Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja sotsiaalminister Hanno Pevkur. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad valitsuse tööturupoliitikat, eelnõu 639 SE menetlemist (käsitleb lastetoetusi), tööpoliitikat, maaettevõtlust ja tööpuudust, eluasemelaenu võtjate õiguspäraseid ootusi, lumetõrjet maapiirkondades ja seagripivastase vaktsineerimise kampaaniat.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras
on 8 eelnõu, millest 4 on teisel ja 4 esimesel lugemisel.
1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud piiriülese keskkonnamõju
hindamise konventsiooni muudatuste ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu
(601 SE), millega ratifitseeritava konventsiooni muudatused ja protokoll loovad riikidele ühtsed alused keskkonnamõju hindamise ja  keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamiseks ning aitavad paremini saavutada konventsiooni eesmärke. Muudatuste ja protokolli ratifitseerimisega kinnitab Eesti, et järgib rahvusvahelist keskkonnapoliitikat ning toetab konventsiooni eesmärkide saavutamist.
2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE), mille eesmärk on luua eeldused elektrituru reaalseks toimimiseks ja elektribörsi käivitamiseks Eestis. Eelnõu näeb ette põhivõrguettevõtja eraldamise elektrikontsernist ning abinõud Eesti varustuskindluse tugevdamiseks aastaks 2016, mil rakendub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/80/EÜ suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete emissiooni piiramise kohta. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 14. jaanuaril.
3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (438 SE), mille eesmärk on tõhustada võitlust kartellide ja muude raskete konkurentsiõiguse rikkumistega.
4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kohtuekspertiisiseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE), mille eesmärk on sätestada seadusega kohtuekspertiisi hinnad, et tagada hindade kehtestamise protsessi kooskõla põhiseadusega. Sama eelnõuga kehtestatakse fikseeritud hinnad ka kohtupsühhiaatriaekspertiisidele ning kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiisidele.
5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud keeleseaduse ja kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE), mille eesmärk on viia haridus- ja teadusministeeriumi olemasolevad ja moodustatavad andmekogud ja infosüsteemid, mis hõlmavad eesti keele tasemeeksameid, Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksameid, kooskõlla muutunud avaliku teabe seaduse andmekogude regulatsiooni sätetega ning parandada haridus- ja teadusministeeriumi võimet andmeid süstematiseerida ja automatiseerida.
6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud ravimiseaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE), mille eesmärk on kaotada teenuste vaba liikumise piirang, võimaldades ravimite kättesaadavust Eestis teises Euroopa Liidu liikmesriigis välja kirjutatud retsepti alusel. Eelnõu teine eesmärk on kaotada üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangud. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmisega piiratakse teiste Euroopa Liidu retseptide alusel väljakirjutatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete retseptide tunnustamist, tulenevalt retseptide võltsimise ja ravimite kuritarvitamise kõrgest riskist.
7. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (640 SE), mis püüab ära hoida täiskasvanu ja lapseealise suhtluse arenemist füüsiliseks seksuaalseks suhteks ja ennetada seeläbi lapseealiste seksuaalset kuritarvitamist. Ühtlasi täiendab eelnõu regulatsiooni, mis seotud alaealiste võimaliku ärakasutamisega pornograafilise või erootilise sisuga teoste loomisel, alaealiste kasutamisel modellina või näitlejana pornograafilise või erootilise etteaste esitamisel, samuti pornograafilise või erootilise pildi, filmi või muu teose valmistamisel, nähes selle eest ette rahatrahvi või kuni viieaastase vanglakaristuse.
8. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (642 SE), mille eesmärk on eelkõige karistusseadustikus sisalduva regulatsiooni vastavusse viimine Euroopa Liidus kehtivate nõuetega. Seaduse vastuvõtmisel on oluline mõju ennekõike rahvusvahelistele majandussuhetele, kuna eelnõuga ühtlustatakse Eesti karistusõigus EL raamotsusega.

Üritused, kohtumised                 

Kell 9.30
–väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Taani suursaadiku Uffe A. Balslev’iga (ruum L253).
 
Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Marju Mutsu mälestusnäituse, kus esitletakse ka temale pühendatud kataloogi. 
 
* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Ester Tuiksoo osaleb (13.01-17.01) Saksamaal Berliinis põllumajandussaaduste, toiduainetetööstuse ja aianduse messi Internationale Grüne Woche 2010 (Rahvusvaheline Roheline Nädal) üritustel. Rohelise Nädala raames toimub toidu- ja põllumajanduse teemaline suurfoorum „Põllumajandus ja kliima muutused – uued ettepanekud poliitilistelt otsustajatelt ja tööstuselt”.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside