Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, rahandusminister Jürgen Ligi ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 4 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad elektri hinda, regionaalarengut, euro mõju hinnatõusule ja sotsiaalset olukorda Kiviõlis.

 
Kell 14 – täiskogu istung.
 
Päevakorras on Vabariigi Presidendi algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE), mis kaotab põhiseadusest kaitseväe juhataja ametisse nimetamist reguleerivad sätted. Seaduse jõustumise korral hakkab kaitseväe juhataja ja kaitseväe juhtkonda kuuluvate isikute ametisse nimetamist ja ametist vabastamist reguleerima eraldi seadus. Algataja hinnangul oleks kõige loogilisem, kui kaitseväe juhataja nimetab ametisse Vabariigi Valitsus kaitseministri ettepanekul. Sarnase põhimõtte kohaselt nimetatakse algataja sõnul ametisse näiteks ka politseiameti juht, kaitsepolitseiameti juht ja riigi peaprokurör. Praegu kehtiva regulatsiooni kohaselt teeb Riigikogule ettepaneku kaitseväe juhataja või ülemjuhataja ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks Vabariigi President. Põhiseaduskomisjoni ettepaneku kohaselt toimub seaduse vastuvõtmine läbi kahe järjestikuse Riigikogu koosseisu. Riigikogu XI koosseis kiitis seaduse heaks 6. mail 2008, seda toetas 58 Riigikogu liiget. Seaduse lõplik vastuvõtmine XII koosseisu poolt eeldab Riigikogu kolmeviiendikulist häälteenamust ehk 61 Riigikogu liikme toetust.

ENPA, IPU

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (10.04-15.04) ning liikmed Mailis Reps, Indrek Saar (10.04-14. 04) ja XI Riigikogu liige Aleksei Lotman (10.04-15.04) osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA kevadistungil. Seekordsel ENPA täiskogul tulevad arutusele Berni konventsiooni elluviimisega seonduv, religioosne mõõde kultuuridevahelises dialoogis, koolivägivalla vastane hariduspoliitika, vaesusega seotud küsimused, maal elavate naiste probleemid Euroopas, vesi, kui konfliktide allikas, immigrantide õiguste kaitse jpm. Lotman on keskkonnakomisjoni Berni konventsiooni raportöör ja büroo liige.
* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni liikmed Marika Tuus (13.04-21.04) ja Erki Nool (17.04-21.04) ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (14.04 -21.04) osalevad Panamas IPU 124. assambleel ja Parlamentide Peasekretäride Assotsiatsioon (ASGP) konverentsil. Parlamentidevahelise Liidu assamblee peateemaks on „Parlamendi vastutus – tegutsedes inimeste ootuste kohaselt“. Kõne all on ka valimiskampaaniate rahastamise kontrolliga seotud küsimused, valimistega seotud vägivalla ennetamine ja võimuvahetuse rahuliku ülemineku tagamine. Samuti parlamentide roll looduslike ressursside kasutamise kontrollimisel ja põllumajanduse toetamise küsimused. Riigikogu delegatsiooni liikmed osalevad Parlamentidevahelise Liidu plenaaristungitel, kolme alalise komitee ning geopoliitilise grupi 12+ töös. Paralleelselt Parlamentidevahelise Liidu assambleega toimub Panamas parlamentide peasekretäride assotsiatsiooni (Association of Secretaries General of Parliaments, ASGP) kohtumine , mille tööst võtab osa Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul.
Riigikogu pressitalitus
 
 

 

Tagasiside