millest noorematele ei või konkreetsed pürotehnilised tooted kättesaadavad olla. Probleemiks on ka pürotehniliste toodete ajutiste müügikohtade arvukus ja asumine elamurajoonides.
 
2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud erastamisseaduse § 27 täiendamise seaduse eelnõu (903 SE), mis annab riigile ja kohalikule omavalitsusele õiguse ka enda vähemusosaluse korral panna veto aktsiaseltsi nõukogu ja üldkoosoleku otsustele. Majanduskomisjonis heaks kiidetud muudatusettepaneku kohaselt nähakse selline õigus ette vaid strateegilistes valdkondades tegutsevate aktsiaseltside puhul ehk kui tegemist on „eri- või ainuõigust või olulist vahendit omava” aktsiaseltsiga ning riigi või kohaliku omavalitsuse osalus selles jääb pärast aktsiate osalist erastamist väiksemaks kui pool hääleõiguslike aktsiate koguarvust.
 
3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (920 SE), mille eesmärk on kehtestada mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise nõuded osas, mis ei ole reguleeritud Euroopa Liidu määrustega, samuti mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalve teostamise alused ja ulatus ning vastutus nimetatud õigusaktidega kehtestatud nõuete rikkumise eest. Algataja hinnangul tõhustub sellega riiklik järelevalve mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsevate isikute üle ning tõuseb märgistatud saaduste ja toodete usaldusväärsus ja nõudlus tarbijate seas.
 
4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE), mis teeb selgemaks ja täpsustab sätted, mida seni võis mõista mitmeti ja mida seoses sellega oli algataja hinnangul praktikas väga raske rakendada. Muuhulgas tagab eelnõu parema kaitse haruldastele isenditele nagu kotkas, must toonerkurg ja lendorav, ning nende pesapuudele ja viimaseid ümbritsevaile puistuile.
 
 
Kohtumised ja üritused
 
Kell 9.30 – keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Kõiv koos Tšehhi Parlamendi Senati delegatsiooniga kohtub Paide Linnavolikogu ja -valitsuse liikmetega. Tšehhi delegatsiooni kuuluvad senati asepresidendi Petr Smutný, avaliku halduse, regionaalarengu ja keskkonnakomisjoni esimees Jiří Brýdl, aseesimehed Petr Fejfar ja Jitka Seitlová ning komisjoni liige Josef Kalbáč. Peale kohtumist tutvutakse linna ja keskkonnakaitse korraldusega seotud objektidega.
Lisainformatsioon: keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Kõiv, tel 50 65 300.
 
Kell 12.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab tekstiilikunstnike Tiina Puhkani ja Piret Valgu näituse „Villased võsad, siidised salud (Riigikogu II korruse kunstisaal).
 
Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Küprose suursaadiku Loria Markides’iga.
 
* Riigikogu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni asendusliige Katrin Saks osaleb (kuni 16.09) Kreekas Nafplionis ENPA monitooringukomitee ning õigusasjade ja inimõiguste komitee väljasõiduistungil. Arutusel on spionaaži ja riigisaladuse lekkimisega seotud kohtuasjad.
 
* Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial osaleb (kuni 17.09) Maltal Valettas Euroopa Tervise Akadeemia 3. konverentsil, kus käsitletakse tervishoiu rahastamise ja jätkusuutlikkusega seotud probleeme, samuti Euroopa Liidu seadusandluse mõju EL liikmesriikidele.
 
* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma president Raivo Järvi osaleb (kuni 15.09) Ungaris Budapestis ja Lillafüredis IPU soome-ugri rühmade nõupidamisel, kus arutatakse Genfis 16. – 18. oktoobrini toimuva 113. Parlamentidevahelise Liidu Assambleega seotud küsimusi.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside