Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 10 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad kohalike omavalitsuste tulubaasi, tuuleenergia arenguprobleeme, hariduspoliitikat ja hariduse rahastamist, ettevõtluse toetamist, energeetika arengukava, haridusministeeriumi nõudeid gümnaasiumisse astujatele, sildade ja tunnelite majanduslikku tasuvust, Rahvusvahelise taastuvenergia agentuuriga liitumisest ning teeehitust ja hooldust.


Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu, millest 2 on teisel ja 1 esimesel lugemisel

1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 12. rotatsiooni koosseisus“ eelnõu (408 OE), mis lubab 15 Eesti kaitseväelasel rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil osaleda NATO reageerimisjõudude (NATO Response Force) kooseisus ÜRO põhikirjas sätestatud sõjalistes operatsioonide täitmiseks kuni käesoleva aasta 31. detsembrini.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE), mis näeb ette turuolukorrast sõltuva paindliku piirmäära kehtestamise füüsiliste isikute tarbimislaenudele (nn SMS-laenudele), millest suurem tarbijakrediidilepingu intressimäär või krediidi kulukuse määr on vastuolus heade kommetega. Säte on sõnastatud imperatiivsena, pidades silmas liigkasuvõtmise ohjeldamise eesmärki. Selline sõnastus peaks tulevikus aitama vähendada kohtuvaidlusi tehingu headele kommetele vastavuse hagiasjades, kuna sätestab lepingupooltele vastava kordaja näol selge kriteeriumi, millest suurema intressimäära või krediidi kulukuse määra korral on vastav kokkulepe seadusest tulenevalt heade kommetega vastuolus. Tarbijakrediidileping, milles ei ületata seaduses sätestatud intressi või krediidi kulukuse piirmäära võib samuti olla vastuolus heade kommetega, kuid on seda siis muudel seaduses sätestatud alustel, mille igal üksikjuhul tuvastab kohus.

Teiseks lugemiseks on lisandunud ka säte, mis muudab reisiteenuse regulatsiooni. Eelnõu kohaselt ei või reisiteenuseid pakkuv isik tugineda lepingutingimusele, mille kohaselt ta olemata ise reisikorraldajaks üksnes vahendab üksikuid reisiteenuseid, kui pakkuja reklaami, kataloogide või muude lepingu sõlmimise asjaolude alusel võis lepingu teine pool teda mõistlikult reisikorraldajaks pidada.

3. Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (414 OE), mis pikendab viie Eesti kaitseväelase kasutamist ÜRO poolt juhitaval rahutagamismissioonil (United Nations Truce Supervision Organization – UNTSO) Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias kuni 31. detsembrini 2010.

Vt ka täiskogu päevakorda.
 
Kohtumised, koosolekud

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (11.02-13.02) Prantsusmaal Pariisis Rahvusvahelise Teaduste Akadeemiate Liidu juhatuse koosolekul.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (9.02-11.02) Tšehhis Prahas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel. Muuhulgas on arutusel COSACi edasised kohtumised ja protseduuriküsimused, subsidiaarsuse printsiip, Tšehhi eesistumise prioriteedid ning idapartnerlus.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Ene Kaups osaleb (10.02-11.02) Brüsselis Euroopa Parlamendi regionaalarengu komisjoni koosolekul. Teemaks on ühtekuuluvuspoliitika tulevik pärast 2013. aastat.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside